Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

Skoda wozi starostę za darmo

Utworzony przez Gość, 26 października 2008 o 18:49
CZY STAROŚCIE PRZYSŁUGUJE SAMOCHÓD SŁUŻBOWY CODZIENNIE NA TRASIE BIAŁA PODLASKA - KONSTANTYNÓW - BIAŁA PODLASKA. TJ PRZYJAZD PO STAROSTĘ DO DOMU W KONSTANTYNOWIE 18 KM, DOWIEZIENIE STAROSTY DO BIAŁEJ PODLASKIEJ 18 KM, PO PRACY ODWIEZIENIE STAROSTY DO DOMU 18 KM I POWRÓT SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO GARAŻU W BIAŁEJ PODLASKIEJ KOLEJNE 18 KM = 76 KM DZIENNIE TYLKO NA PRZEJAŻDŻKĘ DO PRACY I Z PRACY. PRZEWODNICZĄCY JEST ZADOWOLONY BO TO JEDNA OPCJA POLITYCZNA. CIEKAWE CZY JAKO DYREKTOR BIUIRA POLITYCZNEGO MINISTRA ROLNICTWA PAN PL TEŻ SIE TAK KAZAŁ WOZIĆ SAMOCHODEM SŁUŻBOWYM, MYŚLĘ ŻE AŻ TAKICH MOŻLIWOŚCI NIE MIAŁ.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
CZY STAROŚCIE PRZYSŁUGUJE SAMOCHÓD SŁUŻBOWY CODZIENNIE NA TRASIE BIAŁA PODLASKA - KONSTANTYNÓW - BIAŁA PODLASKA. TJ PRZYJAZD PO STAROSTĘ DO DOMU W KONSTANTYNOWIE 18 KM, DOWIEZIENIE STAROSTY DO BIAŁEJ PODLASKIEJ 18 KM, PO PRACY ODWIEZIENIE STAROSTY DO DOMU 18 KM I POWRÓT SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO GARAŻU W BIAŁEJ PODLASKIEJ KOLEJNE 18 KM = 76 KM DZIENNIE TYLKO NA PRZEJAŻDŻKĘ DO PRACY I Z PRACY. PRZEWODNICZĄCY JEST ZADOWOLONY BO TO JEDNA OPCJA POLITYCZNA. CIEKAWE CZY JAKO DYREKTOR BIUIRA POLITYCZNEGO MINISTRA ROLNICTWA PAN PL TEŻ SIE TAK KAZAŁ WOZIĆ SAMOCHODEM SŁUŻBOWYM, MYŚLĘ ŻE AŻ TAKICH MOŻLIWOŚCI NIE MIAŁ.
JESTEŚCIE NIESPRAWIEDLIWI JAK JEŻDZIŁ SAM PO PIJAKU TO BYŁO ŻLE A TERAZ JAK GO WOZI KIEROWCA TO TEŻ JSET ŻLE,PRZECIEŻ TERAZ TEŻ JAK WRACA DO DOMU TO NIEJEST TRZEŻWY,CHARAKTRE SIĘ ZMIENIA CO SIEDEM LAT A OD WYPADKU MINEŁO SZEŚĆ.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
każdy widzi na zdjęciu, że słoma staroście wystaje spod siedzenia, więc po co więcej komentować...
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Pan starosta Ł, zawsze maił prawo gdzieś. Mimo to ludzie go wybierają. A więc taki starosta jak społeczeństwo. Nie mamy też się co ludzić, że RIO zajmie sie poważnie sprawą. RIO to tacy sami "kręciny". Jedyny właściwym rozwiązaniem na takich cwaniaków z PSLawirantów jest kadencyjność.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
A co, ma PO pijaku jeździć swoim prywatnym autem. Do tego w naszym CZApsko-POwiecie nie POwiniśmy dopuścić.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Odczepcie się od Tadzia ! Jest OK !
Zaloguj się, aby oddać głos
0
ktosik napisał:
Pan starosta Ł, zawsze maił prawo gdzieś. Mimo to ludzie go wybierają. A więc taki starosta jak społeczeństwo. Nie mamy też się co ludzić, że RIO zajmie sie poważnie sprawą. RIO to tacy sami "kręciny". Jedyny właściwym rozwiązaniem na takich cwaniaków z PSLawirantów jest kadencyjność.
wina lezy w calym PSL widac ze chlopy lubia przekrety szkoda ze cba tak wolno dziala zajrzyjcie na forum gajewski litwiniuk
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Lublin, 25 września 2008 r. RIO – II – 601/30/2008 Pan Tadeusz Łazowski Starosta Bialski 21 – 500 Biała Podlaska Szanowny Panie Starosto, W okresie od 9 maja do 26 czerwca 2008 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - Marcin Pachucki i Józef Olczuk – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej powiatu bialskiego, a w dniach 16-18 września 2008 r. Katarzyna Kułakowska i Marcin Pachucki przeprowadzili kontrolę uzupełniającą. Protokoły kontroli omówiono i podpisano odpowiednio 24 lipca i 18 września 2008 r. Z ustaleń kontroli wynika, że jednostka prawidłowo realizuje swoje zadania, a ujawnione nieprawidłowości i uchybienia miała charakter incydentalny i była wynikiem niewłaściwego stosowania obowiązujących przepisów prawa bądź błędnej ich interpretacji. Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczą zamówienia na roboty dodatkowe i zamienne dotychczasowemu wykonawcy przebudowy części budynku internatu przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, udzielonego z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Część ujawnionych nieprawidłowości została wyeliminowana w toku kontroli, po udzieleniu przez kontrolujących stosownego instruktażu; w tym zakresie nie formułowano wniosków pokontrolnych. Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.). W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości. 1. W zakresie spraw organizacyjnych: 1.1. Przeprowadzenie w latach 2006 – 2007 kontroli realizacji procedur kontroli nie we wszystkich podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych powiatu. Nieprzeprowadzenie w latach 2006 – 2007 kontroli działalności Samodzielnego Publicznego Zakładowi Opieki Zdrowotnej w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej. Przeprowadzać – we wszystkich podległych i nadzorowanych jednostkach – kontrolę realizacji procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, stosownie do przepisów art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). Kontrolą obejmować w każdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek, w myśl przepisów art. 187 ust. 3 cytowanej ustawy. Ponadto przeprowadzać co najmniej raz w roku kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, stosownie do przepisów § 7 ust. 2 w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097). Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) sprawowanie nadzoru obejmującego kontrolę i ocenę działalności zakładu należy do kompetencji podmiotu, który go utworzył – str. 4, 5 protokołu. 2. W zakresie rachunkowości i sprawozdawczości: 2.1. Nieprowadzenie ewidencji analitycznej do konta 800 „Fundusz jednostki”. Zaprowadzić ewidencję szczegółową do konta 800 „Fundusz jednostki”, umożliwiającą ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) - str. 10 protokołu. 3. W zakresie wydatków budżetowych: 3.1. Niezamieszczanie w kartach drogowych danych dotyczących tras przejazdów (w rubryce „skąd – dokąd” zamieszczano informację, np. „teren powiatu - teren powiatu”, albo „teren powiatu – teren województwa”, lub „teren powiatu - teren kraju”. Wyznaczyć pracownika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego do wydawania kart drogowych; karty te wydawać na podstawie zapotrzebowania na korzystanie z samochodu służbowego, zaakceptowanego przez starostę, wicestarostę lub sekretarza, stosownie do postanowień pkt 1 i 2 części X „Gospodarka paliwowo-transportowa” „Instrukcji kontroli wewnętrznej gromadzenia dochodów, legalności i celowości wydatków, obiegu dowodów finansowo – księgowych i gospodarki materiałowej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej”, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2003 Starosty Bialskiego z 7 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej gromadzenia dochodów, legalności i celowości wydatków, obiegu dokumentów finansowo księgowych i gospodarki materiałowej, inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. W kartach drogowych wpisywać poszczególne trasy przejazdów, w związku z pkt 2 części X „Gospodarka paliwowo-transportowa” cytowanej Instrukcji oraz zgodnie z treścią rubryk stosowanych druków kart drogowych, w związku z art. 47 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych – str. 34 – 36 protokołu. 3.2. Wykorzystywanie przez starostę Powiatu Bialskiego samochodu służbowego do podróży na terenie kraju, bez zlecania tych podróży przez przewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, upoważnionego przez Radę Powiatu do wykonywania wobec starosty czynności z zakresu prawa pracy. Jak wynika z wyjaśnień złożonych w czasie kontroli przez starostę, starosta rozpoczynał i kończył jazdę samochodem służbowym z miejsca zamieszkania tj. w Konstantynowie, mimo że pracodawca nie uznał miejsca stałego pobytu starosty za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży. Nieprawidłowe dokumentowanie odbytych podróży starosty, przez nieoznaczanie w kartach drogowych przebiegu kilometrów na poszczególnych trasach, niewskazywanie miejscowości i godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży, co jest istotne szczególnie w przypadku używania samochodu służbowego również do jazd w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy, nie będących podróżą służbową; brak powyższych danych uniemożliwia ustalenie, czy podróż służbowa trwała dłużej niż 8 godzin, i czy staroście przysługiwałaby dieta (gdyby podróż została zlecona zgodnie z przepisami przez pracodawcę). Podróże służbowe odbywać na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wydanego przez przewodniczącego Rady Powiatu, zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu, zawartym w uchwale Nr II/23/2006 z 22 grudnia 2006 r. Stosownie do przepisów § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa pracodawca, który może uznać za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży, miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika. Poinformować przewodniczącego Rady Powiatu o obowiązku każdorazowego pisemnego zlecania staroście podróży służbowych, stosownie do powołanych przepisów rozporządzenia oraz postanowień cz. VI pkt 1 a „Instrukcji kontroli wewnętrznej, gromadzenia dochodów legalności i celowości wydatków, obiegu dowodów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej”, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2003 Starosty Bialskiego z dnia 7 lipca 2003 r. W celu prawidłowego rozliczania kosztów podróży służbowej, w kartach drogowych lub w innym określonym w przepisach wewnętrznych dokumencie, prawidłowo określać miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz czas odbywania podróży, w związku z przepisami § 2 i § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji wykorzystywania samochodu służbowego również do jazdy po terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy, która nie jest podróżą służbową, w myśl przepisów art. 775 § 1 ustawy z dni 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – str. 36 protokołu oraz str. 2 - 4 protokołu kontroli uzupełniającej. 3.3. Dokonanie w 2007 r. wydatku z budżetu powiatu w kwocie 99,95 zł na cele niezgodne z zakresem zadań własnych powiatu (zakup wieńca na uroczystości pogrzebowe ojca zmarłego pracownika). Wydatków ze środków budżetu powiatu dokonywać na realizację zadań powiatu, określonych w przepisach art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, stosownie do przepisów art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości finansowania uroczystości pogrzebowych mieszkańców powiatu, zadaniem powiatu jest bowiem zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej - str. 42 protokołu. 3.4. Nieterminowa zapłata wynagrodzenia wykonawcy inwestycji pn. „Wykonanie modernizacji dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 1)” – po upływie ustalonego w umowie terminie płatności. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu wykonywanych robót, dostaw i usług regulować w terminach wynikających z przedłożonych faktur lub zawartych umów, stosownie do przepisu art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, nie dopuszczając do powstania zaległości, które mogłyby skutkować zapłatą odsetek za zwłokę - str. 45 protokołu. 3.5. Nieprawidłowe ujęcie w budżecie powiatu wydatków na adaptację części budynku internatu na stołówkę i kuchnię jako wydatków bieżących, mimo ich majątkowego charakteru. Wydatki klasyfikować zgodnie z ich charakterem. Stwierdzone w trakcie kontroli wydatki stanowiły modernizację części budynku internatu przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, nie zaś jego remont, którym – stosownie do przepisów art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Charakter robót wykonanych w internacie - wynikający z przedmiarów robót i kosztorysów - wskazuje, że polegały na przystosowaniu składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż było jego pierwotne przeznaczenie, nie były więc pracami remontowymi i winny być zakwalifikowane i realizowane z wydatków majątkowych - str. 45-48 protokołu. 3.6. Zawarcie 14 września 2007 r. umowy na przebudowę i adaptację pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim oraz 11 lutego 2008r. umowy na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, którymi zaciągnięto zobowiązania przekraczając wysokość zaplanowanych wydatków na realizację tego zadania – odpowiednio: w 2007 r. o kwotę 53.786,00 zł i w 2008 r. o kwotę 52.000,00 zł. Zobowiązania pieniężne zaciągać do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 i art. 193 ustawy o finansach publicznych – str. 50-51 i 54-55 protokołu. 3.7. Bezzasadne dokonanie zmian umowy z 14 września 2007 r. na przebudowę i adaptację pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, przez zawarcie 11 lutego 2008 r. umowy na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych o wartości umownej 49.532,71 zł netto (53.000,00 zł z VAT), w sytuacji kiedy: - w umowie z 14 września 2007 r. uzgodniono ryczałtową formę wynagrodzenia, która z definicji wykluczała możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy za przedmiot umowy w przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego (rozmiaru) robót, w żadnym przypadku nie przewidziano też możliwości zlecania robót dodatkowych bądź zamiennych, a tym bardziej – możliwości zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia wykonawcy, - nie zachodziły wszystkie okoliczności wskazane w przepisach art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, uzasadniające udzielenie zamówień na roboty dodatkowe w trybie z wolnej ręki - część z tych robót była możliwa do przewidzenia, a rzeczywista całkowita wartość robót dodatkowych i zamiennych znacznie przekraczała 50% wartości realizowanego zamówienia. Zbilansowana wartość robót dodatkowych i zamiennych wynosiła 54.699,09 zł netto, jednak w wyniku negocjacji z wykonawcą, wartość tych robót w umowie z 11 lutego 2008 r. ustalono na kwotę 49.532,71 zł netto. Z okazanych w trakcie kontroli kosztorysów wynika, że całkowita wartość robót dodatkowych i zamiennych wyniosła 204.083,58 zł netto, w tym: roboty budowlane - 186.133,63 zł, roboty sanitarne - 13.700,96 zł i elektryczne - 4.248,99 zł. Zbilansowaną wartość robót dodatkowych i zamiennych (54.699,09 zł) ustalono w ten sposób, że od całkowitej wartości tych robót wycenionych w kosztorysach odjęto wartość robót z oferty wykonawcy, które nie zostały wykonane (w tym roboty sanitarne na kwotę 2.745,98zł i roboty budowlane na kwotę 144.072,80 zł), przy czym w przypadku robót budowlanych otrzymaną różnicę (42.060,83 zł) przemnożono jeszcze przez nieokreślony współczynnik 0,939, otrzymując wartość 39.495,12zł. Rzeczywista wartość robót dodatkowych i zamiennych (204.083,58 zł) przekraczała więc 50 % wartości realizowanego zamówienia (281.000,00 zł). W efekcie wprowadzonych zmian do umowy podstawowej, przedmiot zamówienia - w zakresie robót budowlanych - został zmieniony w 92 % (wartość robót budowlanych wynikająca z oferty wykonawcy wynosiła 201.989,30 zł netto, a wartość robót dodatkowych i zamiennych 186.133,63 zł netto), przy czym część tych robót wykonano i opłacono jeszcze przed zawarciem umowy na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. W przypadku uzgodnienia w umowie o roboty budowlane wynagrodzenia ryczałtowego, przestrzegać przepisów art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w myśl których, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, natomiast jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą – podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę może wyłącznie sąd. Dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielać zamówień dodatkowych jedynie w przypadku, gdy zachodzą wszystkie przesłanki wskazane w przepisach art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, tj. gdy zamawiane usługi lub roboty: - nie są objęte zamówieniem podstawowym, - ich wartość nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, - są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, - ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dokonywać jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego, stosownie do przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – str. 52-57 protokołu. Ponadto rozważyć uzupełnienie obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych i procedur kontroli finansowej o określenie sposobu dokumentowania wykonania ustawowych obowiązków w zakresie udzielania zamówień publicznych, dotyczących zamieszczania w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. wykonania obowiązków wynikających z przepisów art. 40 ust. 1 i art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, mając na uwadze przepisy art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.), zgodnie z którymi samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej w nich dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw – str. 58-59 protokołu. Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia. Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Test Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu wniosków jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy. Marek Poniatowski Do wiadomości: Rada Powiatu Bialskiego
Zaloguj się, aby oddać głos
0
To taki podlaski obyczaj. Prezydent BP A. Czapski już 10 lat uzywa słuzbowego Nissana do prywatnych celów. A od jakiegos czasu to nawet dwóch Nissanów dla niepoznaki obydwu stolowo szarych z bardzo podobnymi nr rej.LB 01234 i LB 12345. Cały czas trzyma samochodzik pod domem i jak sam publicznie mówi: "jezdziłem,jeżdżę i będe jezdził". Łazowskiego wybieraja radni i dopóki PSL będzie miał wiekszosć w RAdzie Powiatu Łazowski będzie Starostą. Za to prezydenta Białej Podl. wybierają bezposrednio obywatele. Mozna z tego wnioskowac, ze podlaskim wyborcom uzywanie sam.słuzb. do załatwiania prywatnych spraw zupełnie nie przeszkadza.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
Lublin, 25 września 2008 r. RIO – II – 601/30/2008 Pan Tadeusz Łazowski Starosta Bialski 21 – 500 Biała Podlaska Szanowny Panie Starosto, W okresie od 9 maja do 26 czerwca 2008 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - Marcin Pachucki i Józef Olczuk – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej powiatu bialskiego, a w dniach 16-18 września 2008 r. Katarzyna Kułakowska i Marcin Pachucki przeprowadzili kontrolę uzupełniającą. Protokoły kontroli omówiono i podpisano odpowiednio 24 lipca i 18 września 2008 r. Z ustaleń kontroli wynika, że jednostka prawidłowo realizuje swoje zadania, a ujawnione nieprawidłowości i uchybienia miała charakter incydentalny i była wynikiem niewłaściwego stosowania obowiązujących przepisów prawa bądź błędnej ich interpretacji. Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczą zamówienia na roboty dodatkowe i zamienne dotychczasowemu wykonawcy przebudowy części budynku internatu przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, udzielonego z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Część ujawnionych nieprawidłowości została wyeliminowana w toku kontroli, po udzieleniu przez kontrolujących stosownego instruktażu; w tym zakresie nie formułowano wniosków pokontrolnych. Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia. Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Test Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu wniosków jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy. Marek Poniatowski Do wiadomości: Rada Powiatu Bialskiego
TE PROTOKOŁY RIO SĄ SMIESZNE. W SUMIE NIC Z NICH NIE WYNIKA. WYJASNIONO W TRAKCIE KONTROLI..... POINFORMOWANO W TRAKCIE KONTROLI........... USUNIĘTO W TRAKCIE KONTROLI ................ PO CO TO? A GDZIE SĄ KONSEKWENCJE? PRZEZ 10 LAT BYCIA STAROSTĄ WINIEN SIE JUŻ NAUCZYĆ PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA, A NIE TYLKO GAZETKA I GADŻECIKI - TI JEGO OCZKO W GŁOWIE. KPINA KOGO MY MAMY ZA STAROSTĘ....????????????//
Zaloguj się, aby oddać głos
0
O tym ,że starosta dojeżdża od wielu lat służbowym samochodem wszyscy wiedzą. Zastanawiam się tylko, gdzie są służby kontrolne. Przecież starosta nie ma do tego żadnych uprawnień. Jest to zwykłe nabijanie podatnika po kieszeni. A swoją drogą to wstyd i hańba takiemu staroście, który ma najwyższe uposażenie w województwie i łasi się na każdą dodatkową złotówkę. A może by tak jeszcze przyjrzeć się ciągłym bezsenownym wyjazdom zagranicznym starosty i dietom, które z tego tytułu pobiera. Mam nadzieję, że odpowiednie służby wyegzekwują kwoty za dziesięć lat dojazdów do pracy służbowym samochodem. Nie jest to trudne do policzenia. A na pewno uzbiera się znaczna sumka.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
To taki podlaski obyczaj. Prezydent BP A. Czapski już 10 lat uzywa słuzbowego Nissana do prywatnych celów. A od jakiegos czasu to nawet dwóch Nissanów dla niepoznaki obydwu stolowo szarych z bardzo podobnymi nr rej.LB 01234 i LB 12345. Cały czas trzyma samochodzik pod domem i jak sam publicznie mówi: "jezdziłem,jeżdżę i będe jezdził". Łazowskiego wybieraja radni i dopóki PSL będzie miał wiekszosć w RAdzie Powiatu Łazowski będzie Starostą. Za to prezydenta Białej Podl. wybierają bezposrednio obywatele. Mozna z tego wnioskowac, ze podlaskim wyborcom uzywanie sam.słuzb. do załatwiania prywatnych spraw zupełnie nie przeszkadza.
