List otwarty do władz miasta Łęczna i powiatu Łęczyńskiego. Szanowni Państwo, Ostatnie lata otworzyły Polsce duże możliwości przemian w niemal wszystkich dziedzinach życia. Przyspieszenie to daje się odczuć zwłaszcza po przyjęciu nas do struktur Unii Europejskiej. W ramach tej wspólnoty pojawiły się szerokie, choć nowe dla nas, możliwości korzystania ze środków różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo powstały specjalne programy pomocowe stawiające sobie za cel wyrównanie zapóźnień inwestycyjnych i rozwojowych Polski Wschodniej jako jednego z najbiedniejszych regionów Unii. Pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobów, w jaki nasze miasto i nasz powiat korzysta z możliwych form pomocy. Zmiany jakie nastąpiły w ciągu ostatnich lat w mieście i powiecie oraz plany inwestycji jakie Państwo proponują na najbliższe lata, w żaden sposób nie napawają optymizmem. Uważamy, że nie pozwolą one na nadrobienie różnic społeczno-gospodarczych jakie mamy nie tylko w stosunku do państw Europy Zachodniej, ale nawet zachodnich regionów Polski. Nie oznacza to, że nie zauważamy żadnych zmian w naszym otoczeniu i w naszej okolicy, one są. Jednakże stoimy na stanowisku, że po pierwsze następują zbyt wolno, po drugie Państwa plany na przyszłość są zbyt skromne, aby zapewnić godziwy rozwój miasta i powiatu. Miasto nasze, [pomimo dobrze rozwijającego się przemysłu wydobywczego, który jest głównym pracodawcą w powiecie - nie dotyczy B.P. przypisek Pawlak ] odnotowuje od kilku lat systematyczny spadek populacji. Jest to wynik migracji ludzi, zwłaszcza młodych, wykształconych, czego są dwie główne przyczyny: z jednej strony lepsze możliwości gdzie indziej, z drugiej brak perspektyw w przypadku pozostania. Uważamy, że Państwa plany co do dalszego rozwoju naszej okolicy w mało znaczący sposób wpłyną na przeciwdziałanie tym niekorzystnym zjawiskom. Plany te symbolicznie tylko wykorzystują nasze największe atuty ? głównie wspaniałe możliwości rozwoju turystyki[to jest nie do końca prawdą w stosunku do B.P. - Pawlak]. W związku z powyższym, apelujemy do Państwa, o zwiększenie wysiłków w pracy nad przyszłością naszego regionu. Wprowadzenie do tej pracy dialogu z miejscową społecznością, który to dialog dziś praktycznie nie istnieje. Przygotowanie w porozumieniu z mieszkańcami planów inwestycyjnych, które dawałyby w perspektywie szanse na rozwój i pracę dla lokalnej społeczności, a następnie intensywne działania mające doprowadzić do realizacji podjętych zamierzeń. Panujący kryzys w żaden sposób nie może usprawiedliwiać pasywności jaką daje się zauważyć w Państwa działaniach. Grupa zaniepokojonych mieszkańców miasta Łęczna i powiatu Łęczyńskiego. Co My jako mieszkańcy Białej Podlaskiej moglibyśmy dodać do tego listu ?Czy warto tkwić w marazmie, pora najwyższa na działanie !
Ostatnio edytowany 25 grudnia 2009 o 13:07
Zaloguj się, aby oddać głos
0