PRAGNĄŁ BYM POINFORMOWAĆ O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W WOJEWÓDZKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM W LUBLINIE. W ZWIĄZKU Z TYM ŻE ZOSTAŁY ZAKUPIONE PRZEZ WPR W LUBLINIE AMBULANSE O MASIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5T I MOGĄ BYĆ PROWADZONE PRZEZ KIEROWCĘ POSIADAJĄCEGO UPRAWNIENIA KAT C PRAWA JAZDY (SAMOCHÓD CIĘŻAROWY), NA POLECENIE KIEROWNICTWA POGOTOWIA Z AMBULANSÓW ZOSTAŁO USUNIĘTE DUŻE ILOŚCI SPRZĘTU MEDYCZNEGO ( ZAPASOWE TORBY, MATERACE PRÓŻNIOWE, PŁYNY INFUZYJNE, LEKI I WIELE INNYCH ŚRODKÓW POTRZEBNYCH DO RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO). NADMIENIAM TEŻ ŻE ZOSTAŁY USUNIĘTE KOŁA ZAPASOWE I LEWARKI KTÓRE STANOWIĄ WYPOSAŻENIE SAMOCHODU NIEZBĘDNE DO UŻYTKOWANIA POJAZDU W RUCHU DROGOWYM, SZCZEGÓLNIE POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO. POMIMO TEGO MASA POJAZDU NADAL BĘDZIE PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNE 3,5 T JEŚLI BĘDZIE ON ZWAŻONY Z ZESPOŁEM I PACJENTEM. CZUJE SIĘ W OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA PAŃSTWA O W/W FAKCIE PONIEWAŻ UWAŻAM ŻE STWARZA TO ZAGROŻENIE DLA OSÓB KTÓRYM MA BYĆ UDZIELANA POMOC, A WYMIENIONE ZESPOŁY SĄ ZESPOŁAMI SPECJALISTYCZNYMI CZYLI PRZEZNACZONYMI DO WYJAZDÓW DLA NAJBARDZIEJ POSZKODOWANYCH CZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA. DECYZJE KIEROWNICTWA PROWADZĄ TAKŻE DO OBNIŻENIA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG KTÓRE ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ MAJĄ BYĆ ŚWIADCZONE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. JAKO OSOBA MIESZKAJĄCA W LUBLINIE I MOJA RODZINA CZUJEMY SIĘ PRZEZ TO ZAGROŻENI, GDYŻ W RAZIE WYPADKU LUB NAGŁEGO STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA NIE WIEMY CZY ZOSTANIE NAM UDZIELONA W PEŁNI PROFESJONALNA POMOC Z UŻYCIEM WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW, KTÓRE POWINIEN ZAPEWNIĆ ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY. PROSZĘ O SPRAWDZENIE TEJ INFORMACJI I ZAJĘCIE SIĘ W/W PROBLEMEM ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZMIENIĆ WEDŁUG MNIE BŁĘDNE DECYZJE KIEROWNICTWA WOJEWÓDZKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE. Z POWAŻANIEM MIESZKANIEC LUBLINA
Zaloguj się, aby oddać głos
0