niedziela, 21 stycznia 2018 r.

Dom

Kredyty mieszkaniowe

  Edytuj ten wpis
Dodano: 10 sierpnia 2004, 12:11

Oprocentowanie kredytów w wybranych lubelskich bankach (zanotowane w piątek i poniedziałek, 6 i 9 bm.). Kto Ci pożyczy złotówki na własne mieszkanie?

Nazwa banku    Przeznaczenie kredytu    Oprocentowanie nominalne w skali roku    Maksymalny okres kredytowania    Maksymalna kwota kredytu    Jakie raty    Prowizja bankowa    Opłata za rozpatrzenie wniosku    Możliwość wcześniejszej spłaty    Zabezpieczenie
Bank BPH    HIPOTECZNY - kupno, zamiana lub przekształcenie mieszkania, dokończenie albo wykończenie domu, remont, modernizacja, spłata innego kredytu, zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej    zmienne; obecnie 7,81-9,61 proc.    do 31,5 roku    do 100 proc. kosztów inwestycji    równe, malejące    od 0,5 do 2,5 proc., min. 200 zł    bez opłat    tak; jednorazowa - 1 proc. spłacanej kwoty, częściowa - bez prowizji    hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, w okresie przejściowym ubezpieczenie kredytu
    BUDOWLANO-HIPOTECZNY - budowa, przebudowa lub rozbudowa domu albo mieszkania, remont lub modernizacja wymagające pozwolenia na budowę, spłata innego kredytu    jw.    do 32,5 roku    jw.    jw.    jw.    jw.    jw.    hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, w okresie przejściowym ubezpieczenie kredytu
    LOKATORSKI - sfinansowanie wkładu oraz kaucji w TBS lub spółdzielni mieszkaniowej, wykończenie lub remont domu albo mieszkania    zmienne, obecnie 9,31-11,31 proc.    do 10 lat    100 tys. zł, do 60 proc. wartości nieruchomości (przy zabezpieczeniu kredytu hipoteką)    jw.    jw.    jw.    jw.    każda forma zabezpieczenia akceptowana przez bank (hipoteka, poręczenie)
    KONSOLIDACYJNY - na spłatę innych zobowiązań finansowych oraz na dowolny cel konsumpcyjny    zmienne - obecnie 9,31-11,31 proc.    20 lat    80 proc. wartości nieruchomości    jw.    jw.    jw.    jw.    hipoteka na nieruchomości akceptowanej przez bank jako zabezpieczenie, cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, w okresie przejściowym ubezpieczenie kredytu
Bank Gospodarki Żywnościowej    KREDYT MIESZKANIOWY - praktycznie na każdy cel związany z budową własnego domu lub mieszkania, zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej, zakup i budowę domu letniskowego    zmienne: WIBOR 3M + 1 proc. marży bankowej (obecnie min. 7,44 proc.)    do 30 lat    do 100 proc. kosztów inwestycji    malejące, równe    od 0,5 proc., min. 200 zł    min. 100 zł (jeśli wniosek rozpatrzony będzie pozytywnie - opłata jest wliczana na poczet prowizji)    tak; 1 proc. od przedterminowo wpłaconej kwoty    hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budowy, budynku lub lokalu mieszkalnego od ognia lub innych zdarzeń losowych, hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana albo inne uzgodnione z bankiem
    POŻYCZKA HIPOTECZNA - cel dowolny    zmienne: WIBOR 3M + 4 proc. marży bankowej (obecnie min. 10,44 proc.)    do 15 lat    500 tys. zł (maksymalnie 50 proc. wartości inwestycji wg wyceny)    malejące, równe    2 proc., min. 500 zł    jw.    jw.    hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej domu lub lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych, przejściowo ubezpieczenie pożyczki
Bank Millennium    MilleKredyt DOM - na każdy cel związany z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych (poza wykupem mieszkania)    zmienne; 7,16-8,66 proc. (zależy od wkładu własnego kredytobiorcy i kwoty kredytu)    do 35 lat (ale spłata musi nastąpić przed upływem 65 rokiem życia kredytobiorcy)    do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia    równe    0 proc. (promocja do 31 sierpnia)    nie ma    tak; do trzech lat 1 proc. spłacanej kwoty, potem bez opłat    hipoteka na kredytowanej nieruchomości, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, cesja praw ubezpieczenia na życie kredytobiorcy.
