Egzamin gimnazjalny 2013 matematyka. Odpowiedzi, arkusz

Dodano: 24 kwietnia 2013, 10:30 Autor:

Egzamin gimnazjalny 2013 - matematyka zakończony. Jak Wam poszło? Zobaczcie odpowiedzi i arkusz w Internecie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014

BLOK PRZYRODNICZY - ODPOWIEDZI I ARKUSZE - ŚCIĄGNIJ ARKUSZ

MATEMATYKA - ODPOWIEDZI I ARKUSZE - ŚCIĄGNIJ ARKUSZ

Matematyka - przykładowe odpowiedzi:

Zadanie 1. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Mediana wieku uczestników obozu jest równa

Odpowiedź: C

Zadanie 2. Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Odpowiedź: D

Zadanie 3. W pewnej hurtowni za 120 jednakowych paczek herbaty trzeba zapłacić 1500 zł. Ile takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za 600 zł, przy tej samej cenie za jedną paczkę? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Odpowiedź: A

Zadanie 4. Cena brutto = cena netto + podatek VAT. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Odpowiedź: P.,F.

Zadanie 5. Ile spośród liczb: spełnia warunek

Odpowiedź: A.

Zadanie 6. Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odpowiedź: D.

Zadanie 7. Dane są liczby x i y spełniające warunki: x < 0 i y < x. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Odpowiedź: P.,P.

Zadanie 8. Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu 30 m2 ściany? Wybierz odpowiedź
spośród podanych.


Odpowiedź: A

Zadanie 9. Ile farby zużyto na pomalowanie 10 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Odpowiedź: A

Zadanie 10. W pudełku było 20 kul białych i 10 czarnych. Dołożono jeszcze 10 kul białych i 15 czarnych. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Odpowiedź: F.,F.

Zadanie 11. Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wyniosła 60 km/h .
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe


Odpowiedź: P., P.

Zadanie 12. Ania ma w skarbonce 99 zł w monetach o nominałach 2 zł i 5 zł. Monet dwuzłotowych jest 2 razy więcej niż pięciozłotowych. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe

Odpowiedź: B.

Zadanie 13. W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga
2/3 jego wysokości. Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Odpowiedź: C.

Zadanie 14. W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD. Punkt K jest środkiem boku AB, a punkt L jest środkiem boku CD. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Odpowiedź: P., P.

Zadanie 15. Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB| = 20 cm i |AC| = 16 cm. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odpowiedź: A.

Zadanie 16. Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę α, drugi ma miarę o 30° większą niż kąt α, a trzeci ma miarę trzy razy większą niż kąt α. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odpowiedź: D.

Zadanie 17. Na rysunkach I–IV przedstawiono cztery pary trójkątów. Na którym rysunku trójkąty nie są przystające? Wybierz odpowiedź spośród podanych

Odpowiedź: C.

Zadanie 18. Kąt ostry rombu ma miarę 45º, a wysokość rombu jest równa h. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odpowiedź: B.

Zadanie 19. Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe

Odpowiedź: P., P.

Zadanie 20. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Suma objętości 8 kul, z których każda ma promień 1, jest taka sama jak objętość jednej kuli o promieniu

Odpowiedź: D.


Zadanie 21. W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 80% liczby dziewcząt. Gdyby do tej klasy
doszło jeszcze trzech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie? Zapisz obliczenia.


Odpowiedź: W klasie jest 15 dziewcząt.

Blok przyrodniczy, przykładowe odpowiedzi: (może różnić się kolejność)

1.1 Które sformułowania mogą być problemami badawczymi doświadczenia przeprowadzonego przez tego naukowca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I

1.2. Który wniosek można sformułować na podstawie uzyskanych wyników? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

D. Największe szanse na uniknięcie upolowania mają gronostaje z czarną plamą na ogonie.

2. Na podstawie schematu oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

Odpowiedź: P, P

3. Krew człowieka składa się z osocza, krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi. Każdy składnik krwi pełni właściwą dla niego funkcję.

B. Krwinki czerwone, 1 zawierają hemoglobinę

4. Wskaż gromadę kręgowców, do której zaliczany jest aksolotl. Wybierz odpowiedź
spośród podanych.


B. Płazy

5. Po przeczytaniu fragmentu ulotki oceń prawdziwość stwierdzeń przedstawionych
w tabeli. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.


