wtorek, 23 maja 2017 r.

Dom

Dofinansowany remont

Dodano: 23 września 2003, 16:29

Z ulgi remontowej korzysta wielu Polaków. Pozwala ona na przeprowadzenie w mieszkaniach i domach niezbędnych remontów oszczędzając przy tym budżety rodzinne.
Z ulgi remontowej może skorzystać każdy, kto poniesie wydatki na modernizację, remont do-mu lub mieszkania, pod warunkiem, że posiada tzw. tytuł prawny do odnawianego mieszkania czyli: akt własności, albo decyzję o przydziale lokalu kwaterunkowego, spółdzielczego lub zakła-dowego, albo umowę użyczenia, umowę najmu, dzierżawy, albo dowód potwierdzający nabycie domu lub mieszkania (kupno, spadek, darowizna).
Fundusz remontowy wspólnot
Oprócz wydatków związanych z remontami użytkowanych lokali, członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mogą odliczać wydatki ponoszone na remont części wspólnych budynku, czyli wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy. W ten sposób mają do dyspozycji wyższy limit odliczeń, taki jak dla domu (oczywiście w ramach jednego limitu).
Trzy lata
Ulga remontowa jest ulgą trzyletnią i obowiązuje w latach 2003–2005. W bieżącym roku od podatku można odliczyć 19 proc. wydatków remontowych. W okresie tym można więc za remont domu odliczyć maksymalnie 5 tys. 670 zł, a za remont mieszkania – 4 tys. 725 zł. Aby móc sko-rzystać z tych odliczeń od podatku, to trzeba wydać na remont domu 29 tys. 842 zł 10 gr., a na remont mieszkania – 24 tys. 868 zł 42 gr. Kto poniesie niższe wydatki (chcąc skorzystać z ulgi, trzeba w 2003 r. wydać na remont co najmniej 567 zł) odliczy po prostu mniej.
Limit ulgi można także zwiększyć przeprowadzając remont instalacji i urządzeń gazowych w domu lub mieszkaniu. Wzrośnie on o dodatkowe 945 zł. Co odpowiada wydatkom w kwocie 4973 zł 68 gr.
Ważne dokumenty
Żeby móc skorzystać z odliczeń remontowych od podatku musimy mieć udokumentowane wy-datki na remont. Świadectwem naszych zakupów będą faktury wystawione przez płatników po-datku od towarów i usług VAT, niekorzystających ze zwolnienia z tego podatku. Na fakturze powinno się znajdować nazwisko i imię osoby korzystającej z ulgi podatkowej. Jeżeli małżeństwo rozlicza się razem, wystarczy nazwisko jednego z małżonków. Za dowód wpłaty na wyodrębnio-ny fundusz remontowy może służyć książeczka opłat za mieszkanie, a także wykaz poszczegól-nych składników opłat wystawianych przez administrację lub zarządcę budynku
Wszystkie faktury, dowody wpłaty musimy przechowywać przez 5 lat, licząc do końca roku, za który złożyliśmy zeznanie podatkowe.
Żeby skorzystać z ulgi remontowej możemy rozpocząć takie prace nawet w nowo wybudowany domu, o ile został on już prawnie oddany do użytkowania. W nowym domu na pewno niewiele jest jeszcze do remontowania, można jednak przestawić ścianki działowe, ułożyć glazurę czy panele. Ulga remontowa obejmuje bowiem również modernizację, a przepisy nie określają pro-porcji między remontem a modernizacją. (e)
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24