Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

dym z kotłowni

Utworzony przez gosc, 27 września 2010 o 22:17
jacek daj następnemu się nachapać bąć człowiekiem!!!!!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
"Głowa do góry, sprawa oczywista, mówi Ci to delfin -morski optymista. Bo my delfiny, nigdy nie wątpimy i choćby całe morze wyschło, to ja zostaję. To ty zostajesz? Tak, ja zostaję optymistą! Bo my delfiny, nigdy nie wątpimy i choćby świat na głowę runął, nas nie opuści. Co nie opuści? Nas nie opuści dobry humor!"
Zaloguj się, aby oddać głos
0
?Gdy się w przedszkolu spotykamy na powitanie hura wołamy?.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Konik polny i mrówka Jean de La Fontaine Przekład: Władysław Noskowski. Niepomny jutra, płochy i swawolny, Przez całe lato śpiewał konik polny. Lecz przyszła zima, śnieg, zawieruchy ? Gorzko zapłakał biedaczek. "Gdybyż choć jaki robaczek. Gdyby choć skrzydełko muchy Wpadło mi w łapki... miałbym bal nie lada!" To myśląc, głodny, zbiera sił ostatki, Idzie do mrówki sąsiadki I tak powiada: "Pożycz mi, proszę, kilka ziarn żyta; Da Bóg doczekać przyszłego zbioru, Oddam z procentem ? słowo honoru!" Lecz mrówka skąpa i nieużyta (Jest to najmniejsza jej wada) Pyta sąsiada: "Cóżeś porabiał przez lato, Gdy żebrzesz w zimowej porze?" "Śpiewałem sobie." ? "Więc za to Tańujże teraz, nieboże!" ooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
2. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej do 2 października 2010 r. ? podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ? zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do 4 października 2010 r. ? zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych do 7 października 2010 r. ? powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych do 22 października 2010 r. do godz. 2400 ? zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy do 27 października 2010 r. do godz. 2400 ? przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw, ? zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do 29 października 2010 r. ? przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą do 31 października 2010 r. ? przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, ? podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, in­formacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do 6 listopada 2010 r. ? rozplakatowanie obwieszczeń: a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi od 6 listopada 2010 r. ? nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w progra­mach telewizji publicznej i publicznego radia do 7 listopada 2010 r. ? powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komi­sji wyborczych, ? sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy do 11 listopada 2010 r. ? składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do 16 listopada 2010 r. ? składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o do­pisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na ob­szarze gminy 19 listopada 2010 r. o godz. 2400 ? zakończenie kampanii wyborczej 20 listopada 2010 r. ? przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wybor­czych spisów wyborców 21 listopada 2010 r. godz. 800?2200 ? głosowanie
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Wymagania, jakie musi spełniać kandydat Michał Cyrankiewicz 28-09-2010, ostatnia aktualizacja 28-09-2010 03:56 źródło: www.sxc.hu +zobacz więcej * Partie rejestrują komitety wyborcze * Karani nie mogą stanąć do wyborów * Jak wystartować w tych wyborach Wymagania dotyczące wszystkich kandydatów: - Niekaralność. Radnym, wójtem nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydować nie mogą również osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie o takie przestępstwo. - Korzystanie z pełni praw publicznych oraz z praw wyborczych. - Pełna zdolność do czynności prawnych. Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków dyskwalifikuje kandydata. Kandydat na radnego: - Wiek. Aby kandydować, trzeba mieć ukończone 18 lat. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli kandydat osiągnie wymagany wiek najpóźniej w dniu głosowania (data wyborów). - Domicyl. Radnym w danej gminie (powiecie, województwie) może zostać tylko i wyłącznie osoba stale zamieszkująca na obszarze tej gminy (powiatu, województwa). - Obywatelstwo. Aby kandydować na radnego, nie trzeba mieć polskiego obywatelstwa. Wymagane jest natomiast obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zasada ta obowiązuje wyłącznie w wyborach do rad gmin. Uwaga! Warunki te muszą być spełnione łącznie. Kandydat na wójta: - Wiek. Aby kandydować, trzeba mieć ukończone 25 lat. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli kandydat osiągnie wymagany wiek najpóźniej w dniu głosowania (data wyborów). - Domicyl. Aby zostać wójtem, nie trzeba stale zamieszkiwać w gminie, w której się kandyduje. ( a ciekawe ?) - Obywatelstwo. Kandydat na wójta musi mieć polskie obywatelstwo. Z ubiegania się o to stanowisko ustawodawca wyłączył zatem obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie posiadają polskiego paszportu. Uwaga! Warunki te muszą być spełnione łącznie. Nie można ubiegać się jednocześnie o stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w dwóch gminach. Zabronione jest również jednoczesne ubieganie się o mandat radnego w dwóch lub więcej gminach. Nie można także jednocześnie kandydować do rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Nie ma natomiast przeszkód, aby ta sama osoba ubiegała się o stanowisko radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Rzeczpospolita
Zaloguj się, aby oddać głos
0
WYBORY SAMORZĄDOWE Planowany termin: Wybory powinny być przeprowadzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r., a 9 stycznia 2011 r. zobacz pełną informację... Wybory samorządowe w Polsce - wybory członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: 1. rad gmin - organy stanowiące i kontrolne gmin, w ich skład wchodzą radni, których liczba zależy od ilości mieszkańców w gminie (od 15 do 25 radnych) 2. rad powiatów - organy uchwałodawcze, liczba radnych waha się od 15 do 25, w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących powiat 3. sejmików województw - organy uchwałodawcze, w ich skład wchodzi 30 radnych w województwach liczących do 2 mln mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys mieszkańców 4. wójtów (w gminach wiejskich), burmistrzów (w mniejszych miastach), prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców) - organy wykonawcze Konstytucja RP wskazuje tryb wyboru organów stanowiących jako powszechny, równy, bezpośredni i tajny. Można kandydować jednocześnie tylko do jednej rady! Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wyborów! Czynne i bierne prawo wyborcze Przesłanką decydującą o posiadaniu biernego lub czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych jest fakt stałego zamieszkiwania na obszarze danej gminy. Czynne prawo wyborcze - prawo wybierania do danej rady ma, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1, każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. Bierne prawo wyborcze - prawo wybieralności przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady.
Zaloguj się, aby oddać głos
0

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: