1. Należy wykonać koncepcje rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej, 2. Należy wykonać model hydraulicznego i na jego podstawie symulować plany rozbudowy kanalizacji deszczowej 3. Zwiększyć środki na CZYSZCZENIE WYLOTÓW, I KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH 4. SYSTEMATYCZNIE CZYSCIC WPUSTY DESZCZOWE 5. Dokonać oceny stanu technicznegu kanalizacji deszczowej dla Chełma. 6. Wybrać platformę cyfrową (program komputerowy) do ewidencji sieci deszczowej 7. z drobniejszych, rozdzielić w geodezji warstwę kanalizacji deszczowej i sanitarnej (obecnie dla geodetów to to samo...)
Zaloguj się, aby oddać głos
0