Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Artykuły sponsorowane

8 marca 2017 r.
0:05

Zmiany w obciążeniach dla firm - jak się w tym wszystkim połapać

Autor: Zdjęcie autora Promocja
7 A A

Jak co roku, również i tym razem, 1 stycznia wprowadzone zostały zmiany w systemie podatkowym. Dotyczą one wielu kwestii, takich jak: zasad rozliczania VAT, opodatkowania usług budowlanych, ordynacji, Jednolitego Pliku Kontrolnego, ulgi na innowacje, administracji podatkowej, płatności gotówkowych powyżej 15 000 zł jako koszt podatkowy, stawek CIT i kwoty zmniejszającej PIT.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Od początku stycznia pracownicy urzędów skarbowych korzystać mają z większych uprawnień. Mogą oni przyglądać się łańcuchom dostaw i nabywców w poszukiwaniu wyłudzeń VAT-u. Dotychczas było to zajęcie jedynie dla inspektorów Urzędów Kontroli Skarbowej. Kolejne zmiany planowane są na 1 marca, kiedy to połączą się UKS i UC, tworząc nowe urzędy celno-skarbowe. Zmienią się kompetencje poszczególnych szefów, dyrektorów i generalnych inspektorów.

Opodatkowania usług budowlanych

Wprowadzono duże zmiany, dotyczące opodatkowania usług budowlanych. Od teraz faktura wystawiona przez podwykonawców głównemu wykonawcy nie będzie zawiera podatku VAT. Jedynie główny wykonawca w fakturze zawrze należny podatek od towarów i usług. Oczywiście muszą być spełnione dodatkowe warunki Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8.

Wydaje się jasne, że rząd zdecydował się na „odwrócony VAT”, by przeciwdziałać dalszym nieprawidłowościom w rozliczeniach tego podatku. Różnica między kwotą, która powinna wpływać do budżetu, a tą, która realnie go zasila, jest szacowana na blisko 50 mld zł rocznie. Nic więc dziwnego, że sprawa trafiła pod lupę rządzących.

Wiele mówi się o nowych sankcjach VAT, które nakładane będą w przypadku nierzetelnego rozliczania tego podatku oraz w przypadku wykrycia tzw. pustych faktur.

Do najbardziej znaczących zmian w podatku VAT należą:

 • podtrzymanie podwyższonych stawek do końca 2018 r. (stawki 23% i 8%, zwrot podatku 7% dla rolników ryczałtowych, ryczałt dla taksówkarzy 4%)
 • wyższy limit uprawniający do tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT (nowe regulacje zwalniają z niego sprzedaż podatników, których całkowita wartość sprzedaży nie przekracza 200 tys. zł w poprzednim roku podatkowym),
 • brak możliwości złożenia kwartalnych deklaracji VAT przez rozpoczynających działalność podlegającą opodatkowaniu,
 • wprowadzenie obowiązkowych elektronicznych deklaracji VAT oraz przekazywania informacji podsumowujących w tej samej formie;
 • odwrotne obciążenie podwykonawców robót budowlanych,
 • rozszerzenie zakresu towarów, które objęte są mechanizmem odwrotnych obciążeń.

 

Jednolity Plik Kontrolny również dla mniejszych podmiotów

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego dla przedsiębiorców, służącego do analizy VAT. Do obowiązku raportowania w ten sposób zakupów i sprzedaży zobligowana jest większa część przedsiębiorców. Nowe zmiany zobowiązują do składania JPK co miesiąc przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest ponad 10 osób i których obrót przekracza 2 mln euro w roku. Dalsze progi, które zobligują do uzupełnienia dodatkowych informacji, to 10 i 20 mln euro obrotu. Jeżeli przedsiębiorstwo wykaże obrót powyżej 750 mln euro, będzie musiało przedstawić raport w skali całej grupy kapitałowej.

 

 

Zwiększenie ulgi dotyczącej innowacji

Zadowolenie przedsiębiorców powinien wywołać większy możliwy odpis w uldze na badania i rozwój. Odliczenia  można dokonać przez 6, a nie jak dotychczas, 3 lata. Najmniejsi oraz średni przedsiębiorcy będą mieli możliwość potraktować część wydatków na ochronę własności intelektualnej jako koszty kwalifikowane, np.: koszty pozyskania patentu, prawo rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo ochronne na wzór użytkowy.

Do działalności badawczo-rozwojowej zalicza się takie rozwiązania, które podejmowane są w sposób systematyczny, dążą do zwiększenia zasobów wiedzy oraz skupiają się na wykorzystaniu tychże zasobów do tworzenia nowych rozwiązań.

Co ważne, do ulgi można zaliczać projekty będące w toku, a więc rozpoczęte w poprzednich latach. Bez znaczenia dla organów podatkowych jest również wynik prowadzonych badań.

 

Płatności gotówkowe przekraczające 15.000 zł - ograniczenia ujmowania w zakresie kosztów podatkowych

Wprowadzone zostało ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów  kosztu, którego wartość przekracza 15 000 zł, jeżeli transakcja nie była przeprowadzona za pośrednictwem rachunku płatniczego (konto w banku lub SKOK-u). Dotyczy to zarówno nabycia czy wytworzenia środków trwałych, jak i wartości niematerialnych bądź prawnych.

Jeżeli, będąc podatnikiem PIT, dokonano takiej transakcji po zlikwidowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, zmniejszenia kosztów należy dokonać za rok podatkowy, w którym zlikwidowano działalność. Jeżeli natomiast, zdecydowano się zmienić formę opodatkowania (i po tej zmianie wykonano wspomnianą płatność gotówką), wtedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodu za rok poprzedzający dokonaną zmianę.

Podobnie jest w przypadku podatników CIT – jeżeli dokonano płatności gotówką po zmianie formy opodatkowania na podatek tonażowy, wówczas zmniejszyć koszty należy za rok podatkowy, poprzedzający rok podatkowy, w którym dokonano zmiany.

W kwestii daty zmian w zakresie regulowania zobowiązań w formie gotówkowej i ich zaliczania jako koszt uzyskania przychodu, należy pamiętać, że:

 • - nowe zasady dotyczą płatności dokonywanych od początku 2017 r.
 • - nie dotyczą płatności za transakcje zawarte przed 1 stycznia 2017 r.
 • - nie obowiązują w przypadku płatności dotyczących kosztów podatkowych sprzed 1 stycznia 2017 r.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
 2. Art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86).
 3. Art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572).
 4. Art. 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Poz. 780).

 

Obniżenie stawki CIT (dla części podmiotów)

Od 1 stycznia 2017 r. obniżona zostaje stawka CIT dla części podmiotów, z dotychczasowych 19 % do 15 %. Zmiana stawki dotyczy podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży (liczona razem z kwotą należnego VAT-u) nie przekracza 5.157.000 zł, a także podatników, którzy w roku 2017 rozpoczną działalność.

Nie mogą stosować obniżonej stawki 15 % w roku podatkowym rozpoczęcia działalności oraz w następnym roku podatkowym również ci podatnicy, których utworzenie polegało na:

1) przekształceniu, połączeniu lub podziale podatników, oprócz przekształcenia spółki w inną spółkę;

2) przekształceniu osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną;

3) powołaniu przez osoby prawne, fizyczne albo jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, wnoszące jako kapitał dla podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, wyodrębnioną część takiego przedsiębiorstwa albo składniki jego majątku, których wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro, uwzględniając średni kursu euro ogłaszany przez NBP w pierwszy dzień roboczy października roku, który poprzedza rok podatkowy, w którym wprowadzono te składniki majątku (w zaokrągleniu do tysiąca złotych);

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Również podmioty utworzone między 28 września 2016 r. a końcem 2016 r. w wyniku wymienionych powyżej operacji, zobligowane są do stosowania w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r., wcześniej obowiązującą 19% stawkę CIT.

Stawka CIT 15% nie może być stosowana również przez podatkowe grupy kapitałowe.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86).
 2. Art. 7 w zw. z art. 9, oraz art. 8 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1550).

 

Kwota zmniejszająca podatek PIT - obniżenie - dokłądne wyliczenia przygotowali specjaliści z Bura Rachunkowego INPLUS:

 1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
2) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Podane wysokości będą co roku podlegały weryfikacji dokonywanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:
1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.Podstawa prawna:

Art. 27 ust. 1-1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).)

Pozostałe informacje

Lublin: Ta inicjatywa kosztowała 200 tys. złotych. Ratusz obiecywał, że wdroży pomysły

Lublin: Ta inicjatywa kosztowała 200 tys. złotych. Ratusz obiecywał, że wdroży pomysły 2 0

Około 200 tys. zł wydało miasto na organizację tzw. panelu obywatelskiego, czyli zwołanie losowo wybranej grupy mieszkańców, którzy mieli wybrać metody walki ze smogiem. Ratusz obiecał, że ich propozycje uzna za wiążące, o ile zostaną przyjęte większością 4/5 głosów. Co wynikło z tych zapowiedzi?

MUNDIAL 2018 Nigeria – Islandia 2:0. „Super Orły” wróciły do gry

MUNDIAL 2018 Nigeria – Islandia 2:0. „Super Orły” wróciły do gry 0 0

MUNDIAL 2018 Zespół z Afryki po dwóch golach Ahmeda Musy pokonał Islandię i zachował szanse na awans do dalszego etapu turnieju

Nerwowy koniec roku w Społecznej Szkole Podstawowej im. Klonowica w Lublinie

Nerwowy koniec roku w Społecznej Szkole Podstawowej im. Klonowica w Lublinie 1 2

Rodzice uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Klonowica w Lublinie boją się, że konflikt między kadrą odbije się negatywnie na ich dzieciach. Na korytarzach ostatnio niewiele mówiło się o końcu roku, a częściej o mobbingu i możliwym odejściu części nauczycieli.

Ekspresówką z Lublina do Garwolina za rok [zdjęcia i wideo z drona]
galeria
film

Ekspresówką z Lublina do Garwolina za rok [zdjęcia i wideo z drona] 32 2

Trasą ekspresową z Lublina do Garwolina pojedziemy najprawdopobniej za rok – zapowiada Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Manufaktura Smaków w Opolu Lubelskim. Program koncertów i wydarzeń
23 czerwca 2018, 19:00

Manufaktura Smaków w Opolu Lubelskim. Program koncertów i wydarzeń 0 0

W weekend (23 i 24 czerwca) Park Miejski zostanie zarezerwowany dla Manufaktury Smaków i jej gości Manufaktura Smaków to jedna z największych tego typu imprez w regionie, rokrocznie przyciągająca do Opola kilka tysięcy osób z całego powiatu, województwa i kraju.

MUNDIAL 2018. Brazylia – Kostaryka 2:0. Wielkie męczarnie Canarinhos

MUNDIAL 2018. Brazylia – Kostaryka 2:0. Wielkie męczarnie Canarinhos 1 0

MUNDIAL 2018 Brazylia rzutem na taśmę pokonała w Sankt Petersburgu Kostarykę i objęła prowadzenie w grupie E. Gole dla Canarinhos strzelali Philippe Coutinho i Neymar

Kraśnik: Wycinka drzew w ramach… rewitalizacji zieleni miejskiej

Kraśnik: Wycinka drzew w ramach… rewitalizacji zieleni miejskiej 1 1

Mieszkańcy dzielnicy fabrycznej Kraśnika mają wątpliwości co do legalności wycinki drzew w lasku przy ul. Szpitalnej. Ich zdaniem to najgorszy czas na tego typu prace. Drzewa są zielone i trwa okres lęgowy. Urzędnicy zapewniają, że wszystko odbyło się zgodne z prawem.

Damian Panek: Trudno usunąć z pamięci mecz z Unią Hrubieszów

Damian Panek: Trudno usunąć z pamięci mecz z Unią Hrubieszów 1 0

ROZMOWA Z Damianem Pankiem, byłym trenerem Orląt Spomlek Radzyń Podlaski

Silesian Art Collective i Stanisław Soyka w Puławach
23 czerwca 2018, 18:30

Silesian Art Collective i Stanisław Soyka w Puławach 4 0

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 23 czerwca o godz. 18.30 na dziedzińcu Pałacu Marynki w Puławach odbędzie się koncert plenerowy z udziałem Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective i Stanisława Soyki.

Żniwa będą wcześniej, ale zboża będzie mniej. Owoców też. Wszystko przez suszę

Żniwa będą wcześniej, ale zboża będzie mniej. Owoców też. Wszystko przez suszę 8 4

Żniwa będą wcześniej, ale zboża będzie mniej. Mniejsze będą też zbiory owoców. W naszym regionie najgorzej jest w m.in. w powiatach: radzyńskim, bialskim, parczewskim, łukowskim i tomaszowskim

Wielka Bitwa

Wielka Bitwa 0 0

Alatus Mortis jest już tuż u bram Magicznych Ogrodów… Krasnoludzcy wojownicy są w najwyższej gotowości bojowej! Bitwa z mrocznymi siłami rozpocznie się w parku już w najbliższy weekend. Czy przesądzi o losach Magicznych Ogrodów?

Cała żużlowa Polska zazdrości nam drużyny i kibiców!

Cała żużlowa Polska zazdrości nam drużyny i kibiców! 19

Znakomicie w Nice 1. lidze żużlowej spisuje się zespół Speed Car Motor Lublin.

Inwestuj(e)my w zawodowych fachowców
galeria

Inwestuj(e)my w zawodowych fachowców 0 0

Pracodawcy szukają ludzi z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem, ale nie chcą ponosić dodatkowych kosztów dokształcania.

Miliony z RPO trafią na edukację

Miliony z RPO trafią na edukację 0

Samorządy chętnie sięgają do skarbonki Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki unijnym środkom 112 szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z województwa lubelskiego zainwestowało w swoje szkoły. Wiele z nich doposażyło pracownie, tworząc przy tym dodatkowe możliwości rozwoju dla uczniów.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.