Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

Jaki naprawdę jest budżet Powiatu na 2010 r.

Utworzony przez Gość, 2 lutego 2010 o 08:36
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawiam ocenę projektu budżetu powiatu bialskiego na rok 2010. Naszej oceny dokonaliśmy przede wszystkim pod względem merytorycznym, przy uwzględnieniu form i metod prac nad budżetem. Z uwagi, iż jest to już czwarty budżet przygotowany przez zarząd powiatu, w bieżącej kadencji, ocena będzie miała charakter porównawczy z budżetem na rok 2007, tj. pierwszym, uchwalanym przez radę powiatu trzeciej kadencji, odnowionego samorządu terytorialnego. Przyjęta metoda pozwala, naszym zdaniem, dokonać podsumowania całej mijającej kadencji, w zakresie ewoluowania wydatków budżetu powiatu. Stosując tę metodę z łatwością wskażemy dziedziny życia społecznego, które w mijającym czteroleciu rozwijały się zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, ale także i te, w których rozwoju nie było, a nawet nastąpił regres. W bieżącym roku będziemy mieli kolejne wybory samorządowe. To fakt bezsporny, któremu nikt nie zaprzeczy. Zwiastunem wspomnianego aktu politycznego, jest, niestety, proponowany przez zarząd budżet na 2010 r. Alokacja środków finansowych, przeznaczonych na i tak skromne inwestycje, pozostaje w ścisłej korelacji z okręgami wyborczymi, z których pochodzą najwyżsi przedstawiciele władz powiatowych. Stanowczość osób pełniących najważniejsze funkcje w samorządzie, pod względem planowania inwestycji, jest tak wielka, że pozostają oni obojętni na licznie zgłaszane postulaty mieszkańców powiatu. Problem ten najlepiej obrazuje odmowa zarządu licznym wnioskom i petycjom mieszkańców, popartym dziesiątkami i setkami podpisów, w których domagają się budowy dróg. Jako przykład można wskazać wnioski mieszkańców Sławacinka, Stasiówki i Żeszczynki, Nowego Dworu i Kopytowa, Huszczy, Wysokiego, Romanowa, Władysławowa i innych. Odmawiając uwzględnienia słusznych, ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia wniosków, często przytaczano fałszywy argument, iż wnioskowana inwestycja nie ma strategicznego charakteru dla powiatu. Można by dać wiarę takiej argumentacji, gdyby nie fakty, które całkowicie przeczą głoszonej tezie. Jednym z przykładów jest zaplanowanie budowy drogi powiatowej na odcinku Kopytnik - Wisznice, na którą zarząd zamierza wydatkować 12 mln zł. Wspomniany odcinek z całą pewnością nie ma strategicznego charakteru dla powiatu i nie wzbudza zainteresowania okolicznych mieszkańców, może poza jednym. Zdaniem klubu PiS inwestycja nabrałaby strategicznego charakteru, gdyby jej zakres obejmowałby drogę na całym odcinku od Piszczaca do Wisznic, a przy budowie podjęły zgodną współpracę gminy: Piszczac, Łomazy, Wisznice i Powiat Bialski. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Mieszkańcy Huszczy, co wynika chociażby z jednego ze sprawozdań starosty, domagają się remontu tej samej drogi, ale na innym odcinku, z Huszczy w stronę Wólki Kościeniewickiej. W podobnej sytuacji są mieszkańcy Stasiówki i Żeszczynki, którzy przez wiele lat nie mogą doczekać się wykonania około 1km odcinka drogi powiatowej, który połączy obie miejscowości i pozwoli zakończyć zapomnianą inwestycję. Jednakże, na ich petycje władze powiatu nie reagują. Postawa zarządu wobec licznych, słusznych wniosków mieszkańców, sprawia, że uzasadnione będzie postawienie tezy, iż proponowany budżet na rok 2010 jest budżetem antyspołecznym. Nie uwzględnia postulatów mieszkańców, a jedynie, interesy polityczne rządzących. Dostrzegamy gwałtowny wzrost wydatków, którego starosta ani nikt z zarządu nie był w stanie wytłumaczyć podczas posiedzenia komisji budżetowej. Przykładem może być modernizacja infrastruktury w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, gdzie pierwotnie, w budżecie roku 2009 zaplanowano kwotę 300.000 zł, natomiast w tegorocznym już 900.000 zł., przy tym samym okresie realizacji w latach 2010-2011. Dwustuprocentowy wzrost wydatków na modernizację nie został wyjaśniony w przekonywujący sposób. Wyjątkowa koncentracja inwestycji ma miejsce w Międzyrzecu Podlaskim. Dokonuje się to kosztem zwiększania deficytu budżetowego, którego źródłem finansowania będzie zwiększenie kredytu z pierwotnie planowanego 9.900.000 zł do niespotykanej dotychczas wielkości 10.736.000 zł. Doceniamy znaczenie miasta Międzyrzec Podlaski na mapie powiatu i jego awangardową rolę, ale, naszym zdaniem, nie powinno być tak, że kosztem większości pozostałych gmin rozbudowuje się tę jedną wybraną. To błędny kierunek działania, który z czasem sprawi, że różnice rozwojowe poszczególnych rejonów naszego powiatu pogłębią się jeszcze bardziej. Dotyczy to szczególnie wszystkich małych gmin, które nie mają swoich przedstawicieli w radzie powiatu. W opisanej sytuacji ich głos pozostaje i pozostanie bez echa. Naszym zdaniem należy w miarę równomiernie planować inwestycje, uwzględniając interesy również i małych gmin, takich, jak np.: Rossosz, Sosnówka, Sławatycze i Rokitno. Przechodząc do budżetu na rok 2010 daje się zauważyć wzrost wydatków do kwoty ponad 92 mln zł. Taki wzrost nie jest powodem do niepokoju, lecz w zestawieniu z kategoryzacją wydatków na bieżące i majątkowe może budzić uzasadnione obawy, co do celowości i gospodarności planowanych wydatków. Porównując wydatki z tymi z roku 2009, widzimy, że w 2010 wydatki majątkowe maleją, natomiast wydatki bieżące rosną. Jak wszyscy wiemy do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne; 2) zakup i objęcie akcji; 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Malejące wydatki majątkowe oznaczają spadek inwestycji, co zawsze jest powodem do niepokoju i zwrócenia uwagi. Z kolei wzrost wydatków bieżących przy spadku inwestycji oznacza, że w zaproponowanym kształcie, tegoroczny budżet będzie, niestety przejadany. Nie inwestujemy, a wydajemy pieniądze publiczne na różne, najczęściej niepotrzebne cele. W jednym z najważniejszych działów klasyfikacji budżetowej – transport, wydatki majątkowe stanowią zaledwie 66,7% przewidywanego wykonania roku 2009. I dla kontrastu potwierdzającego tezę o przejadaniu budżetu można chociażby wymienić kwotę wydatków planowaną na promocję. Wynosi ona ponad 457.000 zł i stanowi 172% przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Jakie okoliczności uzasadniają tak kosztowną promocję tego nie wiemy. Nikt z zarządu podczas prac komisji nawet o tym nie wspomniał. Nie zdążyliśmy o to zapytać podczas posiedzenia chociażby Komisji Rewizyjnej, kiedy była szansa na zdobycie jakiejkolwiek wiedzy. W trakcie zadawania pytań, przez radnego z klubu PiS, przewodniczący komisji Mariusz Filipiuk odebrał radnemu głos i oznajmił, że niezadane pytania będzie można złożyć drogą korespondencyjną, na piśmie. A wszystko to, jak wyjaśnił, z