piątek, 28 kwietnia 2017 r.

Dom

Budynek na działce

Dodano: 15 stycznia 2003, 16:40Kiedy zdecydujemy się na budowę własnego domu musimy pamiętać, że usytuowanie jego na działce nie jest dowolne. Muszą być zachowane określone odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz od granic działki i od zabudowy sąsiadów.
W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej nie ustala się wymagań dotyczących zachowania odległości między budynkami w granicach jednej działki budowlanej.
Określone są natomiast odległości między zabudowaniami na sąsiednich działkach. I tak, jeżeli z warunków szczegółowych nie wynikają inne wymagania to odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:
* przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku z oknami lub drzwiami – 4 m; bez okien i drzwi – 3 m.
* przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku – 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej drzwi lub okien w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższe-go narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.
Odległość od najbliższej krawędzi okna umieszczonego w dachu lub w połaci dachowej (mie-rzona w poziomie) nie może być mniejsza niż 4 m. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać wy-maganych odległości od granicy działki budowlanej o więcej niż 0,5 m. Natomiast takie elementy jak balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne – o więcej niż 1 m.
Budynek może być usytuowany ścianą zewnętrzną bez otworów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-darowania terenu lub na sąsiedniej działce istnieje już budynek ze ścianą usytuowaną bezpośrednio przy tej granicy. Dodatkowo wznoszony budynek będzie przylegał do istniejącego całą długością swojej ściany albo będzie miał w pasie o szerokości 3 m przyległym do granicy działki, wysokość i wymiar równoległy do tej granicy (nie większe niż w budynku istniejącym na sąsiedniej działce)).
Dopuszcza się także budowanie domu w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki, lecz nie mniejszej niż 1,5 m. Taka możliwość wchodzi w rachubę, kiedy wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo też ściana zewnętrzna bez okien budynku wznoszonego, będzie usytuowana w odpowiedniej odległości (nie mniejszej od granicy z sąsiednią działką niż najbardziej do granicy zbliżony punkt ściany zewnętrznej budynku istnie-jącego, znajdującej się w odległości mniejszej niż 3 m). Wznoszony budynek musi być zaplano-wany w prostopadłym do granicy pasie terenu o szerokości wyznaczonej przez część budynku istniejącego, położoną w odległości do 3 m od granicy. Dom będzie miał wysokość nie większą niż ma budynek istniejący w odległości do 3 m od granicy.
Warto wiedzieć, że budynek inwentarski, a także gospodarki przeznaczony do przechowywania płodów rolnych, w tym stodoła, nie mogą być sytuowane bezpośrednio przy granicy działki bu-dowlanej jako sąsiadujące z budynkiem mieszkalnym. (UK, TM)
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24