Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

80 000 zł z kieszeni podatników BP...

Utworzony przez Gość, 28 czerwca 2010 o 12:50
... pójdzie na zmianę planu zagospodarowania, by mogły w centrum miasta powstać nowe markety na placach pana Sz. i braci S. (jeden i drugi w strefie objętej ochroną konserwatorską). Gratulujemy panie Prezydęcie. Presja inwestorska ma w Białej zielone światło, gaz do dechy... . Gdzie jest konserwator zabytków ?.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
A niech sobie będzie i sto marketów oby ludziom żyło się lepiej i pracę mieli.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
A niech sobie będzie i sto marketów oby ludziom żyło się lepiej i pracę mieli.
A mnie żyje się lepiej od czasu gdy pracy nie mam, żarcie pobieramcodziennie z charitasu w starym szpitalu, mieszkanie mam od miasta komunalne, pomoc społeczna daje mi co miesiąc kasę, pracy nie mam i komputra tes bo i po co, jak bym maił to by mi to wszystko zabrali. po co miałbym co dzień zasuwać 8 godzin jak glupi jak i tak bym tyle nie zarobił co mam teraz.a w charitasie to żarcia dają tyle że i mój pies nier może tego przerobić nie muwionc o mnie.fajki i rusko wudke to za grosze kupie na rynku i jokoś się zyje.mnie to sie to panstwo bardzo podoba i dlartego glosuje na komorewskiego bo on nas rozumie i nie da krzywdzic.w tamtym roku czy tam kiedy terz na niego glosowalem jak siedzialem na prostej i wszyscy kolesie mio też.bronek jest nasz czloweiek !a ze ruski to co z tego
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Dodaj, że cała ściana wschodnia głosowała na Kaczyńskiego. A tego nam Bronek nie zapomni i nie wybaczy. Jedyna nadzieja w tym, że wszyscy z Podlasia i okolic zagłosujemy ponownie na Kaczyńskiego i wygramy. Inaczej mamy prze....ne!! Bronek nas za...bie!!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
~Kasandra~ napisał:
Dodaj, że cała ściana wschodnia głosowała na Kaczyńskiego. A tego nam Bronek nie zapomni i nie wybaczy. Jedyna nadzieja w tym, że wszyscy z Podlasia i okolic zagłosujemy ponownie na Kaczyńskiego i wygramy. Inaczej mamy prze....ne!! Bronek nas za...bie!!
Święte słowa w pierwszym rzucie, za karę, nas przyłączy do Ruskich, a zachód który na niego głosował w drugim dopiero.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
I większość Ruskich Katolików na Podlasiu
Zaloguj się, aby oddać głos
0
podlascy Rusini. napisał:
I większość Ruskich Katolików na Podlasiu
Co dokładnie masz na myśli, uściślij.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
A co on może mieć na myśli, Pawlak ? przecież to jest prosty głupi ... !
Zaloguj się, aby oddać głos
0
ruski hooj napisał:
A co on może mieć na myśli, Pawlak ? przecież to jest prosty głupi ... !
Widzę duże podobieństwo do Bronka Jamajki no i to zamiłowanie do Wikipedii - rodzina jaka, czy może ogólna charakterystyka zwolenników PO.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
ruski hooj napisał:
A co on może mieć na myśli, Pawlak ? przecież to jest prosty głupi ... !
I NIEŹLE WCHODZI BEZ WAZELINY
Zaloguj się, aby oddać głos
0
"Наяснейшому пану, пану Жикгимонъту Третему [...] Были тые часы, наяснейшый милостивый г[о]с[по]д[а]ру королю, коли в томъ згромаженью а посполитован[ь]ю людскомъ, которое мы речью посполитою называем, не правомъ якимъ описанымъ або статутомъ, але только своимъ зданъемъ и уподобанъемъ владность свою г[о]с[по]д[а]ры и короли того света надъ людми ростегали. Але ижъ частокроть от пристойное своее повинности отступовали, а, на свой толко пожытокъ речы натегаючы, о сполное доброе всихъ мало дбали, оттул[ь] то было уросло, же люди, брыдечысе ихъ панованьемъ и звирхностю и не господарми, але тыранами оные называючы, на самом только статуте и праве описаномъ все беспеченство и доброе речы посполитое засажали. А прото онъ великий и зацный филозофъ греческий Арыстотелесъ поведилъ, же тамъ бельлуа, а по-нашому дикое звера, пануеть, где чоловекъ водлугъ уподобанья своего владность свою ростегаеть, а где опятъ право або статутъ гору маеть, там самъ богъ всимъ владнеть." "Najasniejszomu panu, panu Żikhimontu Tretiemu [...] Byli tyje czasy, najasniejszyj miłostiwyj hospodaru korolu, koli w tom zhromażenju a pospolitowanju ludskom, kotoroje my reczju pospolitoju nazywajem, nie prawom jakim opisanym abo statutom, ale tolko swoim zdanjem i upodobanjem władnost' swoju hospodary i koroli toho swieta nad ludmi rostiehali. Ale iż czastokrot' ot pristojnoje swojeje powinnosti otstupowali, a, na swoj tołko pożytok reczy natiehajuczi, o społnoje dobroje wsich mało dbali, ottul to było urosło, że ludi, brydieczysie ich panowaniem i zwirchnostiu i nie hospodarmi, ale tyranami onyje nazywajuczy, na samom tolko statutie i prawie opisanom wsie biespieczenstwo i dobroje reczy pospolitoje zasażali. A proto on wielikij i zacnyj fiłozof hreczeskij Arystotieles powiedił, że tam bellua, a po-naszomu dikoje zwiera, panujet', gdie czołowiek wodług upodobanja swojego władnost' swoju rostiehajet', a gdie opiat' prawo abo statut horu majet', tam sam bog wsim władniet'."
Zaloguj się, aby oddać głos
0
"Наяснейшому пану, пану Жикгимонъту Третему .............................. To z Ruskiej Wikipedii czy z Polskiej ?
Zaloguj się, aby oddać głos
0
podlascy Rusini. napisał:
I większość Ruskich Katolików na Podlasiu
I COŚ DLA ZIELONYCH NA WPÓŁ SPOLONIZOWANYCH RUSINÓW: "Najjaśniejszemu Panu, panu Zygmuntowi Trzeciemu [...] Były te czasy, najjaśniejszy litościwy Panie królu, kiedy w tym zgromadzeniu i pospólstwu ludzkim, które my Rzeczą Pospolitą nazywamy, nie prawem jakimś pisanym albo statutem, ale tylko swoim zdaniem i upodobaniem władność swoją Panowie i królowie tego świata nad ludźmi rozciągali. Ale iż częstokroć od przystojnej swojej powinności odstępowali, a, na swój tylko pożytek rzeczy naciągając, o wspólne dobro wszystkich mało dbali, ottąd to było urosło, że ludzie, brzydząc się ich panowaniem i zwierzchnością, nie gospodarzami, ale tyranami onych nazywając, na samym tylko statucie i prawie pisanym całe bezpieczeństwo i dobro Rzeczy Pospolitej wprowadzali. A dlatego on wielki i zacny filozof grecki Arystoteles powiedział, że tam bellua, a po naszemu dzikie zwierzę, panuje, gdzie człowiek według upodobania swojego władność swoją rozciąga, a gdzie znów prawo albo statut górę ma, tam sam Bóg wszystkim włodarzy."
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Na amfie to bracie długo nie pociągniesz.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
I vice versa
Zaloguj się, aby oddać głos
0
... pójdzie na zmianę planu zagospodarowania, by mogły w centrum miasta powstać nowe markety na placach pana Sz. i braci S. (jeden i drugi w strefie objętej ochroną konserwatorską). Gratulujemy panie Prezydęcie. Presja inwestorska ma w Białej zielone światło, gaz do dechy... . Gdzie jest konserwator zabytków ?. Bankructwo przyzwoitości w tym mieście.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
... pójdzie na zmianę planu zagospodarowania, by mogły w centrum miasta powstać nowe markety na placach pana Sz. i braci S. (jeden i drugi w strefie objętej ochroną konserwatorską). Gratulujemy panie Prezydęcie. Presja inwestorska ma w Białej zielone światło, gaz do dechy... . Gdzie jest konserwator zabytków ?. Bankructwo przyzwoitości w tym mieście.
.
Zaloguj się, aby oddać głos
0

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: