piątek, 23 lutego 2018 r.

Artykuły sponsorowane

W Lublinie o partycypacji obywatelskiej


W dniach 11-13 października odbędzie się seminarium poświęcone partycypacji obywatelskiej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Na zaproszenie pracowników Zakładu Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS do Lublina przyjadą naukowcy z Czech, Słowacji i Węgier, którzy spotkają się ze studentami, przedstawicielami władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Lubelskie seminarium stanowi część większego projektu zatytułowanego „Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989”. Uzyskał on finansowe wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a jego wykonawcą jest zespół naukowy złożony z pracowników Zakładu Ruchów Politycznych. To tym większy sukces, że po raz pierwszy od kilku lat UMCS występuje jako lider przedsięwzięcia wyłonionego w konkursie organizowanym przez Fundusz. Całościowy budżet projektu wynosi 10 450 euro.

Tematyka seminarium

Idea aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu politycznym jest nieodłączna od ustroju demokratycznego. We współczesnych demokracjach wybieramy swoich reprezentantów do władz krajowych i lokalnych. Wybory odbywają się jednak z reguły tylko raz na kilka lat. Warto wiedzieć, że istnieją inne rozwiązania pozwalające obywatelom bardziej bezpośrednio uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących ich wspólnoty lokalnej, a nawet całego kraju. Jedną z takich możliwości stwarza instytucja referendum.

 Oczywiście w okresie komunizmu państwa obecnej Grupy Wyszehradzkiej były tylko pozornie demokratyczne. Od obywateli oczekiwano posłuszeństwa, a nie samodzielnej aktywności. Od upadku komunizmu w naszej części Europy minęło już jednak prawie 30 lat. To dobra okazja do tego, żeby zastanowić się nad tym, w jakim stopniu w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech udało się wzmocnić instytucje i postawy sprzyjające partycypacji obywatelskiej? W jakich dziedzinach można mówić o sukcesie, a gdzie konieczne są wciąż znaczące ulepszenia? Jakie wnioski płyną z porównania dotychczasowych polskich doświadczeń związanych z referendum z doświadczeniami innych krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej? Te i inne pytania podejmowane będą w trakcie lubelskiego seminarium.

Adresaci wydarzenia

Celem wydarzenia nie jest tylko akademicka dyskusja, ale zainteresowanie tematyką obywatelskiej partycypacji i referendum szerszego kręgu odbiorców. W szczególności chodzi o grupy, które w największym stopniu wpłynąć mogą na to, żeby obywatele w lepszy i bardziej świadomy sposób wykorzystywali swoje możliwości oddziaływania na politykę i polityków. Stąd też seminarium adresowane jest do studentów, nauczycieli akademickich, mediów, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Naukowcy uczestniczący w seminarium chętnie podzielą się swoją wiedzą, ale celem wydarzenia jest również dyskusja i wymiana opinii.

Plan seminarium

Pierwszego dnia seminarium, 11 października, uczestnicy projektu spotkają się z reprezentantami władz samorządowych Lublina. Z kolei o godzinie 16.00 w auli Wydziału Politologii UMCS rozpocznie się spotkanie przeznaczone dla studentów, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Drugi dzień, 12 października, przeznaczony będzie dla lubelskich organizacji trzeciego sektora, które są szczególnie zainteresowane wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego i wykorzystaniem doświadczeń innych państw regionu.

Ostatniego dnia przedsięwzięcia, 13 października, uczestnicy projektu udadzą się do Zamościa, gdzie również spotkają się z tamtejszymi organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami lokalnych władz.

Z uwagi na udział zagranicznych gości wszystkie wydarzenia w ramach seminarium odbywać się będą w języku angielskim. Stanowi ono jednak tylko pierwszy etap realizacji projektu „Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989”. Wyniki przeprowadzonych badań naukowych posłużą za podstawę dla serii warsztatów odbywających się we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej. Zostaną one także wykorzystane przy tworzeniu „Przewodnika dobrych praktyk”, który wskazywać będzie pożądane rozwiązania związane ze stosowaniem referendum w krajach Europy Środowo-Wschodniej. Organizacja wydarzenia jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Czytaj więcej o:

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!