czwartek, 27 kwietnia 2017 r.

Dom

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Dodano: 4 grudnia 2002, 14:23

22 listopada br. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, a następnie skierował ją do Senatu.
Podstawowa przesłanka, na którą wskazywali projektodawcy dotyczyła przywrócenia możliwości ustanawiania własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcania lokatorskiego prawa na własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Daje to bowiem spółdzielcom dodatkową możliwość wyboru formy, w jakiej mogą zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. Skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że nabywcami są małżonkowie. Nabywcy odpowiadają solidarnie za opłaty za lokal. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą zawarcia umowy. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. Warunkiem uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest wniesienie wkładu budowlanego w wysokości odpowiadającej całości kosztów zadania inwestycyjnego, tak samo jak w przypadku prawa własności.
Na pisemne żądanie spółdzielcy posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Umowę o przekształcenie prawa do lokalu spółdzielnia zawiera z członkiem po dokonaniu przez niego wpłaty wkładu budowlanego w wysokości wartości rynkowej lokalu. Na poczet wkładu budowlanego zalicza się wkład mieszkaniowy członka zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Zasady rozliczeń z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu określa statut spółdzielni.
Przekształcenia spółdzielczych praw do lokali we własność następować będą nadal na wniosek spółdzielcy. W okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana będzie określić przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tej nieruchomości. (UK)

Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24