Bardzo nieodpowiedzialne zapytanie do Lublinian . "Jak zmienić dolinę Czechówki ? " . To My pytamy Władze Miasta jakie plany są zagospodarowania tego terenu ? . Jaka " Spółka" te tereny kupi lub otrzyma od Ratusza w... dzierżawe ? . To jest ten PIERWSZY KROK a sama dolina Czechówki dopiero wtedy bę dzie wkomponowana w otaczającą rzeczywistość . Nie zapominajcie na Wieniawie o uporządkowaniu tere nów przy Stadionie Lublinianka które dzisiaj chluby miastu nie przynoszą . Jeżeli powyższe oczekiwania bę dą spełnione dopiero może się odbyć Otwarta Debata Środowiska Wieniawa . Obecnie do pracy rusza ... Prezydent Lublina z Ratuszem lubelskim ...
Zaloguj się, aby oddać głos
0