W skład którego wchodzi 11 nowoczesnych laboratoriów transportu (4), informatyki (6) i psychologii transportu (1). wyposażonych w unikalna aparaturę naukowo-badawczą. Główne zadania : [*]wdrożenie koncepcji funkcjonowania Centrum, [*]aktywne poszukiwanie, identyfikowanie i pozyskiwanie Klientów, z otoczenia przemysłu i gospodarki, [*]pozyskiwanie środków na badania, [*]przygotowywanie ofert oraz budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami [*]monitorowanie i analizowanie potencjalnego rynku usług, [*]identyfikacja technologii, know-how, partnerów biznesowych istotnych dla rozwoju oferty laboratoriów, [*]odpowiedzialność za zrealizowanie rezultatów przewidzianych dla Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu, [*]planowanie i nadzór nad przebiegiem realizacji procesu badań, [*]upowszechnianie badań naukowych, [*]realizacja strategii Uczelni i założonego planu sprzedaży usług dla Centrum Wymagania: [*]wykształcenie wyższe, posiadanie tytułu naukowego będzie dodatkowym atutem, [*]wieloletnie minimum 3 letnie doświadczenie w pracy badawczo wdrożeniowej, posiadać szeroką, specjalistyczną wiedzę z zakresu prowadzonej działalności, [*]doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów badawczych, [*]posiadanie szerokiej, specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzonej działalności, [*]doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami przy realizacji projektów badawczych, [*]biegła znajomość języka angielskiego, [*]umiejętności koncepcyjne w zakresie kreowania strategii, [*]zdolności negocjacyjne, silnie zorientowane na osiąganie wyników oraz umiejętność adaptacji działań do potrzeb rynku. Kandydaci spełniający wymogi i zainteresowani oferta proszone są o nadsyłanie ofert na adres Uczelni w terminie do dnia 14 września 2012 r. aplikacji zawierających : [*]opracowaną koncepcję funkcjonowania Centrum [*]list motywacyjny i CV [*]dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Zaloguj się, aby oddać głos
0