Bank Ochrony Środowiska    HIPOTECZNY - na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, także na zakup działki budowlanej    zmienne co pół roku, oparte o WIBOR 6M + 0,5-2 proc. marży bankowej    35 lat    do 100 proc. wartości inwestycji    równe, malejące    0,7-1,25 proc., min. 300 zł    50-200 zł (jeśli wniosek rozpatrzony będzie pozytywnie - opłata jest wliczana na poczet prowizji)    tak; bez opłat lub 0,7 proc. spłacanej kwoty    pomostowo - ubezpieczenie kredytu lub hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana, docelowo - hipoteka na kredytowanej nieruchomości, cesja praw ubezpieczenia na życie kredytobiorcy (ubezpieczenie można zawrzeć w banku)
    POŻYCZKA HIPOTECZNA - cel dowolny nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej    zmienne: WIBOR 6M + 3,25 proc. marży bankowej (obecnie 9,95 proc.)    do 15 lat (ale nie dłużej niż do ukończenia przez pożyczkobiorcę 65 roku życia)    300 tys. zł    równe, malejące    klienci stali - 0,9 proc., min. 450 zł, inni - 1,25 proc., min. 600 zł    50 zł    tak; do 80 tys. zł bez opłat, powyżej 80 tys. zł - 1 proc., min. 50 zł    hipoteka na nieruchomości, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej domu lub lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych, przejściowo ubezpieczenie pożyczki (zawierając to ubezpieczenie w banku otrzymujemy jednocześnie ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych).
Bank Pekao SA    HIPOTECZNY DOM - kupno domu lub mieszkania, wykup mieszkania lokatorskiego, komunalnego lub zakładowego, zakup działki budowlanej, garażu i miejsca postojowego    stała 5,55 proc. przez pierwszy rok, potem zmienna - WIBOR 3M + marża od 0,75 proc. (negocjowana)    do 25 lat    do 100 proc. wartości nieruchomości    równe, malejące    od 1 proc., min. 300 zł    100-200 zł    tak; 50 zł za zmianę warunków umowy    hipoteka, cesja praw z polisy nieruchomości, z polisy ubezpieczenia na życie (w wyjątkowych przypadkach), przejściowe ubezpieczenie kredytu
    BUDOWLANO-HIPOTECZNY DOM - budowa domu lub mieszkania, remont, rozbudowa, przebudowa, kupno działki z rozpoczętą budową, wykończenie domu albo mieszkania    jw.    do 25 lat    do 100 proc. wartości nieruchomości    jw.    jw.    jw.    jw.    hipoteka, ubezpieczenie na życie (do wys. 25 proc. kredytu), cesja praw z polisy nieruchomości
    POŻYCZKA HIPOTECZNA - cel dowolny    od 18,25 proc.    do 6 lat    do 200 tys. zł    jw.    jw.    jw.    tak; 0,5-2 proc. spłacanej kwoty    jw.
    DLA KLIENTÓW KASY MIESZKANIOWEJ    4 proc.    okres oszczędzania    150 proc. oszczędności    równe    2 proc.    100-200 zł    tak; 1 proc. spłacanej kwoty    poręczenie osób trzecich, pow. 60 tys. zł - obowiązkowo hipoteka, blokada środków na lokacie
Bank Pocztowy    BUDOWLANO-HIPOTECZNY - budowa domu lub garażu (albo pewnego ich etapu), przebudowa domu, zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, zakup nieruchomości i przeprowadzenie na niej inwestycji    zmienne od 8,99 proc.    25 lat    do 80 proc. wartości inwestycji    równe, malejące    od 1 proc.    nie ma    tak; bez opłat    hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, weksel własny in blanco, negocjowane indywidualnie z kredytobiorcą
    HIPOTECZNY - przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe, zamiana prawa spółdzielczego do lokalu w prawo własności do niego, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego, zamiana domu lub mieszkania, zakup mieszkania na rynku wtórnym i pierwotnym, spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku    zmienne od 8,99 proc.    25 lat    do 80 proc. wartości inwestycji    równe, malejące    od 1 proc.    nie ma    tak; bez opłat    hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, weksel własny in blanco, negocjowane indywidualnie z kredytobiorcą
    POŻYCZKA HIPOTECZNA - na dowolny cel    zmienne, obecnie 10,99 proc.    20 lat    do 50 proc. wartości nieruchomości    równe, malejące    od `1 proc.    nie ma    tak, bez opłat    hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości    weksel własny in blanco, negocjowane indywidualnie z kredytobiorca
Bank Polskiej Spółdzielczości    MIESZKANIOWY - praktycznie na każdy cel związany z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych, poczynając od zakupu działki budowlanej    zmienne, oparte na WIBOR 3M + marża banku minimum 1,5 proc.    25 lat    minimum 10 tys. zł, maksymalna wysokość zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy    równe, malejące    od 0,5 proc.    nie ma    tak; bez opłat, gdy kredytobiorca powiadomi o tym bank na minimum 14 dni przed spłatą    hipoteka, także inne przewidziane prawem formy
Bank Zachodni WBK    MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI Z LINII RZĄDOWEJ - na niemal każdy cel związany z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych na rynku pierwotnym    stałe 6,50 proc.    25 lat    do 80 proc. wartości nieruchomości    równe    2 proc.    nie ma    tak; 2 proc. spłacanej kwoty + zwrot dopłat z linii rządowej    hipoteka na kredytowanej nieruchomości
    MIESZKANIOWY - na niemal każdy cel związany z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych na rynku pierwotnym i wtórnym    stałe od 4,99 proc., zmienne - WIBOR 6M + marża banku od 1 proc.    jw.    do 100 proc. wartości inwestycji    równe, malejące    od 0,75 proc.    jw.    tak; do 5 lat - 2 proc. udzielonego kredytu, później - bez opłat    jw.
    POŻYCZKA HIPOTECZNA - na dowolny cel nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej    zmienne - WIBOR 6M + od 3 proc. marży bankowej    10 lat    45 proc. nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki    jw.    jw.    jw.    jw.    hipoteka na nieruchomości
    KONSOLIDACYJNY - zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego i jednocześnie skonsolidowanie pozostałych zobowiązań    zmienne - WIBOR 6M + od 2 proc. marży bankowej    25 lat    minimum 20 tys. zł, maksymalna - 70 proc. wartości kredytowanej nieruchomości    równe, malejące    jw.    jw.    jw.    hipoteka na kredytowanej nieruchomości.
Fortis Bank    BUDOWLANO-HIPOTECZNY - na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (w tym na zakup lub samodzielną budowę i przez inwestora zastępczego, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę nieruchomości)    5,85 proc. przez pierwszych 6 miesięcy, potem 7,75-8,75 proc., w zależności od kwoty kredytu i wkładu własnego    20-22 lata    do 70 proc. wartości nieruchomości    równe, malejące    od 1 proc.    bez opłat    tak; spłata bez prowizji możliwa tylko raz na pół roku w dniu zmiany stopy procentowej (nie więcej niż 25 proc. kwoty kredytu) oraz po siedmiu latach spłacania; w pozostałych przypadkach - 1 proc.    hipoteka na kredytowanej nieruchomości, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
    HIPOTECZNY - zakup nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego) na rynku wtórnym, działki budowlanej, spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku    jw.    do 20,5 roku na inwestycje, do 7 lat na zakup działki    do 85 proc. wartości inwestycji    jw.    jw.    jw.    jw.    hipoteka na kredytowanej nieruchomości.
GE Bank Mieszkaniowy    UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY - zakup mieszkania lub domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej, budowa domu lub mieszkania przez dewelopera, spółdzielnię lub generalnego wykonawcę, budowa lub rozbudowa domu systemem gospodarczym na działce kredytobiorcy, wykończenie, remont lub modernizacja domu albo mieszkania, spłata różnych zobowiązań mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych, na dowolny cel    zmienne, od 7,35 proc.    30 lat (w przypadku kredytów przeznaczonych na budowę - dodatkowo 2 lata na jej dokończenie)    do 100 proc. wartości inwestycji    równe, malejące    nie ma    nie ma    tak; bez opłat    docelowo hipoteka (także na nieruchomości osoby trzeciej), przejściowo - ubezpieczenie kredytu na wypadek braku możliwości uzyskania wpisu do hipoteki, w pierwszym roku - dodatkowo ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu.
ING Bank Śląski    HIPOTECZNY - zakup nieruchomości, spłata kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych w bankach na: nabycie nieruchomości, budowę, remont, modernizacje, rozbudowę, przebudowę nieruchomości (pod warunkiem, że prace zostały zakończone), przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, nabycie działki gruntu z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego oraz na dokończenie tej budowy, przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej w odrębną własność lokalu    zmienne, obecnie od 5,49 proc.    25 lat    80 proc. kosztu inwestycji, 50 proc. wartości działki budowlanej    równe, malejące    klienci stali - 1 proc., pozostali - 1,5 proc.    bez opłat    tak; w pierwszych 5 latach - prowizja 1-2 proc., później - bez opłat    hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, weksel in blanco
    BUDOWLANO-HIPOTECZNY - budowa, remont, modernizacja, przebudowa nieruchomości, przebudowa pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, nabycie działki gruntu z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego oraz na dokończenie jego budowy, nabycie i remont - modernizacja, rozbudowa i przebudowa nieruchomości, spłata w całości kredytów i/lub innych zobowiązań przeznaczonych na budowę nieruchomości oraz dokończenie tej budowy (pod warunkiem udokumentowania zainwestowania w tę nieruchomość środków własnych i środków z udzielonego przez inny bank kredytu)    jw.    część budowlana - 2 lata, hipoteczna - 25 lat    80 proc. kosztu inwestycji    równe, malejące    klienci stali - 1 proc., pozostali - 1,5 proc.    bez opłat    jw.    hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, weksel in blanco.
Invest Bank    BUDOWLANY i BUDOWLANO-MIESZKANIOWY - budowa domu lub lokalu mieszkalnego, garażu, piwnicy, miejsca postojowego (jeśli figurują w tej samej księdze wieczystej), domku letniskowego do całorocznego zamieszkania, działki z rozpoczętą budową, przebudowa lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne, modernizacja i remont    zmienne, obecnie od 5,57 proc. przez rok, potem WIBOR 3M + 1,5-2 proc. marży bankowej    do 25 lat    do 80 proc. wartości nieruchomości (zależnie od zdolności kredytowej wnioskodawcy i zabezpieczenia spłaty kredytu)    równe, malejące    0,5 proc. kwoty kredytu    300-900 zł    tak; do 2 lat - opłata 2,5 proc., po 2 latach - bez opłat    hipoteka, weksel własny in blanco, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Invest Konto, przejściowo - ubezpieczenie spłaty kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym lub inne możliwe prawnie zabezpieczenie spłaty kredytu.
Kredyt Bank    EXTRALOKUM - praktycznie na zaspokojenie wszystkich własnych potrzeb mieszkaniowych    zmienne, obecnie od 7,63 proc.    do 25 lat    do 100 proc. wartości nieruchomości    równe, malejące    od 0,9 proc., min. 200 zł    bez opłat    tak; bez opłat    hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczenia budowy, przejściowo - ubezpieczenie kredytu, cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy lub inne możliwe prawnie zabezpieczenie spłaty kredytu.
Lukas Bank    hipoteczny PROSTO DO DOMU - na niemal wszystkie cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych    zmienne; WIBOR 3M + marża banku 1,25-2,5 proc.    do 30 lat    100 proc. wartości inwestycji    równe, malejące    od 0,9 do 5 proc. (zależy od kwoty kredytu)    nie ma    tak; 0-1 proc. spłacanej kwoty    hipoteka na kredytowanej nieruchomości, na nieruchomości osoby trzeciej lub innej, cesja praw z polisy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, weksel własny in blanco, ubezpieczenie pomostowe do momentu ustanowienia hipoteki, inne akceptowane przez bank.
