czwartek, 27 kwietnia 2017 r.

Dom

Dokumenty potrzebne przy staraniach o kredytW banku zaczynamy od wypełnienia
* wniosku kredytowego.
Dostaniemy go w banku. Trzeba dołączyć do niego też inne dokumenty.
Jeśli pracujemy na etacie:
* potwierdzenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokre-ślony;
* zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech, a w niektórych bankach – sześciu miesięcy.
Jeśli pracujesz na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło:
* oryginały umów-zleceń (umów o dzieło);
* oświadczenie pracodawcy, że zamierza podtrzymywać z tobą ten rodzaj stosunku pracy w przyszłości. Gdy jesteś pracownikiem kontraktowym, prawdopodobnie dostaniesz kredyt na tyle lat, na ile kontrakt opiewa;
* PIT-y z ostatnich dwóch lat potwierdzone przez urząd skarbowy.
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą:
* wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z krajowego rejestru sądowego (KRS);
* REGON, NIP, zaświadczenie z ZUS o tym, że nie zalegasz ze zobowiązaniami;
* książkę przychodów i rozchodów, PIT za ostatni miesiąc i PIT za ubiegły rok
albo
* kartę podatkową, PIT-y z ostatnich lat potwierdzone przez urząd skarbowy,
albo
* ryczałtowcy – PIT-27 lub PIT-28 z ostatniego roku, pisemne oświadczenie o wysokości do-chodów za ostatnie półrocze
albo
* bilans i rachunek wyników za ostatni rok, umowa spółki, decyzja walnego zgromadzenia o podziale dywidendy.
Większość banków poprosi nas i naszego poręczyciela o następujące oświadczenia:
* czy jesteśmy kredytobiorcą lub żyrantem w innym banku
* czy ubiegałeś się o kredyt u konkurencji, ale ci go odmówiono;
* czy prowadzisz rachunki w innych bankach;
* czy współmałżonek poręczyciela wyraża zgodę na żyrowanie pożyczki.
Następnie bank spyta o stałe wydatki – opłaty za mieszkanie, energię elektryczną, telefon, gaz, czesne za szkołę dziecka, itp. Następnie odejmie je od deklarowanego i udokumentowanego dochodu i w ten sposób wyliczy tzw. minimum, które musi nam starczyć na życie.
Kwota minimalna będzie się różnić w zależności od banku. Jedne uwzględniają różnice w kosztach utrzymania w dużym mieście i w małym, inne tego nie robią. Jedne różnicują kwoty w zależności od liczby członków rodziny na utrzymaniu, inne sztywno ustalają kwotę na każdą osobę. Rozpiętość tego minimum może być duża.
Jeśli za kredyt budujemy mieszkanie czy dom z developerem lub spółdzielnią
Bank sprawdzi te firmy – zażąda dokumentów i pozwoleń dotyczących inwestycji.
Gdy z kredytu budujemy dom to do wniosku musimy dołączyć:
* dowód własności działki (akt notarialny kupna) i wypis z księgi wieczystej;
* pozwolenie na budowę;
* kosztorys budowy;
* projekt techniczny budynku; zaświadczenie, że nie zalegamy z podatkiem od nieruchomości;
* polisę ubezpieczeniową nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
* wyrys i wypis z ewidencji gruntów.
Jeśli nasze mieszkanie buduje spółdzielnia lub developer, to do wniosku dołączamy:
* umowę;
* zaświadczenie o zaawansowaniu budowy, całkowitych kosztach i wysokości naszych wpłat;
* odpis z księgi wieczystej, a gdy nie ma księgi – dowód własności gruntu lub prawa wieczy-stego użytkowania.
Gdy kupujemy mieszkanie lub dom na rynku wtórnym, potrzebna będzie:
* umowa przedwstępna lub zaświadczenie z agencji nieruchomości, która pośredniczy w kup-nie;
* odpis z księgi wieczystej.
Gdy kupujesz działkę budowlaną lub rekreacyjną musisz dostarczyć do banku:
* Oświadczenie o zamiarze kupna ze wskazaniem adresu, wielkości i ceny działki;
* umowę przedwstępną;
* wyrys i wypis z ewidencji gruntów.
Możliwe, że większość banków zażąda cesji praw z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, a także cesji praw z polisy na życie nasze i współmałżonka. (E)

Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24