WŁASNIE OSTATNIO WIDZIALEM GO POD KAUFLANDEM NA ZKUPACH ŁIKENDOWYCH
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Anka napisał:
O tym ,że starosta dojeżdża od wielu lat służbowym samochodem wszyscy wiedzą. Zastanawiam się tylko, gdzie są służby kontrolne. Przecież starosta nie ma do tego żadnych uprawnień. Jest to zwykłe nabijanie podatnika po kieszeni. A swoją drogą to wstyd i hańba takiemu staroście, który ma najwyższe uposażenie w województwie i łasi się na każdą dodatkową złotówkę. A może by tak jeszcze przyjrzeć się ciągłym bezsenownym wyjazdom zagranicznym starosty i dietom, które z tego tytułu pobiera. Mam nadzieję, że odpowiednie służby wyegzekwują kwoty za dziesięć lat dojazdów do pracy służbowym samochodem. Nie jest to trudne do policzenia. A na pewno uzbiera się znaczna sumka.
Skodą za pieniądze podatników. To ten codzienny chłopsko-zetepeeselowsko-bizantyjski styl sprawowania władzy, podobny u "prezydęta" Białej, u "marcepana" z gminy Biała, to i starosta nie gorszy. Siedzą na stołkach kolejne kadencje, polubili to. Tylko broń panie boże pytać o nowe miejsca pracy dla maluczkich. Rząd się sam wyżywi. Pamiętacie. Na tym polega arogancja władzy. 12 tys. zł poborów miesięcznie to przecież "za mało" by szanować podatników.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
Skodą za pieniądze podatników. To ten codzienny chłopsko-zetepeeselowsko-bizantyjski styl sprawowania władzy, podobny u "prezydęta" Białej, u "marcepana" z gminy Biała, to i starosta nie gorszy. Siedzą na stołkach kolejne kadencje, polubili to. Tylko broń panie boże pytać o nowe miejsca pracy dla maluczkich. Rząd się sam wyżywi. Pamiętacie. Na tym polega arogancja władzy. 12 tys. zł poborów miesięcznie to przecież "za mało" by szanować podatników.
NIESTETY RZĄDZĄ NAMI ZIELONI KORYCIARZE.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
I niestety faceci z wyrokami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Jest problem z RIO. Poniatowski należy do zielonej mafii i nic złego swoim nie zrobi. Pisowcy mogli go przez w czasie swoich rządów posunąć a z tego co wiem nawet nie próbowali, choć zastrzeżeń do RIO było sporo. Problem leży chyba w tym, że Kaczory cały czas liczą że uda im się kiedyś jakąś koalicję z PSL zmontować. I dlatego krzywdy zielonym mafiozom nie robili.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
TA SKODA WCALE NIE WOZI D....... STAROSTY ZA DARMO. NIKT W POLSCE ANI NA ŚWIECIE NIE DOSTAJE NIC ZA DARMO. TO SĄ NASZE - PODATNIKÓW - PIENIĄDZE. TYLKO WŁADZA ICH NIE SZANUJE I .......SZPANUJE. KTO MA LEPSZY, KTO MA ŁADNIEJSZY KTO MA NOWSZY SAMOCHODZIK. DZIWNE ŻE STAROSTA W TEJ KADENCJI JESZCZE NIE WYMIENIŁ SAMOCHODU NA NOWSZY MODEL. ILE LAT MOŻNA JEŹDZIĆ TAKIM GRUCHOTEM - 2 - 3 ALE NIE CAŁĄ KADENCJĘ.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
A samochód wykorzystuję zgodnie z przepisem o bezpiecznym powrocie do domu - tłumaczy Tadeusz Łazowski. JAK TO SIE SŁUZBOWYM SAMOCHODEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI WRACA BEZPIECZNIE DO DOMU. PRYWATNYM SIĘ NIE DA BEZPIECZNIE WRÓCIĆ DO DOMU. CZYZBY URAZ PO WYPADKU KIEDY "NAWALONY" STAROSTA WRACAŁ SŁUŻBOWYM SAMOCHODEM DO DOMU? WTEDY NIE BYŁO "BEZPIECZNIE"?
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Wczytajcie się w pkt 3.7. prot. RIO Przecież to granda !!!!! Taka kasa ot tak sobie przekładana .......
Zaloguj się, aby oddać głos
0
HA HA BEZPIECZNA JAZDA W WYKONANIU STAROSTY? CZY TO MOZLIWE? BO JAK JAZDE PO PIANEMU MOZNA NAZWAC BEZPIECZNA. PAN STAROSTA ZAPEWNE WYCHODZI Z ZALOZENIA ZE LEPIEJ SKASOWAC SLUZBOWY SAMOCHOD NIZ PRYWATNY NIECH PODATNICY ZA TO PLACA. WSTYD MI ZE MAMY TAKIEGO STAROSTE!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Strona 1 z 6

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: