wtorek, 20 marca 2018 r.

Dom

Przygotowanie i wykonanie robót

  Edytuj ten wpis
Dodano: 7 stycznia 2004, 12:34

Audyt energetyczny
Pierwsza czynnością przygotowująca termomodernizację budynku jest wykonanie audytu ener-getycznego. Audyt energetyczny jest opracowaniem, w którym dokonuje się techniczno – ekonomicznej oceny budynku z punktu widzenia zużycia energii, a następnie określa się, jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, żeby zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty eksploatacyjne.
W audycie ocenia się, czy wprowadzenie zmian i ulepszeń jest opłacalne, a także określa się, jakie usprawnienia mogą przynieść największe korzyści ekonomiczne (rozwiązanie optymalne). Obowiązujący zakres i formę audytu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.02.2002 r. (Dz. U. br. 12, poz. 114)
Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym: właścicielowi budynku – jako podstawa do podjęcia stosownych decyzji; bankowi kredytującemu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efek-tywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu i Bankowi Gospodarstwa Krajowego, jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia 25 proc. kredytu.
Audyt jest opracowaniem dość skomplikowanym i jego wykonanie najlepiej powierzyć przygo-towanemu do jego wykonania specjaliście.
Tworzona i aktualizowana pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury lista specjalistów wyko-nujących audyty podana jest (od 1 stycznia 2004 r.) na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Banku Gospodarstwa Krajowego.
Projekt budowlany
Ocieplenie budynku powinno być realizowane na podstawie projektu nawet wtedy, gdy nie wymaga tego obowiązujące Prawo budowlane. W projekcie powinny być podane niezbędne szczegóły oraz określone materiały izolacyjne, ich rodzaj i odmiana z powołaniem się na właści-wą Polską Normę lub Aprobatę Techniczną. Obowiązują też wymagania podane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. 120, poz. 133).
Wykonanie robót
Roboty budowlane związane z ociepleniem budynków o wysokości do 12 m (4 kondygnacje), a także modernizacja instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia właściwej jednostce administracji architektoniczno - budowlanej (w starostwie powiatowym)
Ocieplenie wyższych budynków wymaga uzyskania pozwolenia. Roboty związane z ociepleniem budynku powinny być prowadzone zgodnie z zasadami technologicznymi obowią-zującymi w przyjętym systemie ocieplenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość materiałów i robot. Spotykane są dość liczne przy-padki kupowania do wykonania ociepleń pokątnych producentów materiałów tanich, ale o złej jakości, a także wykonywania ociepleń przez ekipy przypadkowych wykonawców w sposób niezgodny z zasadami technologii ociepleń i przy wprowadzaniu „oszczędności” polegających na zastosowaniu materiałów w zmniejszonej ilości lub innego rodzaju niż przyjęto w prawidłowej technologii.
Takie postępowanie jest niedopuszczalne i grozi szybkim zniszczeniem całego ocieplenia.
Błędem jest poszukiwanie wykonawców oferujących najniższe ceny. Pozorne oszczędności mogą w takim przypadku spowodować w niedalekiej przyszłości wielkie szkody i niepotrzebne koszty. Lepiej zaangażować dobrego, sprawdzonego wykonawcę z referencjami.
Przy zakupie materiałów, aby mieć pewność co do jego jakości trzeba żądać od sprzedawcy dokumentu stwierdzającego zgodność wyrobu z wymaganiami, czyli tzw. certyfikatu lub deklara-cji zgodności.
Efekty w zużyciu energii
Zmiany w budynku i jego systemie ogrzewania umożliwiają zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie ponoszonych na eksploatację kosztów. Efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć modernizacyjnych są różne w każdym indywidualnym przypadku. Jednak na pod-stawie danych z wielu realizacji można określić pewne przeciętne wartości efektów. Na przykład ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą) bez okien powinno spowodować obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu poprzedniego od 15 do 25 proc. W przypadku wymiany okien na szczelne obniżenie zużycia ciepła wynosi od 10 do 15 proc., natomiast wprowadzenie podzielników kosztów to 5 proc. zaoszczędzonego ciepła. Sporo, bowiem od 10 do 25 proc. mniej ciepła zużywa się po wprowadzeni kompleksowej mo-dernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. (e)
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!