MultiBank    PLANY FINANSOWE - zakup i/lub remont mieszkania, budowa i/lub remont domu, refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku, konsolidacja zadłużenia, dowolny cel (Plan Finansowy WWJ)    od 5,35 proc.    do 30 lat    do 95 proc. kosztów inwestycji    równe, malejące    od 0,7 proc.    nie ma    tak, bez opłat    hipoteka, weksel in blanco, ubezpieczenie kredytu w okresie przejściowym, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku.
Nordea Bank Polska    KREDYT: na zakup domu lub lokalu na rynku wtórnym, zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, budowa domu jednorodzinnego, dokończenie budowy, remont domu lub mieszkania, na zakup działki budowlanej lub letniskowej, spłata kredytu hipotecznego w innym banku    zmienne - WIBOR 6M + marża banku od 0,9 proc.    25 lat    do 100 proc. wartości inwestycji (zależy od zdolności kredytowej kredytobiorcy)    równe, malejące    1-3 proc., standardowo 2 proc.    nie ma    tak; do 3 lat - opłata 1 proc. nadpłacanej kwoty, po 3 latach - bez opłat    hipoteka, weksel własny in blanco, cesja z polisy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, przejściowo - ubezpieczenie kredytu, cesja praw z ubezpieczenia na życie (zawierane gratis w banku).
    POŻYCZKA HIPOTECZNA - cel dowolny    od 8,50 proc.    15 lat    30-150 tys. zł    równe, malejące    jw.    jw.    1-3 proc.    jw.
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA    WŁASNY KĄT hipoteczny - budowa domu, zakup działki, domu lub mieszkania, wykupienie mieszkania lokatorskiego, jego remont lub wykończenie, spłata innych kredytów mieszkaniowych    zmienne od 6,92 proc.    do 30 lat    do 100 proc. kosztów inwestycji    malejące, równe    od 1,2 proc.    bez opłat    tak; bez opłat    docelowo hipoteka, przejściowo - ubezpieczenie kredytu, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie wg prawa cywilnego, inne formy akceptowane przez bank
    WŁASNY KĄT biznes - budowa, zakup, remont domu albo mieszkania przeznaczonego na wynajem    od 7,52 proc.    do 15 lat    do 100 proc. kosztów inwestycji    równe, malejące    od 1,2 proc.    nie ma    tak; bez opłat    docelowo hipoteka, przejściowo - ubezpieczenie kredytu, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie wg prawa cywilnego, inne formy akceptowane przez bank
    WŁASNY KĄT lokatorski - na wkład mieszkaniowy w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wkładu i kaucji zabezpieczającej do TBS, remontu lub modernizacji domu lub mieszkania    od 7,82 proc.    do 10 lat    50 tys. zł; gdy zabezpieczeniem jest hipoteka - kwota kredytu nie może przekroczyć 60 proc. wartości rynkowej nieruchomości    równe, malejące    od 1,2 proc.    nie ma    tak, bez opłat    wszystkie formy zabezpieczenia stosowane przez bank
    KONSOLIDACYJNY - na spłatę innych zobowiązań finansowych; 25 proc. kredytu może być wykorzystane na dowolny cel konsumpcyjny    od 8,42 proc.    do 20 lat    do 70 proc wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia    równe, malejące    od 1,2 proc.    nie ma    tak, bez opłat    docelowo hipoteka, przejściowo - ubezpieczenie kredytu, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie wg prawa cywilnego, inne formy akceptowane przez bank
    POŻYCZKA HIPOTECZNA - na dowolny cel    od 9,62 proc.    do 15 lat    do 60 proc wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia    równe, malejące    od 1,2 proc.    nie ma (tylko w przypadku kredytu konsumenckiego)    tak, bez opłat    docelowo hipoteka, przejściowo - ubezpieczenie kredytu, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie wg prawa cywilnego, inne formy akceptowane przez bank.
Źródło: banki


  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!