Szanowni Państwo, Informujemy, że Fundacja „Fundusz Inicjatyw” (FFI) realizuje kampanię informacyjną „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców” - współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zorganizowane zostaną BEZPŁATNE konferencje pod tytułem: „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców” w : · Chełmie 19 października 2009 (poniedziałek), Hotel Duet, ul. Hrubieszowska 54 · Zamościu 16 listopada 2009 (poniedziałek), Centrum konferencyjno – hotelowe ALEX, ul. Okrzei 32 · Białej Podlaskiej 7 grudnia 2009 (poniedziałek), Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11 Planowane rozpoczęcie każdej z konferencji godz. 10:00 Zakres tematyczny konferencji: · miejsce formalnego kształcenia ustawicznego w systemie edukacyjnym, · rola kształcenia ustawicznego w kontekście rynku pracy województwa lubelskiego, · nowe metody nauczania szansą na rozwój kształcenia ustawicznego, · edukacja ustawiczna w Polsce i na Lubelszczyźnie – szanse i zagrożenia. Konferencja ma wymiar merytoryczny i przedstawione na niej informacje będą użyteczne m in. dla celów opracowania projektów, planowania kierunków i metod kształcenia, zarządzania placówką kształcenia. Serdecznie zapraszamy: · osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat), · przedstawicieli szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, · przedstawicieli partnerów społeczno – gospodarczych, · przedstawicieli pracodawców. Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w postaci zimnego i ciepłego bufetu. Zapraszamy również osoby pozostające bez zatrudnienia i studentów lubelskich uczelni. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są: 1. Poprzez e-mail - przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: o.jankowska@ffi.org.pl , 2. Poprzez fax – przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na nr telefax-u: 081 532 10 30 lub 081 532 10 32, 3. Telefonicznie – skomunikowanie się z pracownikiem FFI pod numerem telefonu: 081 532 10 30 lub 519 144 742 i przekazanie wymaganych danych, 4. Elektronicznie – wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.ffi.org.pl w zakładce „Kształcenie” 5. Osobiście – dostarczenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do biura projektu mieszczącego się przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie lub wypełnienie Formularza bezpośrednio w biurze. Każda z zakwalifikowanych osób zostanie e-mailowo poinformowana o zakwalifikowaniu się na konferencję. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 081 532 10 30, 081 532 10 32, 519 144 742 oraz w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18. Serdecznie zapraszamy - Zespół Projektu!
Zaloguj się, aby oddać głos
0