Inne

Miasto Poezji 2013 (program)

  Edytuj ten wpis
Dodano: 29 maja 2013, 12:09

Tradycją stało się tatuowanie chodników wierszami. (Arciwum)
Tradycją stało się tatuowanie chodników wierszami. (Arciwum)

W poniedziałek (3 czerwca) rozpoczyna się „Miasto Poezji”. W programie rozmowy o poezji, spotkania z poetami, nietypowe działania społeczno-artystyczne.

Pierwsza edycja wydarzenia organizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” oraz Instytut Filologii Polskiej KUL odbyła się w roku 2008. Patronem festiwalu został Józef Czechowicz.

Miejscami spotkań i działań związanych z poezją były i są sale uczelni, bibliotek, domów kultury, ale też ulice, alejki parkowe, place, przystanki, szpitale, szkoły, etc. Tradycją stało się tatuowanie chodników wierszami.

Miasto Poezji 2013 (program)

Poniedziałek (3 czerwca)

Godz. 14.00 – Majówka Filarecka organizowana przez II LO z ul. Ogrodowej. Na Placu Litewskim tradycyjnie rozsiadamy się po filarecku i zapraszamy uczniów lubelskich szkół na slam poetycki, recytujemy romantyków.
Godz. 16.00 – Teatr Poezji, czytanie poezji na placu Po Farze przez recytatorów z MDK „Pod Akacją” (ul. Grodzka 11)
Godz. 16.00 – wernisaż wystawy prac Ewy Mańkowskiej-Grin, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, (ul. Grodzka 21)
Godz. 17.00 spotkanie z Marcinem Świetlickim i prezentacja najnowszego tomu poety, prowadzenie Irek Grin, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (ul. Grodzka 21)
Godz. 17.00 – Mieszkanie Poezji, spotkanie z grupą poetycką „Antologia oddechów” z Jeremim Jastrzębskim i Magdaleną Byliną, Klub Osiedlowy „Przyjaźni” (ul. Przyjaźni 13)
Godz. 17.00 – Mieszkanie Poezji, „Warsztaty słowa”, prowadzenie Ewelina Jurasz, Fundacja „Teatrikon”, (ul Peowiaków 8/4)
Godz. 18.00 – Mieszkanie Poezji, „Poezja koncertowa”, czytanie, granie, śpiewanie i obrazowanie poezji w wykonaniu Katarzyny Szczepaniak, Ireny Boguckiej, Tomasza Szczepaniaka, Pawła Szczepaniaka, Piotra Rządkowskiego, Teatrzyku Dziecięcego „Skarpa” oraz Dziecięcego Zespołu Muzycznego „Skarpa”, Dom Kultury „Skarpa” (ul. Przytulna 4)
Godz. 19.00 – Teatr Poezji, poezja śpiewana w wykonaniu młodzieży z MDK „Pod Akacją”, MDK „Pod Akacją” (ul. Grodzka 11)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji, Mieszkanie Poezji w „Szeroka-Hades”, spotkanie z Ołeksandrem Owerczukiem, prowadzenie Aleksandra Zińczuk, Restauracja „Szeroka-Hades” (ul. Grodzka 21, Sala Sztukmistrza)
Godz. 19.30 – Mieszkanie Poezji, „O Dusiołku, Znikomku i Matysku czyli poetycka chwila w świecie Leśmiana”, prowadzenie Weronika Puszyk, KUL, Collegium Norwidianum, sala P-03 (siedziba Koła Naukowego Studentów MISH)

Wtorek (4 czerwca)

Godz.. 10.00 – Mieszkanie Poezji, „Obieg zamknięty”, spotkanie z Joanną Bąk, Błonia pod Zamkiem
Godz. 16.00 – Teatr Poezji, czytanie poezji na placu Po Farze przez recytatorów z MDK „Pod Akacją” (ul. Grodzka 11/ Plac Po Farze)
Godz. 16.00 – Mieszkanie Poezji, „Warsztaty słowa”, prowadzenie Ewelina Jurasz, Fundacja „Teatrikon” (ul Peowiaków 8/4)
Godz. 16.00 – Mieszkanie Poezji, „Poeci nie zjawiają się przypadkiem”, spotkanie z pięcioma poetami połączone z wystawą prac Barbary Szalak, DPS im. Błogosławionego Jana Pawła II (ul. Ametystowa 22)
Godz. 17.00 – „Składanie wierszy”, spotkanie z Jackiem Podsiadło, prowadzenie prof. Paweł Próchniak, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (ul. Grodzka 21)
Godz. 19.00 – „Składanie wierszy”, warsztaty z Jackiem Podsiadło (Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1)
Godz. 19.00 – Teatr Poezji, Teatr Panopticum, „Światła Chanuki”, MDK „Pod Akacją” (ul Grodzka 11)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji, Mieszkanie Poezji u Dominiki Serafin, spotkanie z Konradem Górą (ul. 3 Maja 10/5)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji, Mieszkanie Poezji w DS „Amor”, „Niemiłosne opowieści” (ul. Radziszewskiego 18)
Godz. 19.30 – Mieszkanie Poezji, Mieszkanie Poezji u „Dziewcząt z Ogrodowej”. „... u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze...” ( ul. Ogrodowa 13/1)
Godz. 19.45 – Mieszkanie Poezji, Mieszkanie Poezji w DS „Babilon”, „Różewicza słowo o codzienności” (ul. Radziszewskiego 17)
Godz. 20.00 – Mieszkanie Poezji, Mieszkanie Poezji u Sławka Płatka, spotkanie z Maciejem Woźniakiem (ul. Złota 5a)
Godz. 20.30 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Weroniki Puszyk, „Ciemne wiersze Grochowiaka” (ul Spacerowa 17/18)
Godz. 20.30 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji w DS „Jowisz”, „Muzyczno-słowne zabawy z Tuwimem”, DS „Jowisz” (ul. Langiewicza 5”

Środa (5 czerwca)

Godz. 16.00 – Teatr Poezji, czytanie poezji na placu Po Farze przez recytatorów z MDK „Pod Akacją” (ul. Grodzka 11/ Plac Po Farze)
Godz. 16.00 – prezentacja tomów Stefana Pomera i Olgi Daukszty z cyklu „Biblioteka Zapomnianych Poetów” z udziałem Ewangeliny Skalińskiej, Karoliny Famulskiej-Ciesielskiej oraz Piotra Mitznera, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (ul. Grodzka 21)
Godz. 16.30 – urodziny Piotra Matywieckiego, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (ul. Grodzka 21)
Godz. 17.00 – „Stulecie xiędza Fausta”", o twórczości Tadeusza Micińskiego rozmawiają prof. Wojciech Gutowski, prof. Jarosław Ławski, prof. Paweł Próchniak, dr Tomasz Kozak, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (ul. Grodzka 21)
Godz. 17.20 – Mieszkanie Poezji. „Repliki, derywaty, kalki stochastyczne – wokół poezji post/neo-lingwistycznej”, spotkanie z Waldemarem Jocherem, prowadzenie Maciej Topolski, Kawiarnia-księgarnia „Między słowami” (l. Rybna 4/5)
Godz. 18.3017.00 – „Stulecie xiędza Fausta”,, pokaz filmu dra Tomasza Kozaka oraz słuchowiska opartego na fragmentach powieści Tadeusza Micińskiego „Xiądz Faust” w wykonaniu zespołu PITZ, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (ul. Grodzka 21)
Godz. 18.30 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Sławka Płatka, spotkanie z Pawłem Podlipniakiem (ul. Złota 5a)
Godz. 19.00 – Teatr Poezji. Teatr Drugie Piętro, „Dreszcze”, MDK „Pod Akacją”, (ul. Grodzka 11)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji. „Wielki Trans” – wokół „Szamana” Egona Bondy'ego, spotkanie z Arkadiuszem Wierzbą oraz projekcja filmu dokumentalnego „Fiąer alias Bondy” (reż. Jordi Niubo), prowadzenie Klaudia Krupa, Klub „Prepar”, (ul. Orla 4)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji. „Papusza – wierszoczytanie, wierszorysowanie”, (ul. Rubinowa 2/70)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji. „Łupki” – promocja najnowszego tomiku Beaty Golacik, Kawiarnia-księgarnia „Między Słowami”, (ul. Rybna 4/5)
Godz. 19.30 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Aleksandry Duź, spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, (ul. Puławska 16/19)
Godz. 20.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Sławka Płatka, spotkanie z Barbarą Piórkowską, (ul. Złota 5a)
Godz. 20.00 – Mieszkanie Poezji. „Przed debiutem” – spotkanie z Justyną Bednarską, Szymonem Domagałą-Jakuciem, Pawłem Hajdukiem, Rafałem Rutkowskim i Rafałem Różewiczem, prowadzenie Konrad Góra, (ul. Żmigród 1)
Godz. 21.10 – Mieszkanie Poezji. „Pisma (nie)zależne, pisma czasów e-rewolucji – wokół młodych pism literackich” – spotkanie z Romanem Honetem, Leszkiem Onakiem ("Rozdzielczość Chleba"), Rafałem Gawinem ("Arterie"), Natalią Malek ("Wakat"), Eweliną Kuryłek ("Dworzec Wschodni"), prowadzenie Grzegorz Jędrek, (Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1)
Godz. 22.00 – Mieszkanie Poezji. „Po debiucie” – spotkanie z Kamilem Brewińskim i Grzegorzem Jędrkiem, prowadzenie Konrad Góra, (ul. Żmigród 1)

Czwartek (6 czerwca)

Godz. 16.00 – Teatr Poezji, czytanie poezji na Placu Po Farze przez recytatorów z MDK „Pod Akacją”, (ul. Grodzka 11/ Plac Po Farze)
Godz. 16.00 – Mieszkania Poezji. Mieszkanie Poezji Fundacji „Teatrikon” – „Patriotyzm Powstania, czyli nawijanie poezji tradycyjnej” Fundacja „Teatrikon”, (ul Peowiaków 8/4)
Godz. 17.00 – „Tajemnica wiersza”– rozmawiają Marcin Baran i Marcin Sendecki, prowadzenie prof. Paweł Próchniak, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, (ul. Grodzka 21)
Godz. 18.00 – Gala, nagrody „Kamień” 2013 – wręczenie Nagrody „Kamień” Andrzejowi Sosnowskiemu, laudację wygłosi prof. Piotr Śliwiński, Sala czarna, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, (ul. Grodzka 21)
Godz. 18.30 – „Tajemnica wiersza”, spotkanie z Andrzejem Sosnowskim, laureatem Nagrody „Kamień”, prowadzenie prof. Piotr Śliwiński, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, (ul. Grodzka 21)
Godz. 19.00 – Teatr Poezji – Teatr Arteria, „Ukrainka”, MDK „Pod Akacją”, (ul Grodzka 11)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji w Tart'Yvonne – „(...) smak zmoczonej w kwiecie lipowym magdalenki” – czytanie M. Prousta w oryginale i tłum. T. Boya-Żeleńskiego, Restauracja Tart'Yvonne, (ul. Królewska 3 w podwórzu)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Katarzyny Szczerbińskiej, (ul. Zwycięska 3, m. 3}
Godz. 20.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Ewy Solskiej, spotkanie z Agnieszką Mirahiną, (Aleje Racławickie 24a/36)
Godz.. 20.30 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji w „Kamienicy Cudów”, spotkanie z Adamem Wiedemannem, prowadzenie Rafał Rutkowski, (ul. Krakowskie Przedmieście 59/6)
Godz. 21.30 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Adama Marczuka, spotkanie z Romanem Honetem, prowadzenie Kamil Brewiński, (ul. Szkolna 9/14)

Piątek (7 czerwca)

Godz. 15.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Ewy Solskiej, spotkanie z Anetą Kamińską „O tłumaczach, przekładach, tłumaczeniu, literaturze”, prowadzenie Agata Ptak, (Aleje Racławickie 24a/36)
Godz. 16.00 – Teatr Poezji, czytanie poezji na Placu Po Farze przez recytatorów z MDK „Pod Akacją”, (ul. Grodzka 11/ Plac Po Farze)
Godz. 16.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji Fundacji „Teatrikon” – „Patriotyzm Powstania, czyli nawijanie poezji tradycyjnej”, Fundacja „Teatrikon”, (ul Peowiaków 8/4)
Godz. 16.00 – spotkanie z ks. prof. Alfredem Wierzbickim połączone z prezentacją tomiku „Autoportret z miastem”, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, (ul. Grodzka 21)
Godz.. 17.00 – Czechowicz w Lublinie od dzieciństwa po „Pisma zebrane”, w spotkaniu udział wezmą prof. Jerzy Święch, prof. Andrzej Niewiadomski i dr Jarosław Cymerman, spotkanie poprowadzi prof. Andrzej Tyszczyk, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, (ul. Grodzka 21)
Godz. 18.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Leny Bielskiej, spotkanie z Krzysztofem Siwczykiem, (ul. Dunikowskiego 15A/73)
Godz. 18.30 – Prezentacja numeru „Tekstualiów” poświęconego literackiemu obrazowi Wołynia w tekstach pisarzy polskich, ukraińskich, rosyjskich i żydowskich. Spotkanie z udziałem Żanety Nalewajk (red. naczelna) i Piotra Mitznera, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, (ul. Grodzka 21)
Godz. 19.00 – Teatr Poezji. Teatr Panopticum, „Szekspira potęga miłości”, MDK „Pod Akacją”, (ul. Grodzka 11)
Godz. 19.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji Patriotycznej w harcówce Lubelskiego Harcerskiego Kręgu Akademickiego, (ul. Staszica 3, dawny Pałac Potockich, obecny budynek KUL)
Godz. 19.30 – Spotkanie poświęcone Papuszy i poetkom cygańskim z udziałem Marty Jastrzębskiej i Piotra Mitznera, Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, (ul. Grodzka 21)
Godz. 20.00 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji u Małgorzaty Panasiuk – „Poetyckie mieszkanie na dywanie, czyli prezentacje studenckiej twórczości własnej”, (ul. Wallenroda 8/63)
Godz. 20.00 – Mieszkanie Poezji. „Balety Poezji: O miłości, cierpieniu i batonach” – interpretacja najnowszej twórczości Andrzeja Domańskiego, (ul. Szkolna 9/14)
Godz. 21.30 – Mieszkanie Poezji. Mieszkanie Poezji w Domu Żołnierza – „Egga Van Haardt oraz Wojciech Dunin-Kozicki”, Dom Żołnierza, (ul. Żwirki i Wigury 6). Kmo.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

CGK - aplikacja mobilna