W Wyższej szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadzone są dla wszystkich studentów zajęcia z przedsiębiorczości. Ich istotą jest to, żeby każdy potrafił zrealizować swój projekt, indywidualny lub grupowy. Projekty nie muszą mieć charakteru biznesowego, ale też społeczny czy kulturalny. Chodzi o to, aby wykaząć się odwagą, zaradnością, samodzielnością. Popularność tych zajęć jest bardzo duża.
Zaloguj się, aby oddać głos
0