Gospodarcze korzystanie ze środowiska - kto jest zobowiązany Poniżej prezentujemy grupę podmiotów zobowiązanych do sporządzania raportów z "Gospodarczego korzystania ze środowiska" Zgodnie z art. 3 punkt 20 "Prawa ochrony środowiska", podmiotami korzystającymi ze środowiska są: ? przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej ? osoby prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego ? osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki ? jednostki organizacyjne niebędąca przedsiębiorcami ? osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie , w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 31 lipca 2010 upływa termin złożenia stosownych sprawozdań, jak i uiszczenia ewentualnych opłat. Kwota wolna od opłaty wynosi 400,00 złotych. Podmioty gospodarcze mają obowiązek tworzenia sprawozdań, jak i uiszczania opłat z tytułu: 1) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu 2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych 3) poboru wód (wody podziemne, powierzchniowe) 4) składowania odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002r. przejął zarządzający składowiskiem). Zapraszamy do kontaktu. Pojedynczy wykaz opłat już od 19,99 złotych Komplet dokumentów zaległych już od 399,00 złotych Termin realizacji: od 3 dni. Kontakt: Bartosz Stor 509 939 846 info@twoje-dotacje.pl http://twoje-dotacje.pl
Zaloguj się, aby oddać głos
0