A może Szanowny Pan Redaktor napisze, co dzieje się z Pomnikiem Nieznanego Żołnierza - anachronizmem z czasów PRL? Na płycie głównej jest napis: "Nieznany żołnierz poległ w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne". Może Szanowna Redakcja napisze, kto wnioskował o wpis tego pomnika na listę zabytków kultury, pomnika dyskryminującego żołnierzy z II wojny światowej, nie będących w LWP, AL i BCh? (Na 24 miejsca pól bitewnych, tylko 4 symbolicznie reprezentują innych żołnierzy). Czy to nie przypadkiem ekipa pana Żuka - z okazji 50-lecie postawienia pomnika w 2012 r.?. Chciałbym wiedzieć - kto utrwala selektywną pamięć o żołnierzach II wojny światowej, z pominięciem Westerplatte, Powstania Warszawskiego i wielu innych miejsc, godnych pamięci. Może Szanowny Redaktor napisze, kiedy Urząd Miasta Lublin ma zamiar wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o skreślenie tego pomnika z rejestru zabytków - pomnika, który nie łączy, tylko dzieli. Na miejscu tego curiosum proponuję jedną tablicę: "NIEZNANY ŻOŁNIERZ POLEGŁ ZA OJCZYZNĘ". Wojciech Górski.
Zaloguj się, aby oddać głos
0