powodu braku czasu na dalsze prowadzenie posiedzenia. Sposób procedowania nad budżetem przez przewodniczącego komisji rewizyjnej jest dla nas, radnych opozycyjnych, nie do przyjęcia. To skandaliczne zachowanie, kiedy prowadzący obrady po około godzinie ich trwania w tak drastyczny sposób kończy posiedzenie. Niespotykany dotychczas przejaw arogancji przewodniczącego Filipiuka traktujemy jako marginalizowanie radnych opozycyjnych poprzez uniemożliwianie im czynnego i aktywnego wypełniania mandatu radnego powiatowego. Zapytujemy zatem, w jakim celu są zwoływane posiedzenia komisji, na których radnym Prawa i Sprawiedliwości bezprawnie odbiera się głos. Zaproponowany przez przewodniczącego komisji rewizyjnej nowy, korespondencyjny sposób prowadzenie posiedzenia, odczytujemy, jako propozycję „pisania na Berdyczów”. Wydatki bieżące obecnego budżetu, w porównaniu do tych z roku 2009, wzrastają o kwotę ponad 5.700.000 zł., przy malejących nieco ponad 1 mln zł wydatkach majątkowych - inwestycjach. Naszym zdaniem wzrost wydatków bieżących został sfinansowany kredytem bankowym i są to wydatki, bez których można się obejść, przez co ulegnie zmniejszeniu zaciągany kredyt o kwotę równą ich wielkości. W bieżącym budżecie zaciągany kredyt nie jest przeznaczony na inwestycje, a przejadany, co widać wyraźnie nawet po pobieżnej analizie porównawczej dwóch ostatnich budżetów. Na co zatem zostanie przeznaczonych ponad 5 mln zaciąganego kredytu? Te proste pytanie stawiamy zarządowi powiatu, nie licząc na przekonywującą i wiarygodną odpowiedź. Chcemy jednakże pokazać, że dostrzegamy wiele meandrów towarzyszących powstawaniu budżetu, które są ukrywane przed opozycją i opinią publiczną. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado Przez cztery lata wydatki budżetu powiatu wzrosły o około 43%, z kwoty 64.515.318,93 zł do 92.261.078,90. Wzrost wydatków na przestrzeni ostatnich budżetów powinien przebiegać w miarę proporcjonalnie, zakładając jednakową troskę o wszystkie działy klasyfikacji budżetowej. Tymczasem, ich przegląd w poszczególnych działach pozwala stwierdzić, że w planowaniu i następnie wydatkowaniu środków, zarząd powiatu nie traktował wszystkich działów według tego samego, obiektywnego kryterium. Najdramatyczniej wyglądają środki finansowe na zadania inwestycyjne nie objęte programami wieloletnimi realizowanymi przez powiat. W budżecie na rok 2007 była to kwota 744.000 zł, natomiast w bieżącym są to zaledwie 662.000 zł. Czy zmniejszenie na przestrzeni 4 lat wysokości środków na tego rodzaju inwestycje oznacza, że już wszystko zostało zrobione? Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości tak nie jest, a do zrobienia pozostało jeszcze bardzo wiele. Widać to chociażby po licznie zgłaszanych wnioskach w zakresie inwestycji drogowych. Przy wzroście wszystkich wydatków o 43%, wydatki na inwestycje nie objęte programami wieloletnimi maleją o 11%. Jest to zapaść, której w żaden logiczny sposób nie da się wytłumaczyć. Spadek nakładów na inwestycje w przeciągu 4 lat pokazuje dramatycznie złe rządzenie powiatem. Równie niepokojąca pozostaje troska władz powiatu o zdrowie mieszkańców. Śmiesznie niska kwota dochodów własnych przeznaczona na szeroko rozumianą ochronę zdrowia pozostała taka sama jak w roku 2007 i wynosi 20.000 zł. Zapytujemy, w jaki sposób jest możliwe realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia za kwotę 20.000 zł? Dlaczego na przestrzeni 4 lat nikt z rządzących powiatem nie pomyślał o jej zwiększeniu? Co stoi na przeszkodzie aby zacząć poważnie traktować to, co dla każdego z nas – mieszkańca powiatu jest najważniejsze – zdrowie. Dramatycznie niskie nakłady na ochronę zdrowia pokazują, że władze powiatu, poza tajemniczą próbą przekształcenia Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, nie mają żadnych innych pomysłów na wzmocnienie tej, jakże ważnej dziedziny życia społecznego. Naszej oceny nie zmienia fakt, iż w ostatniej chwili, zwiększając zadłużenie, zaplanowano 466.000 zł na termomodernizację Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim, co dodatkowo potwierdza nasze spostrzeżenia, o wyborczym charakterze budżetu. Jeden szpital, nawet najlepiej zarządzany nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu. Naszym zdaniem powiat nie rozwija, innych, pozaszpitalnych form ochrony zdrowia, poprzez, na przykład rozwój szeroko pojmowanej profilaktyki zdrowotnej, realizowanej na miarę społecznych oczekiwań Powiat Bialski jest powiatem rolniczym. Nie widać tego jednak w wydatkach budżetowych proponowanych przez zarząd. Chociaż porównanie wydatków z roku 2007 do 2010 procentowo wygląda korzystnie, to naszym zdaniem są one zdecydowanie za małe. Kwota 50.000 zł jest dalece niewystarczająca w stosunku do potrzeb i oczekiwań rolników. Warto podkreślić, że zaplanowane środki są w 100% dotacją celową przeznaczoną na zadania z zakresu administracji rządowej. Środków własnych na potrzeby rolnictwa w budżecie powiatu nie ma. Czy zatem rolnicy nie mają już żadnych potrzeb, żyje im się dobrze i dostatnio? Jak wszyscy wiemy, tak nie jest. Od ponad 10 lat ciągną się niezałatwione sprawy regulacji stanu prawnego pod drogami powiatowymi. Władze powiatu robią niewiele lub nic. Zdesperowani rolnicy domagają się szybkiego uregulowania tego problemu. Zaś ich wnioski o odszkodowanie zalegają niezałatwione w szufladach urzędniczych przez wiele, wiele lat. Na składane pisma i prośby rolników o zajęcie się tymi sprawami starosta nie raczy nawet odpowiedzieć. A czas biegnie, rolnicy płacą podatki za grunty pod drogami powiatowymi i tak jak w piosence „a poza tym nic na działkach się nie dzieje”. Jest to tylko jeden z przykładów obrazujących całkowite lekceważenie potrzeb i problemów związanych z rolnictwem przez władze naszego powiatu. Wyjątkowo „korzystnie” przedstawia się analiza porównawcza wydatków budżetowych na promocję. W roku 2007 zaplanowano 133.000 zł, zaś w 2010 457.000 zł. Na przestrzeni 4 lat nastąpił wzrost planowanych wydatków o około 243%, przy wzroście wszystkich wydatków powiatu o 43%. Nie znaleźliśmy innego tytułu w klasyfikacji budżetu powiatu, w którym wzrost wydatków byłby tak olbrzymi. Wnioskujemy, że dla obecnych władz powiatu promocja jest najważniejsza. Tylko, czy tak być powinno? Czy promocja może być ważniejsza od inwestycji, które maleją, czy może od ochrony zdrowia, albo rolnictwa z jego licznymi nie załatwionymi sprawami. Porównanie kwot wydatków na promocję (457.000) z wydatkami na inwestycje nie objęte programami wieloletnimi (622.000), ochronę zdrowia (20.000), rolnictwo (50.000), turystykę (28.400), kulturę fizyczną i sport (118.000) nie pozostawia złudzeń. Kierunek przyjęty przez zarząd prowadzi powiat w objęcia zwiększającego się z roku na rok zadłużenia. Beztroska i lekkomyślność w wyznaczaniu celów działania i ich realizacja prowadzą do katastrofy finansowej i zacofania cywilizacyjnego. Każdego roku zwiększana jest kwota zaciąganego kredytu, a także wzrasta łączna kwota długu na koniec roku budżetowego. Przed czterema laty rozpoczynaliśmy kredytem w wysokości 6.400.000 zł., aby w roku bieżącym dojść do 10.736.000 zł. Spirala kredytowa została uruchomiona i z każdym rokiem jest coraz większa. W budżecie na 2010 r. połowa zaciągniętego kredytu będzie przeznaczona na spłatę kredytów wziętych w latach poprzednich. Druga część, co jest widoczne w przedłożonym projekcie budżetu, zostaje przeznaczona na sfinansowanie wzrostu wydatków bieżących, czyli przejadanie. Nie bez powodu używamy określenia przejadane, gdyż zaciągany kredyt nie jest przeznaczony na inwestycje, które, jak wynika z przedłożonych danych liczbowych, są mniejsze o ponad 1 mln zł. od takich samych wydatków z roku 2009. Natomiast wydatki bieżące w budżecie 2010 wzrastają o 5.700.000 zł., co powoduje potrzebę zaciągnięcia kredytu na ich sfinansowanie. Sumując kwotę 5.700.000 zł. wzrostu wydatków bieżących oraz kwotę 5.049.000 zł. przypisanych na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich uzyskamy 10.749.000 zł tj. kwotę zbliżoną do planowanego kredytu. Poprzednia rada pozostawiła nam w spadku zadłużenie w wysokości 6.700.000 zł. Spuścizną bieżącej kadencji będzie dług ponad 16.700.000 zł. Dynamika wzrostu zadłużenia na przestrzeni 4 lat wynosi 150%, zaś koszty obsługi długu publicznego wzrastają o 100%. Są to jedne z najwyższych wskaźników wzrostu wydatków i zdecydowanie wyprzedzają w rankingu niemal wszystkie działy klasyfikacji budżetowej. Ustępują jedynie wymienionej wcześniej promocji i turystyce. Czy na zwiększającym się zadłużeniu oraz wydatkach na promocję i turystykę rządzący powiatem zamierzają budować naszą przyszłość? Co będzie dalej, tego nie chcą nam powiedzieć. Dokąd prowadzi polityka permanentnego zadłużania przy małym udziale dochodów własnych. To kluczowe pytania, jakie stawiamy w dzisiejszej dyskusji. Mamy świadomość, że odpowiedzi nie będzie. Może pojawić się uspokajające wyjaśnienie, że przecież opracowana prognoza zadłużenia jest korzystna w dłuższej perspektywie czasowej. Zapewne tak jest, ale, jak już zwracaliśmy uwagę podczas dyskusji przy uchwalaniu poprzednich budżetów, każda jedna prognoza zadłużenia jest sprzeczna z poprzednią. Przekazywane prognozy są niewiarygodne, o niczym nie informują, a ich rezultat można określić jako przejaw chaosu i dezinformacji. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado Ograniczone ramy czasowe, jakie zakreśla dzisiejsza sesja nie pozwalają na prezentację szczegółowej analizy budżetu, którą posiadamy. Wystąpienie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość mieszczące się w ramach dyskusji, ograniczone zostało wyłącznie do najważniejszych, naszym zdaniem, kwestii. W wystąpieniu zostało zawarte wszystko to, o czym powinni usłyszeć radni i mieszkańcy powiatu. Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie usłyszany i władze powiatu zawrócą z drogi do nikąd. Mamy nadzieję, że antyspołeczny i dlatego zły budżet nie zostanie uchwalony, a rządzący, chociaż przez chwilę przemyślą krytyczne uwagi i wyciągną z nich wnioski dla dobra publicznego. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość nie będzie głosował za uchwaleniem budżetu powiatu na rok 2010 w zaproponowanym kształcie, z przyczyn wskazanych w trakcie wystąpienia.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Przyczynek do dyskusji o budżecie powiatowym i buddżetach lokalnych. TAKA PRAKTYKA BUDŻETÓW WYBORCZYCH POWINNA BYĆ KARALNA JAKO OSZUSTWO WYBORCZE. PODOBNE PRAKTYKI STOSUJĄ W WIĘKSZOŚCI TE SAMORZĄDY, KTÓRE NIE PRACUJĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA TYLKO DBAJĄ O WŁASNY PARTYKULARYZM. CZAS TO ZMIENIĆ, A PRZYNAJMNIEJ WYJAŚNIAĆ LUDZIOM JAKIE SZKODY PRZYNOSI TAKA POLITYKA. ZAMIAST AKTYWNEJ POLITYKI PRZEZ CAŁĄ KADENCJĘ, PRZEZ JEDEN ROK ORGANIZUJE SIĘ SPOŁECZEŃSTWU POKAZ MARNOTRAWIENIA ŚRODKÓW. JAK KTOŚ PRACUJE UCZCIWIE I SYSTEMATYCZNIE, ZOSTANIE ZAUWAŻONY I DOCENIONY. NATOMIAST CI CO CZYNIĄ TO TYLKO DLA PROPAGANDY I PONOWNEGO UZYSKANIA MANDATU NIECH WIEDZĄ, ŻE LUDZIE TO WIDZĄ I NIE ZAWSZE PRZYJMUJĄ TO, TAK JAK WŁADZA MYŚLI. W PRZYPADKU PREZENTOWANEGO STANOWISKA PRZEZ PiS, WIDAĆ, ŻE W WIĘKSZOŚCI ŚRODKI MAJĄ TRAFIĆ TAM GDZIE RZĄDZI EKIPA PSL, A REPUTACJA TEJ WŁADZY JEST BARDZO WĄTPLIWA.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
ale kretyni I tak nikt was nie wybierze
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
ale kretyni I tak nikt was nie wybierze
Oczywiście, bo trzeba być deb***em!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Czyli jako mieszkaniec powiatu bialskiego mogę powiedzieć że ktoś robi mnie w jajo udając jakieś pozorowane działania czy inwestycje widma. Panowie Łozowski i Litwiniuk zostawcie powiat w spokoju, nie doprowadzajcie go do bankructwa. Czy chcecie przejść do historii jako "wybitni" działacze PSL którzy z ruinowali jeden z największych powiatów w Polsce. Wasze dzieci będą wstydziły się za was, za wasze porządki i występki. Opanujcie się puki czas! Pomyślcie o przyszłości!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Ten referat na początku to wypracowanie urzędnika czy jakiegoś eksperta od finansów. Pewnie to napisał przyszły starosta!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
Czyli jako mieszkaniec powiatu bialskiego mogę powiedzieć że ktoś robi mnie w jajo udając jakieś pozorowane działania czy inwestycje widma. Panowie Łozowski i Litwiniuk zostawcie powiat w spokoju, nie doprowadzajcie go do bankructwa. Czy chcecie przejść do historii jako "wybitni" działacze PSL którzy z ruinowali jeden z największych powiatów w Polsce. Wasze dzieci będą wstydziły się za was, za wasze porządki i występki. Opanujcie się puki czas! Pomyślcie o przyszłości!
TYM PANOM KAZAĆ MYŚLEĆ, TO TAK JAK KAZAĆ PRZESKOCZYĆ POPRZECZKĘ NA WYSOKOŚCI 2 M. ZAWSZE BĘDĄ UDAWALI, ŻE CHCĄ PRZESKOCZYĆ, ALE BĘDĄ SZUKAĆ SPOSOBNOŚCI ŻEBY PRZELEŹĆ POD NIĄ I ZNALEŹĆ SIĘ WE WŁAŚCIWYM DLA SIEBIE MIEJSCU.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
TYM PANOM KAZAĆ MYŚLEĆ, TO TAK JAK KAZAĆ PRZESKOCZYĆ POPRZECZKĘ NA WYSOKOŚCI 2 M. ZAWSZE BĘDĄ UDAWALI, ŻE CHCĄ PRZESKOCZYĆ, ALE BĘDĄ SZUKAĆ SPOSOBNOŚCI ŻEBY PRZELEŹĆ POD NIĄ I ZNALEŹĆ SIĘ WE WŁAŚCIWYM DLA SIEBIE MIEJSCU.
Popieram ten osąd.Niestety tak jest jak się chodzi w przyciasnym grniturku!Po trupach do celu .
Zaloguj się, aby oddać głos
0
W ciągu 4 lat wzrost zadłużenia z 6 mln do 16 mln. Ludzie a kto to odda? Przecież gdyby nawet sprzedać cały zarząd i koalicję rządzącą handlarzowi niewolników to takiej kasy się nie odzyska. Skazać na przymusowe roboty do końca życia też tego nie odrobią. Co robić ? Ludzie! Co robić?
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
W ciągu 4 lat wzrost zadłużenia z 6 mln do 16 mln. Ludzie a kto to odda? Przecież gdyby nawet sprzedać cały zarząd i koalicję rządzącą handlarzowi niewolników to takiej kasy się nie odzyska. Skazać na przymusowe roboty do końca życia też tego nie odrobią. Co robić ? Ludzie! Co robić?
Postaw na PiS. W nadchodzących wyborach głosuj na kandydatów z listy PiS, bo dzisiaj tych czterech Panów w 23-osobowej Radzie Powiatu nie wiele mogą.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
W ciągu 4 lat wzrost zadłużenia z 6 mln do 16 mln. Ludzie a kto to odda? Przecież gdyby nawet sprzedać cały zarząd i koalicję rządzącą handlarzowi niewolników to takiej kasy się nie odzyska. Skazać na przymusowe roboty do końca życia też tego nie odrobią. Co robić ? Ludzie! Co robić?
Postaw na PiS. W nadchodzących wyborach głosuj na kandydatów z listy PiS, bo dzisiaj tych czterech Panów w 23-osobowej Radzie Powiatu nie wiele mogą.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
~GOŚĆ~ napisał:
Postaw na PiS. W nadchodzących wyborach głosuj na kandydatów z listy PiS, bo dzisiaj tych czterech Panów w 23-osobowej Radzie Powiatu nie wiele mogą.
Jacy radni PIS. Z PISu jest 2-ch i 2-ch z SAMOOBRONY - wielkiej siły moralnej.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
~GOŚĆ~ napisał:
Postaw na PiS. W nadchodzących wyborach głosuj na kandydatów z listy PiS, bo dzisiaj tych czterech Panów w 23-osobowej Radzie Powiatu nie wiele mogą.
I bardzo dobrze ! !!!!!!!! Gdyby ich było więcej dopiero była by rozpierducha. A tak sobie poszczekają a karawana idzie dalej,najważniejsze że w dobrym kierunku. Gorzej niestety mają wyborcy którzy postawili na mącicieli, bo nie doczekają się u siebie jak że potrzebnych inwestycji drogowych.Sądzę że w najbliższych wyborach pogonimy tych co szkodzą.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Nie znam się na polityce, ale jako przedsiębiorca mogę powiedzieć jedno. Ci panowie Łazowski i Litwiniuk gdyby działali w legalnym biznesie to od trzech lat byliby skompromitowanymi bankrutami. Nikt nigdy nie dałby im żadnej pożyczki a ich majątek szybko zajeliby komornicy. Nie wiem nawet czy nie skończyliby w mamrze. Ale cóż polityka samorządy czy może samowola jest domeną tych panów. Obracaja prawdziwymi pieniędzmi ale prawa rynku ich nie dotyczy. Myślę że kiedyś to się zmieni i takie miernoty jak ci dwaj zaczną odpowiadać swoim majątkiem za swije idiotyczne decyzje.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
Nie znam się na polityce, ale jako przedsiębiorca mogę powiedzieć jedno. Ci panowie Łazowski i Litwiniuk gdyby działali w legalnym biznesie to od trzech lat byliby skompromitowanymi bankrutami. Nikt nigdy nie dałby im żadnej pożyczki a ich majątek szybko zajeliby komornicy. Nie wiem nawet czy nie skończyliby w mamrze. Ale cóż polityka samorządy czy może samowola jest domeną tych panów. Obracaja prawdziwymi pieniędzmi ale prawa rynku ich nie dotyczy. Myślę że kiedyś to się zmieni i takie miernoty jak ci dwaj zaczną odpowiadać swoim majątkiem za swije idiotyczne decyzje.
Podaj przedsiębiorco choć jedną złą decyzję Łazowskiego. Będzie trudno. Radny z Łomaz niech wyhamuje z tymi insynuacjami. Może wystarczy tych coraz to nowych topikow w sprawach powiatowych.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
dośc napisał:
Podaj przedsiębiorco choć jedną złą decyzję Łazowskiego. Będzie trudno. Radny z Łomaz niech wyhamuje z tymi insynuacjami. Może wystarczy tych coraz to nowych topikow w sprawach powiatowych.
