Jesteś tu: Strona główna Matura 2010 Artykuł

Matura 2010, matematyka: ODPOWIEDZI, pytania, ARKUSZE

Dodano: 5 maja 2010, 8:00 Autor:

Matura 2010 w II LO w Lublinie. Chwila relaksu przed egzaminem z języka polskiego. Dziś matura z matematyki.

Matura 2010 w II LO w Lublinie. Chwila relaksu przed egzaminem z języka polskiego. Dziś matura z matematyki. (fot. Karol Zienkiewicz)

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - obowiązkowo zdawać będą ją dzisiaj wszyscy tegoroczni absolwenci liceów i techników. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, pytania i arkusze z testów 2010.

MATURA 2012: Matematyka(pytania, odpowiedzi, arkusze)Matematyka, poziom podstawowy - sugerowane odpowiedzi

Zad.1 C
(rysunek -12, -2)

Zad.2 180 zł

Zad.3 Ta liczba jest równa 1

Zad.4 Liczba log(4)8+log(4)2 jest równa: 2

Zad. 5 Wielomian W(x) +P(x) jest równy: 5x2+12x−3

Zad. 6 Rozwiązanie równania: 7

Zad. 7 Do zbioru nierówności należy liczba 1

Zad. 8 Wykresem funkcji kwadratowej f (x) = −3x2 +3 jest parabola o wierzchołku w punkcie (0,3)

Zad. 9 Prosta o równaniu y= −2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0, 2). Wtedy m=-1/3

Zad. 10 Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y= f(x). Dokładnie trzy rozwiązania ma równanie f(x)=2

Zad. 11 W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a3=13 i a5=39. Wtedy wyraz a1 jest równy -13

Zad. 12 W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1=3 i a4=24 . Iloraz tego ciągu jest równy 2.

Zad. 13 Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa 14

Zad. 14 Kot alfa jest ostry i sin alfa = 3/4. wartość wyrażenia 2- cos 2 alfa jest równa 25/16

Zad. 15 Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Długość boku tego kwadratu jest równa
4 pierwiastek 2

Zad.16 Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość 4

Zad. 17 Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9. Długość odcinka AD jest równa 2

Zad. 18 Punkty A, B, C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB jest równa 120 stopni

Zad. 19 Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa 1600 cm2

Zad. 20 Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = −3x+5 jest równy: -3

Zad. 21 Wskaż równanie okręgu o promieniu 6. x2+y2=36

Zad. 22 Punkty A =(−5, 2) i B =(3, −2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Obwód tego trójkąta jest równy 12 pierwiastek 5

Zad. 23 Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5x3x4 jest równe: 94

Zad. 24 Ostrosłup ma 18 wierzchołków> Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa 34

Zad. 25 Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x, 3, 1, 4, 1,5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Wtedy x=5

Zad. 26 Rozwiąż nierówność x2 −x−2≤0.
x <-1,2>

Zad. 27 Rozwiąż równanie x3−7x2−4x+28=0.
x=7 lub x=-2 lub x=2

Zad. 28
Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że AD = BE.
Można udowodnić, że trójkąt ACD jest przystający do trójkąta BEC. Długości boków AC i CB są równe, ponieważ trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym; Długości boków CD i CE są równe, ponieważ trójkąt DEC jest trójkątem równoramiennym; Miary kątów ACD i BCE są jednakowe i wynoszą (90 stopni - miarą kąta DCB), z treści zadania. Z powyższego wynika, że trójkąty ACD i BCE są przystające, a więc długość AD jest równa długości BE.

Zad. 29 Kąt α jest ostry i tgα=5/12. Oblicz cosα
cosα =12/13

Zad.30 Daną nierówność można doprowadzić do postaci
2a2 +2 > a2 =2a +1, zatem (a-1)2 >0

Zad. 31 W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.
15 + 3 pierwiastek 3

Zad. 32 Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa. Oblicz objętość ostrosłupa, jeśli wiadomo, żę AD =12, BC=6, Bd=CD=13
V=48

Zad. 33 Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.
P(A)=1/6

Zad. 34 W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię 240 m2. Basen w drugim hotelu ma powierzchnię 350 m2 oraz jest o 5 m dłuższy i 2 m szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach. Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi.
W pierwszym hotelu basen ma wymiary 30x8 i w drugim 35x10. Lub w pierwszym hotelu basen ma wymiary 20x12, a w drugim 25x14Matura 2010 nie taka straszna – zobacz opinie uczniów o maturze z matematyki na poziomie podstawowym

Od godz. 14, przez trzy godziny, chętni zmagać się będą z testami o poziomie rozszerzonym. Arkusz egzaminacyjny składać się będzie z trzech grup zadań:

1. Od 20 do 30 zadań zamkniętych, do których podane zostaną cztery odpowiedzi z tylko jedną poprawną.
2. 2. Od 5 do 10 zadań otwartych - maturzysta będzie musiał udzielić krótkiej odpowiedzi
3. Od 3 do 5 zadań otwartych, gdzie uczeń musi udzielić rozszerzonej odpowiedzi.

Żeby zdać maturę z matematyki trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Każdy będzie mógł korzystać z tablic matematycznych z wzorami, które przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Koncerty, imprezy, wydarzenia - wszystko o Lubelskich Dniach Kultury Studenckiej na www.dziennikwschodni.pl/juwenalia

Czytaj więcej o:
  • matura 2010
  • matura 2010 matematyka
  • matura 2010 matematyka odpowiedzi
  • matura matematyka 2010
  • matura matematyka 2010 odpowiedzi
  • matura odpowiedzi
  • matura z matematyki 2010
  • odpowiedzi matura matematyka
Przeczytaj kolejny artykułzamknij okno X

Matura 2010, Język polski - poziom rozszerzony: Arkusze, pytania

alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 81 46 26 800

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 2231337

Serwisy społecznościowe

Corner Media sp. z o.o. w Lublinie zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.dziennikwschodni.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Corner Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

Polityka dotycząca plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Corner Media sp. z o.o. w Lublinie. 2001-2015.