Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik
Powiem tak...za czasó panawania A Fisz w Chełmie naprawde duzo sie dZieje i robi.......mysle ze trzeba dac Im czas a wszytko powoli poukladaja.....bedzie dobzre
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Ale to właśnie m. in. pan Bajko głosował za tym, żeby pieniędzy z oszczędności po przetargach nie przeznaczać na bieżące utrzymanie dróg. Wstyd się do tego przyznać panie Bajko???
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Pan Mirosław Czech - członek Komisji Zgłosił wnioski formalne do projektu budżetu na 2010 rok. Zmniejszenia wydatków gminy proponowanych w projekcie budżetu: 1) Dział 600 ?Transport i łączność? z kwoty 5.688.000 zł zdjąć 105.000 zł tj.: a) rozdział 60016 ?Drogi publiczne gminne? : ? pozycja ?utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego? z kwoty 80.000 zł zdjąć kwotę 15.000 zł, ? pozycja ?roboty różne? z kwoty 30.000 zł zdjąć 10.000 zł, ? pozycja 1.2. ?remonty? z kwoty 450.000 zł zdjąć 30.000 zł Rozdział 60017 - ?Drogi wewnętrzne?: ? wydatki jednostek budżetowych (remonty roboty różne) z kwoty 200.000 zł zdjąć kwotę 50.000 zł. 2) Dział ?Gospodarka mieszkaniowa? z kwoty 2.004.500 zł zdjąć kwotę 150.000 zł tj.: a) Rozdział 70005 - ?Gospodarka gruntami i nieruchomościami?: ? pozycja ?szacowanie nieruchomości? z kwoty 135.000 zł zdjąć kwotę 50.000 zł, ? pozycja ?remonty bieżące zasobów komunalnych? z kwoty 1.000.000 zł zdjąć kwotę 100.000 zł. rozdział 70095 ?Pozostała działalność ?zdjąć kwotę 6.000 zł zaplanowaną na ogłoszenia prasowe dotyczące wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Uzasadnienie: Z przedstawionej informacji wynika, że realna kwota do wydatkowania w roku 2010 to kwota ok. 1600 zł. Zmniejszenie wydatków o 6000 zł nie wpłynie negatywnie na zaplanowane działania. 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin i miast w pozycji: Protokół nr 60/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia 21.01.2010 r. 10/21 Remonty - zmniejszyć wydatek z 81.000 zł do poziomu planu na 2009 r tj. kwoty 50.000 zł. Uzasadnienie: Proponowana kwota pokrywa planowane wydatki na rok budżetowy. Oszczędności zmniejszają deficyt budżetowy. 4) Dział 710 ?Działalność usługowa? z kwoty 95.000 zł zdjąć kwotę 40.000 zł : a) rozdział 71004 ? Plany zagospodarowania przestrzennego? : ? pozycja 1.1 ?wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 40.000 zł zdjąć kwotę 20.000 zł, ? pozycja 1.2 ?wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań? z kwoty 43.000 zł zdjąć kwotę 20.000 zł. 5) Dział 750 Administracja publiczna? z kwoty 13.209.445,01 zł zdjąć kwotę 90.000 zł tj.: a) rozdział 75075 ?Promocja jednostek samorządu terytorialnego? : ? pozycja ?wydatki jednostek budżetowych? (1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z kwoty 67.437,09 zdjąć kwotę 10.000 zł, ? pozycja ?wydatki jednostek budżetowych? (1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) z kwoty 527.928,92 zł zdjąć kwotę 80.000 zł. 6) Dział 851, rozdz. 85151 w pozycji: Dotacje na zadania bieżące - zwiększyć kwotę z planowanych 150.000 zł do kwoty 520.000 zł, w pozycji: Rezerwy ? zmniejszając z kwoty 460.000 zł do kwoty 90.000 zł. Uzasadnienie: Dotacja przekazana do Centrum Integracji Społecznej będzie wykorzystana z większą korzyścią dla potrzebujących wsparcia. 