No ta, że zdecydował się z pomocą posła Stefaniuka zostać starooooostą.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Amen napisał:
No ta, że zdecydował się z pomocą posła Stefaniuka zostać starooooostą.
ale podobno jako historyk ma zamiar książkę napisać o histori swoich rzdów w powiecie ma tyko problem bo zdjęć z akademii pierwszomajowych nazbierał za dużo i nie może się zdecydować którą część swoich zasług usunąć ze spisu /bo wszystkie są ważne ale nadają się tylko do d...... .
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Ciekawe co zrobi Pan Wójt jak taka sytuacja dotknie jego rodzine? W gminie panuje nepotyzm od dawna wszyscy to wiedza tylko ludzie nie maja odwagi mówić o tym głośno lub mysla że nic nie będzie mozna z tym zrobić. Oficjalnie umywaja rece od udzielenia pomocy dla Domu Fundacji Tarkowskich w Wysokim! ludzi tam mieszkajcych traktuja jak zło konieczne niczym wyrzutków społeczeństwa lecz ci ludzie tak zwani bezdomni to oni nie sa bezdomni tylko sami tworza jedna wielka rodzinę która potrafi się wspierać w tak cięzkich sytuacjach jak obecnie ich dotknęła. Wstyd!!! by urzad wójta w ten sposób traktował ludzi których spotkało nieszczęście w życiu!!! Może lepiej gdy by się w ogóle ich wywiozło jak czasów stalina na syberię???? Nie życze nikomu takiej sytuacji ale bezdomność może dotknać kazdego z nas i takie placówki typu jak ta w Wysokim powinny istnieć i być wspierane przez oddziały terytorialne oraz opiekę społeczna!!! Aż człowiek nie dowierza gdy dowiaduję sie prawdy o tym że jedna kobieta czyli Dyrektor Domu musi większość pracy wykonywać sama nie biorac za to żadnego wynagrodzenia! Pielgniarka đrodowiskowa potrafi tylko krytykowa dziaalnođ P Agaty lecz nie zdaje sobie z tego sprawy ze za 200zl jeszcze nikt nie przezyl miesiaca ponoszac koszta za media oraz wydatki na jedzenie nie majac wsparcia od wladz gminy!!!!!! Jedyna osoba na stanowisku w Miedzyrzecu Podlaskim ktora pomaga to sam Pan Burmistrz miasta!!! Pani Agato glowa do gory bo musi byc lepiej! pozdrawiam Boguslaw. ~BRATNIA DUSZA~ Minutę temu Wpis #2 Goście SKROMNA PROPOZYCJA, BO CHODZI O NASZYCH BLIŹNICH, POLAKÓW. MOŻE NASI DUCHOWNI Z MIASTA I CAŁEGO DEKANATU WŁĄCZĄ SIĘ I UDZIELĄ WSPARCIA PANI AGACIE. JEJ MISJA JEST WYJĄTKOWA. PRZECIEŻ MOŻNA ZAPROSIĆ HARCERZY, WOLONTARIUSZY WOŚP, I POŚWIĘCIĆ JEDNĄ NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIU. MOŻNA ZEBRAĆ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE. PRZECIEŻ TYCH LUDZI DOTKNĄŁ KATAKLIZM RÓŻNYCH NIESZCZĘŚĆ I ICH LOS NIE POWINIEN BYĆ NAM OBOJĘTNY.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
W ciągu 4 lat wzrost zadłużenia z 6 mln do 16 mln. Ludzie a kto to odda? Przecież gdyby nawet sprzedać cały zarząd i koalicję rządzącą handlarzowi niewolników to takiej kasy się nie odzyska. Skazać na przymusowe roboty do końca życia też tego nie odrobią. Co robić ? Ludzie! Co robić?
Nie głosować na tę frakcję .Juz dodyć długo byli u " koryta '.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH !!! Zachęcaj WSZYSTKICH, kogo tylko możesz, aby w jesiennych wyborach samorządowych, KAŻDY Z NAS zagłosował PRZECIWKO PSL-owcom !!! NASZ GŁOS - "PRZECIWKO IM" - DLA DOBRA NASZEJ PODLASKIE ZIEMII !!!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Strona 1 z 3

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: