NIESTETY POTWIERDZA SIę FAKT,żE 95 % PRZYCZYN WYPADKóW TO:GłUPOTA,BRAWURA,WóDA, OLEWANIE PRZPEPISóW,NIELICZENIE SIę Z INNYMI UUżYTKOWNIKAMI DROGI(ZARóWNO KIEROWCóW JAK I PIESZYCH!!)!!POSTAWIENIE PUSZKI Z FOTORADAREM CO 100 M CZY 10TYS. ,100 TYS. POLICYJNYCH AUT Z VIDEOREJESTRATOREM NIC NIE ZMIENI...TYLKO SUROWE I TO NAKłADANE BEZ DYSKUSJI KARY,EGZEKWOWALNE I ICH DOTKILOWOść(BEZ CZEGOS TAKIEGO,ZE JESTEM RADNYM CZY POSłEM I MACHAM LEGITYMACJą WIEC UNIKAM KARY,NIE!!!CZAS Z TYM SKOńCZYUć,RóWNYMI I RóWNIEJSZYMI!!) MOZE CZEGOś NAUCZY TO TYCH WSZYSTKICH PSEUDOKIEROWCóW, ZABóJCóW NA NASZYCH KIEPSKICH DROGACH!!!A TAK CO ROKU BęDZIEMY SłUCHAć ZATRWAżAJąCE STATYSYKI O 5000 CZY 6000 ZABITYCH!!!PANOWIE POLICJANCI NAKłADAJCIE KARY NA WSZYSTKICH BEZ WYJąTKU(I WIęCEJ OPERACJI NAWET 80% PRZYPADKóW ODEBRANIA PRAWA JAZDY!!) I NIE BóJCIE SIę ODPOWIEDZIALNOśCI!! POZDRAWIAM ZAś TYCH UżYTKOWNIKóW DRóG KTóRZY WIEDZą CO TO WARTOść żYCIA I ZDROWIA INNYCH!!
Zaloguj się, aby oddać głos
0