wtorek, 23 maja 2017 r.

Dom

Czytelnicy pytają – Redakcja odpowiada

Dodano: 23 kwietnia 2003, 14:39

Gdzie są pieniądze z funduszu remontowego?
• Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej i co miesiąc wpłacam zaliczki na fundusz remontowy. W ciągu ostatnich dwóch lat w naszym budynku nie prowadzono żadnych robót remontowych. Na zebraniu wspólnoty chcieliśmy się dowiedzieć, ile pieniędzy z funduszu remontowego zgromadziliśmy. Okazało się, że konto jest puste, bo administrator wszystkie pieniądze wydał na bieżące koszty utrzymania budynku, gdyż wielu właścicieli zalegało z opłatami. Czy miał do tego prawo? – pyta Zbigniew Krasicki z Chełma
Odpowiadamy
– Zarządca nie powinien dysponować w ten sposób funduszem remontowym bez zgody wspól-noty, lub przynajmniej wybranego przez nią zarządu. Fundusz remontowy jest przeznaczony na ściśle określony cel, czyli na remonty budynku i nie może być wydatkowany w inny sposób. Oczywiście w razie jakichś przejściowych trudności z utrzymaniem płynności finansowej wspól-noty można te środki przeznaczyć na bieżące opłaty, ale zgodnie z wolą wspólnoty. Środki „po-życzone” z funduszu remontowego muszą być jednak niezwłocznie zwrócone. Trzeba więc, jak najszybciej wyegzekwować od właścicieli zaległe opłaty. W tym celu można upoważnić zarząd lub administratora, aby wystąpił w imieniu wspólnoty do sądu z powództwami przeciwko dłużni-kom o zapłatę zaległych opłat. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z opłatami, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
Podstawa: Przepisy regulujące funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych są zawarte w usta-wie z dnia 24 czerwca 1994. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
Dla kogo mieszkanie komunalne
• Mieszkam wraz z mężem i dzieckiem w dwupokojowym mieszkaniu rodziców. Chcielibyśmy mieć swoje mieszkanie, ale nas na to nie stać. Czy możemy się ubiegać o mieszkanie komunalne? – pyta Zofia Śliwińska z Biłgoraja
– Trzeba najpierw sprawdzić w gminie, na jakich zasadach udostępnia ona mieszkania należące do jej zasobów mieszkaniowych. Każda gmina w drodze uchwały ustala własne zasady. W uchwale określa się warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o mieszkanie komunal-ne. Zazwyczaj pierwszeństwo przy zawieraniu umów najmu mają ci, którzy są w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej i mają niewielkie zarobki. Gmina może określić górne limity dochodów na członka rodziny (np. 150 proc. najniższej emerytury lub wynagrodzenia) oraz wielkość aktual-nie zajmowanej powierzchni mieszkaniowej przypadającej na członka rodziny uprawniające do ubiegania się o mieszkanie komunalne. Osoba, która spełnia te warunki może złożyć w gminie wniosek o przydział mieszkania. Wpisuje się ją wówczas na listę osób czekających na mieszka-nie. Czas oczekiwania zależy od liczby lokali, jakimi dysponuje gmina. I często jest długi.
Podstawa
Jeśli jesteś zainteresowany mieszkaniem komunalnym, zgłoś się do wydziału gospodarki miesz-kaniowej lub komunalnej urzędu gminy. (opr. KZ)
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24