poniedziałek, 26 lutego 2018 r.

Edukacja

Matura ustna polski 2017. Jakie tematy. Kalkulator maturalny, co to jest?

Dodano: 11 maja 2017, 08:21

Matura ustna polski 2017. Tematy 15.05 [Kalkulator maturalny, TEMATY na maturę ustną z polskiego]
Matura ustna polski 2017. Tematy 15.05 [Kalkulator maturalny, TEMATY na maturę ustną z polskiego]

Matura ustna 2017 język polski. Poniedziałek 15.05 to kolejny dzień zdawania ustnych matur z polskiego. Jakie będą tematy na maturze ustnej? Kalkulator maturalny – co to jest? Sprawdź jakie tematy mogą się znaleźć na twojej maturze ustnej z języka polskiego.

Matura ustna 2017 z języka polskiego trwa od 8.05 do 20.05. Matura ustna z języka polskiego od 2015 roku wygląda inaczej niż wcześniej. Każdy uczeń losuje zadanie egzaminacyjne zawierające jakiś wytwór kultury: literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku i odnoszące się do niego polecenie. Ma 15 minut na przygotowanie. Potem wygłasza swoją wypowiedź, rozmawia też na wylosowany temat z egzaminatorami.

Matura ustna polski 2017 – tematy 15.05

Egzaminatorzy nie znają wcześniej pytań. Zapoznają się z nimi tuż przed egzaminem. – Każdego dnia szkoła uzyskuje hasło dostępu do pytań obowiązujących zdających w danym dniu w całej Polsce – mówiła nam w 2015 roku Dorota Hrapkowicz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Jakie pytania będą na maturze ustnej z polskiego dzisiaj, czyli 15 maja? Podpowiedzi można szukać w kalkulatorze maturalnym.

Kalkulator maturalny - 15.05. Tematy na maturę ustną z języka polskiego 2017

Matura ustna 2017 z polskiego - tematy na 15.05. Będziemy stopniowo uzupełniać poniższe informacje (wasze tematy wysyłajcie na online@dziennikwschodni.pl):
 
* Temat 1: Motyw dramatu ludzkiego. Na podstawie obrazu Edwardu Muncha "Rozstanie".
 
* Temat 2: Konfrontacja marzeń z rzeczywistością. Na podstawie "Lorda Jima" Josepha Conrada.
 
* Temat 3: Rola zdrobnień w literaturze.
 
* Temat 4: Motyw ikaryjski jako inspiracja dla pisarzy.
 
* Temat 5: Miasto i jego mieszkańcy. Odwołaj się do fragmentu "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego
 
* Temat 6: Przejawy i cele groteski. Na podstawie obrazu "Obraz 1698. Motyw polski - oczekiwanie 2" Jerzego Dudy-Gracza
 
* Temat 7: Motywy odwagi i tchórzostwa w literaturze. Na podstawie utworu Andrzeja Waligórskiego "Pieśń o obronie Trembowli"
 
* Temat 8: 
 
* Temat 9: 
 
* Temat 10: 
 
* Temat 11: 
 
* Temat 12: 
 
* Temat 13: 
 
* Temat 14: 
 
* Temat 15: 
 
* Temat 16: 
 
* Temat 17: 
 
* Temat 18: 
 
* Temat 19: 
 
* Temat 20: 
 
* Temat 21: 
 
* Temat 22: 
 
* Temat 23: 
 
* Temat 24: 
 
* Temat 25: 
 
* Temat 26: 
 
* Temat 27: 
 
* Temat 28: 
 
* Temat 29: 
 
* Temat 30: 
 
* Temat 31: 
 
* Temat 32: 

Kalkulator maturalny. Co to jest?

Chodzi o to, że do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 1 187 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych. System działa też tak, że pytania o tej samej godzinie pojawiają się w całej Polsce. Potem pytania mają się powtarzać jeszcze tego samego dnia i autorzy kalkulatora maturalnego przekonują, że są w stanie przewidzieć jakie pytania padną w późniejszych godzinach zdawania matur.

Kalkulator maturalny. Czy to działa?

Jednak według naszych informacji szansa na to, że trafimy na ustnej maturze na pytanie, na które już ktoś odpowiadał i opublikował je na maturalnej giełdzie jest minimalna. Wprawdzie istnieje baza pytań, która jest dostarczana do szkół, ale istnieje też specjalny system ich zadawania. We wszystkich szkołach, o tej samej godzinie uczniowie przystępujący do egzaminu losują z tego samego zestawu pytań, a po udzieleniu odpowiedzi komisja odrzuca „wykorzystane” już zagadnienia dokładając do puli kolejne z dostarczonego kompletu. Ogranicza to niemal do zera możliwość ich ponownego wykorzystania przez osoby odpowiadające później.

Matura ustna 2017 z polskiego - jak wygląda? Tematy. Symulacja egzaminu ustnego

WIDEO

Wideo: Wiedza z wami

Kalkulator maturalny - 11.05. Tematy na maturę ustną z języka polskiego 2017

* Temat 1: Obraz współczesnego społeczeństwa. Udziel odpowiedzi na podstawie obrazu Agora i utworów literackich
 
* Temat 2: Obraz młodzieży w literaturze. Skorzystaj z fragmentu Dziadów Adama Mickiewicza
 
* Temat 3: W jaki sposób temperament objawia się w języku mówiacego. Uzasadnij na podstawie fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza
 
* Temat 4: Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Omów na podstawie obrazu Gerrit Dou "Modlący się pustelnik" 
 
* Temat 5: Przemijanie czasu - jak autorzy odwołują się do niego w swoich dziełach - na podstawie fragmentu z książki "Heban" Ryszarda Kapuscinskiego
 
* Temat 6: Obraz miasta w tekstach kultury. Na podstawie obrazu "Krajobraz miasta" i innych tekstów kultury
 
* Temat 7: Jaką funkcję w literaturze pełnią postaci fantastyczne? Powołaj się na tekst "Znikomek" Bolesława Leśmiana
 
* Temat 8: Zagrożenia współczesnego języka. 
 
* Temat 9: Motyw wspomnień na podstawie obrazu Teodor Axentowicz "Wizja - wspomnienie" i innych tekstów literackich
 
* Temat 10: Rola symboli odnoszących się do Polski? Na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego
 
* Temat 11: Motyw rodziny
 
* Temat 12: Wątki biblijne na podstawie tekstu Rolanda Topora
 
* Temat 13: Jaki jest wpływ nowoczesnych form komunikacji na przekaz informacji
 
* Temat 14: Obraz "Powrót z Jasyru" Leopolda Lofflera. Jak utwory pokazują historię/losy Polski?
 
* Temat 15: Cena jaką płacą bohaterowie za poświęcenie się swojej idei lub pracy? Na podstawie fragmentu „Auto da fé” Eliasa Canettiego
 
* Temat 16: Czym są dla człowieka wartości materialne? Na podstawie rzeźby "Kamienne rzeźby"
 
* Temat 17: 
 
* Temat 18: 
 
* Temat 19: 
 
* Temat 20: 
 
* Temat 21: 
 
* Temat 22: 
 
* Temat 23: 
 
* Temat 24: 
 
* Temat 25: 
 
* Temat 26: 
 
* Temat 27: 
 
* Temat 28: 
 
* Temat 29: 
 
* Temat 30: 
 
* Temat 31: 
 
* Temat 32: 

Tak było na maturze ustnej 2017 z polskiego wczoraj, czyli 10.05:

* Temat 1: Ukryte pragnienia - na podstawie "Wesela": plakat, utwór i tekst literacki
 
* Temat 2: Różnice międzypokoleniowe na podstawie fragmentu Ferdydurke Witolda Gombrowicza
 
* Temat 3: "Jakie moga byc przyczyny i skutki nadużywania wyrazów modnych?" na podstawie tekstu "Niesamowicie ciężko" Jana Miodka 
 
* Temat 4: Nieszczęśliwa miłość jako temat w tekstach kultury. Rozwiń zagadnienie i odnieś się do obrazu Marcusa Stone'a "Love's daydream end" 
 
* Temat 5: W jaki sposób przedstawiana jest mądrość w tekstach na powstawie Trenu IX
Jana Kochanowskiego
 
* Temat 6: Portret kobiety w tekstach literackich na podstawie obrazu McEwoy "The Ear-Ring" 
 
* Temat 7: Czy pragnąc niewiele można być spełnionym człowiekiem. Na podstawie fragmentu tekstu Antonego De Mello "Zadowolony rybak"
 
* Temat 8: Jakie procesy wpływają na zmianę języka. Co wpływa na to, że język żyje?
 
* Temat 9: W jaki sposób w tekstach literackich przedstawiane są sylwetki żołnierzy? Nawiąż do obrazu "Czaty we mgle" Antoniego Piotrowskiego
 
* Temat 10: Wspomnienia w życiu człowieka na podstawie wiersza Jana Lechonia "Mokotowska piętnaście"
 
* Temat 11: Omów motyw zabawy na podstawie obrazu „Na swojską nutę, wg Wincentego Wodzinowskiego”. Odwołaj się do innych tekstów literackich
 
* Temat 12: Na czym polega siła wewnętrzna człowieka? Powołaj się na fragment Dziadów cz. III
 
* Temat 13: Jakie funkcje pełnią pytania? Na podstawie teksty Jerzego Bralczyka "Co tam, Panie w polityce?"
 
* Temat 14: W jaki sposób wyobraźnia wpływa na kreowanie rzeczywistości? Na podstawie obrazu "Latająca szopy" Jacka Yerki 
 
* Temat 15: Jak w tekstach kultury przedstawiane są sceny bitew i walk? Odwołaj się do podanego fragmentu Pana Tadeusza (to był fragment z bitwą z Moskalami), całego utworu i innego tekstu kultury.
 
* Temat 16: W jaki sposób twórcy wywołują nastrój? Odwoływać sie trzeba do obrazu "Melancholia" Edvarda Muncha i utworów literackich.
 
* Temat 17: Jak w tekstach kultury ukazywana jest namiętnośc? Na podstawie tekst Josepha Conrada,odwołaj się do innych tekstów kultury
 
* Temat 18: Jak język charakteryzuje bohatera? Odwołaj się do "Lalki" i innych tekstów kultury. 
 
* Temat 19: W jaki sposob artyści przedstawiają potęgę żywiołów, na podstawie obrazu "Burza na jeziorze Genezaret" i tekstów literackich
 
* Temat 20: Dekadentyzm, nuda, zwątpienie w podanym fragmencie utworu Orzeszkowej "Nad Niemnem"
 
* Temat 21: Jakie są przyczyny przenikania języka potocznego do innych odmian?
 
* Temat 22: Jak artyści przedstawiają upływ czasu na podstawie obrazu "Czas odbiera urodę"
 
* Temat 23: Jak ukazywany jest człowiek w obliczu wojny na podstawie wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Z głową na karabinie"
 
* Temat 24: Jakie refleksje na temat ludzkiego życia wyarażają artyści w swoich dziełach? Na podstawie obrazu Gustava Klimta "Śmierć i życie"
 
* Temat 25: Jak twórcy ukazują w swoich dziełach gospodarza na podstawie fragmentu "Granicy" Zofii Nałkowskiej
 
* Temat 26: W jakim celu artyści wykorzystują formę listu. Wykorzystaj fragment wiersza Tadeusza Różewicza
 
* Temat 27: Czy czas wpływa na zachowanie człowieka? Czas jako czynnik determinujacy zachowanie człowieka. Wyjaśnij na podstawie obrazu "Ilustracja prasowa" Janusza Kapusty i tekstów literackich
 
* Temat 28: Jakie wydarzenia wpływają na człowieka, zmieniając jego postawy moralne?
 
* Temat 29: Jakimi środkami stylistycznymi i w jakim celu artyści prezentują wady człowieka na podstawie bajek Krasickiego "Kruk i Lis".
 
* Temat 30: Czy rzeczywistość powinna być kreowana czy odzwierciedlana? Na podstawie plakatu Szczepana Sadurskiego i dwóch tekstów literackich.
 
* Temat 31: Radosć poznania czy rozczarowanie poznaną wiedzą. Na podstawie "Fausta" Goethego
 
* Temat 32: Manipulacja i środki językowe. Jakie są używane? Na podstawie tekstu Anny Gródeckiej "Techniki manipulacji w tekstach kultury"
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!