Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. "ZARZĄDZANIE TALENTEM I KOMPETENCJAMI W BIZNESIE" organizowanej w ramach projektu "Ocena kompetencji i talentu w MŚP - comTAL".   Konferencja ma na celu zaprezentowanie Państwu wystandaryzowanych narzędzi ICT do oceny kompetencji i talentu pracownika – członka zespołu (ComTal-Team Member) oraz do oceny kompetencji grupowego coacha (ComTal-Group Coach). Narzędzie do oceny kompetencji i talentu oraz roli zespołowej pracownika, obok oceny potencjału i pomiaru kompetencji, identyfikuje również potrzeby szkoleniowe członka zespołu. Rozpoznanie ról w zespole dostarcza cennych informacji na temat funkcjonowania pracownika w zespole, jak i całego zespołu, który jest mozaiką różnych postaw oraz naturalnych predyspozycji. Diagnoza kompetencji, talentu i ról może być stosowana do budowania nowych zespołów, zwiększania ich efektywności, jak i planowania ścieżki kariery pracownika zgodnie ze zidentyfikowanym potencjałem. Nieocenioną rolę w rozwoju osobistym i zawodowym odgrywa coaching. Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania Państwu opracowanego profilu kompetencji coacha oraz narzędzia do oceny jego kompetencji, a także przybliżenia takich zagadnień jak rozwój coachingowy, wyzwania w pracy coacha czy też czynniki warunkujące sukces. Konferencja odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w Grand Hotel Lublinianka przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w Lublinie. Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji i firm szkoleniowych oraz coachingowych, pracowników, trenerów, coachów oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Gorąco zachęcamy do udziału w Konferencji.   Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję do dnia 17 listopada 2014r. wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mailem:  anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl lub na nr faxu: (81) 746-13-24  
Zaloguj się, aby oddać głos
0