Odpowiedź: P.,P.

6. Które dokończenia zdania można wybrać, aby otrzymać informacje prawdziwe?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.


D. I i III

7. Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę elektronów na ostatniej (zewnętrznej) powłoce elektronowej.

D. Be, Mg, Ca

8. Które zdania z notatki sporządzonej przez ucznia są obserwacjami z przeprowadzonego doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 1. i 3

9. Wybierz rodzaj mieszaniny A albo B i sposób jej rozdzielenia na składniki 1., 2. albo 3.

Powstała mieszanina jest A i można ją rozdzielić na składniki metodą 3

10. Którą substancję zastosowano jako odczynnik do wykonania doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

C. Roztwór bromu w wodzie – Br2(aq)

11. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe,lub F – jeśli jest fałszywe.

P.,F.

12. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

12. 1. P.,F.

12. 2. P.,P.

13. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

P.,P.

14. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

F.,P.

15. W którym wierszu tabeli Jacek niepoprawnie zestawił przyczynę z możliwym skutkiem wywołanym przez nią? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

D. IV

16. Promieniowanie X stosuje się w

D. D. medycynie do prześwietleń

17. Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

17.1 P., F.
17.2 B

18. W którym zestawie kolejność czynności wykonanych przez Marka podano właściwie? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

B. 5, 2, 4, 1, 3

19. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe.

19.1. W Karumbie jest godzina A / B czasu słonecznego dnia C / D.

A.,C.,

19.2. Dnia 24 czerwca w Karumbie trwa astronomiczna A / B i dzień jest C / D od nocy.

B.,D.

20. Uprawy koncentrują się głównie na

A. południowym wschodzie kraju 2.znad oceanu

21. Ze Słowacją graniczą między innymi województwa:

A. małopolskie i podkarpackie

22. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Odpowiedź: P.,F.

23. Kraje, na terenie których znajdują się pasma górskie i rzeki wymienione w tabeli, to kolejno od 1. do 3.:

C. 1. Ukraina, 2. Niemcy, 3. Czechy

24. Która z podanych cech środowiska przyrodniczego jest wspólna dla krajów
skandynawskich – Danii, Szwecji i Norwegii? Wybierz odpowiedź spośród podanych.


D. Formy rzeźby powstałe w wyniku działania lądolodu


Egzamin

Egzamin z matematyki rozpoczął się o godz. 9. Uczniowie najpierw, przez 60 min., rozwiązują zadania z nauk przyrodniczych - biologia, chemia, fizyka i geografia. Później mają przerwę, po której zdawać będą test z matematyki.

- Zdaniem uczniów matematyka jeden z trudniejszych przedmiotów. Większość zdających egzamin gimnazjalny najbardziej obawia się właśnie matematyki - mówi nauczyciel jednego z lubelskich gimnazjów.

Egzamin gminazjalny matematyka - gdzie odpowiedzi i arkusz

Egzamin gimnazjalny 2013 matematyka skończy się około godz. 12:30. Jeszcze dziś będziemy mieli odpowiedzi i arkusze.

Jeżeli uczeń chce ukończyć gimnazjum, musi przystąpić do egzaminu. Natomiast jeśli pójdzie mu słabo to i tak je ukończy. Oceny z egzaminów gimnazjalnych są jednak bardzo ważne. To od nich zależy, czy uczeń zostanie przyjęty do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej (im więcej punktów ze wszystkich trzech dni egzaminów, tym większe ma szanse).

To nie ostatni egzamin gimnazjalny 2013. W czwartek 3-klasistów języki obce. Wyniki egzaminu w czerwcu.

Czytaj więcej o:
  • arkusz
  • egzamin gimnazjalny 2013
  • egzamin gimnazjalny matematyka
  • egzamin gimnazjalny matematyka odpowiedz
  • matematyka
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 81 46 26 800

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 2231337

Serwisy społecznościowe

Corner Media sp. z o.o. w Lublinie zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.dziennikwschodni.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Corner Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

Polityka dotycząca plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Corner Media sp. z o.o. w Lublinie. 2001-2015.