7) Dział 854 ?Edukacyjna opieka wychowawcza?, rozdział 85495 ?Pozostała działalność? zdjąć zaplanowane środki na prace remontowe w kwocie 812 726 zł, Uzasadnienie: Efektem wniosku jest pozostawienie wydatków na poziomie roku 2009. Ze względu na fakt, iż w 2009 roku wydatkowano na remonty w placówkach oświatowych kwotę ok. 2 000 000 zł oraz zaplanowanie w 2010 roku w dziale 801 kwoty ponad 2.200 tys. zł na remonty, a także ze względu na odmowę informacji o szczegółowym przeznaczeniu środków, wydaje się uzasadnione skreślenie tej kwoty z budżetu miasta. Proponowana zmiana zmniejszy deficyt budżetowy oraz zaplanowane zadłużenie. 8) Dział 921, rozdz. 92109 w pozycji; Protokół nr 60/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia 21.01.2010 r. 11/21 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zmniejszyć o kwotę 200.000 zł. Pozycja zostaje wykreślona. Uzasadnienie: Takiej pozycji nie było w projekcie budżetu na 2009 r. Brak uzasadnienia dla takiego wydatku. Propozycja nie zmniejsza planowanej dotacji w kwocie 1.750.000 zł. Oszczędności zmniejszają deficyt budżetowy. 9) Dział 700, rozdz. 70005 w pozycji: Wykup gruntów przeznaczonych pod budowę Ośrodka sportów Zimowych ? zmniejszyć o 100.000 zł. Pozycja zostaje wykreślona. Uzasadnienie: Inwestor prywatny otrzymał na korzystnych warunkach teren na realizację przedsięwzięcia. Rozbudowa Ośrodka może odbywać się przy wykorzystywaniu środków własnych dzierżawcy. 10) Dział 926, rozdz. 92695 w pozycji: Pozostała działalność ? zmniejszyć wydatek o kwotę 100.000 zł. Pozycja zostaje wykreślona. Uzasadnienie: Budowa I etapu skate parku została zakończona. Młodzież bez ograniczeń może korzystać z urządzenia. Do dalszej rozbudowy możemy wrócić przy lepszej sytuacji budżetu miasta lub pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych 11) Dział 600, rozdz. 60017 wpisać zadanie inwestycyjne: Budowa dojazdu do budynków komunalnych wraz z parkingami (II etap przy ulicy Kredowej ? na kwotę 300.000 zł. Uzasadnienie: Zadanie winno być zrealizowane w 2009 roku z oszczędności po przetargu na wykonanie I etapu. Wniosek w tej sprawie mieszkańcy Osiedla wielokrotnie zgłaszali na zebraniach i w formie pism z podpisami do Prezydenta Miasta. 12) Dział 900 ? ?Gospodarka komunalna i ochrona środowiska? z kwoty 4.886.800 zł zdjąć 190.000 zł tj.: a) rozdział 90003 ?Oczyszczanie miast i wsi?: ? pozycja ?oczyszczanie miasta? z kwoty 600.000 zł zdjąć kwotę 100.000zł, rozdział 90004 ?utrzymanie zieleni w miastach i gminach: ? pozycja ?utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm? z kwoty 500.000 zł zdjąć kwotę 50.000 zł. c) rozdział 90015 ?oświetlenie ulic, placów i dróg? ? pozycja ?konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego? z kwoty 930.000 zł zdjąć kwotę 148.000 zł. Uzasadnienie: Skoro maleją wydatki na oświetlenie na rok 2010 Protokół nr 60/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia 21.01.2010 r. 12/21 zasadne jest pozostawienie kwoty na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na poziomie roku poprzedniego. d) rozdział 90095 ??Pozostała działalność?: ? pozycja ?utrzymanie szaletów publicznych? z kwoty 40.000 zł zdjąć kwotę 20.000 zł, ? pozycja ?remonty bieżące infrastruktury komunalnej? z kwoty 100.000 zł zdjąć kwotę 20.000 zł. ? wykreślić projekt pod nazwą ?Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w mieście Chełm? w kwocie 5 068 000 zł oraz skreślenie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90095 projektu jw. w kwocie 5 073 000 zł Uzasadnienie: Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki, przywoływane wielokrotnie podczas tej kadencji okazuje się iluzorycznym zamierzeniem, które ma niewielkie szanse powodzenia. Stąd zmniejszenie dochodów i wydatków na niebanalną kwotę ponad 5 000 000 zł pozwoli na urealnienie sumy bilansującej budżet oraz zmniejszy klasyczne puste pieniądze w budżecie, co z kolei pozwoli na większą kontrolę nad wydawaniem publicznych pieniędzy. 13) Dział 926 ? ?Kultura fizyczna i sport ? z kwoty 3.340.000 zł zdjąć 120.000 zł tj.: a) wykreślić w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej pozycję pod nazwą ?Zakup ciągnika? w kwocie 120 000 zł. Uzasadnienie: Skreślenie zakupu ciągnika jest przykładem wycofywania z planu budżetu wydatków zbędnych, co w sytuacji wysokiego długu publicznego miasta, pozwoli na zmniejszenie deficytu oraz kwoty potencjalnych kredytów bankowych.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
zapraszam na Trześniowską! My tu w ogóle nie mamy chodnika... Na naszej ulicy można z powodzeniem kręcić horrory!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
kam napisał:
Powiem tak...za czasó panawania A Fisz w Chełmie naprawde duzo sie dZieje i robi.......mysle ze trzeba dac Im czas a wszytko powoli poukladaja.....bedzie dobzre
Tak załaszcza kiedy dostaje pieniądze od Grabczuka z Urzędu Marszałkowskiego. Na ten chodnik nie dał?
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Na Wiercińskiego i Bazylanach też w ogóle nie ma chodnika, samochody zapierdzielają co najmniej 60 km/h a piesi chodzą środkiem ulicy komedia, tylko czekać na poważny wypadek
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Co wy tu piszecie różne pierdoły polityczno-samorządowe, art. jest o potrzebie remontu chodnika. Miejsc takich w Chełmie jest kilkaset - i jeden budżet ani jedna interpelacja radnego Bajko czy innego macieja nie załatwi. Szukacie sobie radni (tak RADNI bo to sami o sobie piszecie) poparcia dla niecnej teorii, że budżet jest do niczego ale to społeczeństwo go oceni raz w wyborach już na jesień a raz po wskaźnikach ekonom. dot. budżetu. Jeżeli coś się robi w mieście to chwała władzy idzie pod same niebiosa a jak ta władza nie potrafi sobie poradzić z problemem lub nie chce to hooop na budżet i jego autorów. Jeszcze trochę wytrzymamy.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Ogólnie na Dyrekcji nie robi się NIC!!!!!!! Szwoleżerów, Stephensona, Piłsudskiego- jezdnie i chodniki najgorsze w całym mieście. A przecież okolice Gmachu to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc.Wstyd jak obcy przyjeżdżają coś tam załatwiać(w urzędach gmachu rzecz jasna) i widzą taką ruinę wokoło.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
olo napisał:
Ale to właśnie m. in. pan Bajko głosował za tym, żeby pieniędzy z oszczędności po przetargach nie przeznaczać na bieżące utrzymanie dróg. Wstyd się do tego przyznać panie Bajko???
Bajko jak zwykle rżnie głupa!To radni opozycji zabrali pieniądze z utrzymania dróg!
Zaloguj się, aby oddać głos
0
a na progi zwalniające to jest kasa i to wyrzucana w błoto. Wariaci na motorach omijają je bokiem a my łamiemy zawieszenia. W odległości 20 m dwie dziury, że koła odpadają.
Zaloguj się, aby oddać głos
0

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: