Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Odpowiedzi, arkusze, pytania

Dodano: 4 kwietnia 2013, 0:01 Autor:

Dzisiaj sprawdzian szóstoklasisty 2013. Do pierwszego poważnego testu w życiu zasiądą uczniowie ostatnich klas podstawówek. Odpowiedzi, arkusze znajdziecie na naszej stronie

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 - ODPOWIEDZI

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 - odpowiedzi, arkusze


Pytania do tekstu "Sztuka dobrego pisania i mówienia:

1. Które zdanie wyraża główną myśl całego tekstu?

a) siła oddziaływania słów zależy od sposobu ich wypowiadania

2. W którym zdaniu autorka zwraca się wprost do czytelnika?

d) odbiorcy twojej wypowiedzi oceniają cię nie tylko za jej treść

3. W tekście wyjaśniono, że kultura słowa to:

c) mówienie z poszanowanie słuchacza

4. Polecenie, pouczenie, rozkaz wymieniono w tekście jako przykłady wypowiedzi:

a) ustnych

5. Anegdota o występie Heleny Modejrzewskiej została przytoczona aby dowieść, że:

d) Brzmienie głosu silnie oddziałuje na słuchacza

6. Cechy tego tekstu wskazują na to, że jest on fragmentem:

c) książki popularnonaukowej


Pytania do wiersza


7. W których zwrotkach ujawnia się podmiot mówiący w wierszu

b) pierwszej i trzeciej

8. To co dzieje się ze słowami, które uciekły ze słownika zależy od ich:

b) znaczenia

9. Któremu wyrażeniu epitet nadał znaczenie przenośne:

a) skrzydlate słowo

10. Wskaż określenia o przeciwstawnym znaczeniu

a) nieznajome i znane

ZADANIA

11. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest:

b) 5

12. Troje rodzeństwa podzieliło się obowiązkami po obiedzie. Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia. Drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa. Trzeciego - Jurek nakrywa, Adam zmywa. W czwartym dniu jest znów tak jak w pierwszym itd. Jurek nakrywał do stołu. Najbliższe zmywanie przypadnie mu:

d) w sobotę

13. Ania ma zapłacić za zakupy 12,70 zł. Dała kasjerce 20 zł. Ile najmniej monet kasjerka może wydać Anii?

c) 4

14. Do pudełka zapakowano 16 jednakowych książek. Jedna książka waży 55 dag, a pudełko 40 dag. Ile waży pudełko z książkami?

c) 9, 2 kg

15. W sobotę Michał wyszedł z domu o 16.05. O której godzinie może najwcześniej odjechać autobusem z przystanku Osiedle, jeśli szedł zwykłym tempem.

d) o 16.30

16. Ania odjechała z przystanku Osiedle o 16.25. O której godzinie dojechała do przystanku Centrum, jeśli czas przejazdu autobusu był dłuższy od planowego o 4 minuty.

b) o 16.38

17. W czwartek Ania i Michał wybrali się autobusem do biblioteki. Wyszli z domu o 16.40. Zwykłym tempem udali się na przystanek Osiedle. O której godzinie dotarli do biblioteki jeżeli autobus jechał zgodnie z rozkładem?

d) o 17.07

18. Michał 11 marca wypożyczył z biblioteki powieść. Okazało się, że książka będzie mu potrzebna dłużej niż miesiąc. Otrzymał zgodę na wydłużenie okresu wypożyczenia. Którego dnia najpóźniej powinien zwrócić książkę do biblioteki?

d) 24 kwietnia

19. Obwód podłogi w jadalni jest równy

c) 17 m

20. Pole powierzchni podłogi w jadalni jest .......... większe od pola powierzchni podłogi w kuchni.

d) 2 razy

21. Które pomieszczenia mają równe pola powierzchni podłóg?

Odpowiedź: Przedpokój i łazienka

22. Uczniowie zebrali 1534 kg makulatury i sprzedali ją w punkcie skupu....

Obliczenia:
1534 x 0,2 = 306,8
306,8:12 = 25,5

Odpowiedzi: Uczniowie mogli kupić najwięcej 25 sadzonek.

23. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki przyrodnicze i historyczne....

Obliczenia:

48 - przyrodnicze
16 - o roślinach
32 - o zwierzętach
37 - książki historyczne

32+5 = 37

Odpowiedź. Do biblioteki zakupiono 37 książek historycznych

24. Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika...

Obliczenia:

17m2 x 280L = 4760 L

Odpowiedź: Na powierzchnię tego trawnika spadło 4760 litrów w ciągu roku.

25. Napisz w 2-3 zdaniach dlaczego należy poprawnie mówić i pisać.


Sprawdzian szóstoklasisty 2013 ARKUSZ

Sezon wiosennych egzaminów rozpoczną najmłodsi. 4 kwietnia o godz. 9 szóstoklasiści zmierzą się ze sprawdzianem szóstkoklasisty 2013 kończącym szkołę podstawową. Będą musieli odpowiedzieć na pytania z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, poradzić sobie z tekstami źródłowymi, wykresami czy mapami.

Wynik godzinnego testu szóstoklasistów 2013 nie ma wpływu na dostanie się do gimnazjum, o ile szóstoklasista chce kontynuować naukę w swoim rejonie. Jeżeli wybiera się do szkoły spoza rejonu, rezultat może być brany pod uwagę.

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony o 30 minut. Testy rozwiązane przez szóstoklasistów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Sprawdzian szóstoklasisty 2013, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić do sprawdzianu w czwartek, będzie go pisać w drugim terminie - 4 czerwca.

Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty 2013 nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych i społecznych wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły.

Sprawdzianu szóstoklasisty 2013nie można powtórzyć z powodu słabego wyniku.

Wyniki uzyskane przez uczniów ze sprawdzianu umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; szóstoklasiści dostaną je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami.

W związku ze sprawdzianem czwartek może być dniem wolnym od lekcji w szkołach podstawowych. Decyzję z tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 - odpowiedzi, arkusze, pytania na naszej stronie po zakończeniu sprawdzianu.

Na Wasze komentarze po sprawdzianie czekamy też na naszym portalu społecznościowym MM Lublin:

Sprawdzian szóstoklasisty 2013: Test, odpowiedzi, arkusze

Gimnazjalistów sprawdzian czeka w drugiej kolejności.

– Tegoroczny egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 23–25 kwietnia – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, która organizuje egzaminy dla szkół z naszego regionu. Uczniowie ostatnich klas gimnazjów pierwszego dnia zmierzą się z częścią humanistyczną, drugiego – matematyczno-przyrodniczą, trzeciego – z języków obcych.

Na koniec maratonu – matura. We wtorek 7 maja o godz. 9 uczniowie siądą do podstawowej części z języka polskiego, następnego dnia do podstawowej matematyki, a w kolejnych do następnych przedmiotów. Egzaminy ustne będą trwały od 7 do 28 maja, według harmonogramów ustalonych przez poszczególne szkoły.

PAP

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Czytaj więcej o:
  • sprawdzian szóstoklasisty 2013
  • test szóstoklasisty 2013
Przeczytaj kolejny artykułzamknij okno X

Odpowiedzi i arkusz do sprawdzianu szóstoklasisty 2013

alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 81 46 26 800

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 2231337

Serwisy społecznościowe

Corner Media sp. z o.o. w Lublinie zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.dziennikwschodni.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Corner Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

Polityka dotycząca plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Corner Media sp. z o.o. w Lublinie. 2001-2015.