CZYM KUSI "SP" RADNYCH "PIS" W LUBELSKIM RATUSZU ? . Przypomnę tylko "Solidarnej Polsce" w Ratuszu, że BLOK PATRIOTYCZNY tworzą "PIS", "SP" i SOLIDARNOŚĆ . Dlatego "SP" będąc w lubels kim Ratuszu jest doskonale zorientowana, że "PIS" w Ratuszu działa LI TYLKO W INTERESIE LUBLINA. Stąd wniosek, że "SP" nie powinna nikogo "kusić", tylko wspierać działania w interesie Lublina . Tak się jakoś składa, że w Ratuszu "szefem" od DOTACJI "UE" i inwestycji z tychże Dotacji jest sam Prezydent Lub lina Krzysztof Zuk. O tym zapewne wie "SP" ?. Problem polega na tym, że Radni "PIS-u" mają bardzo du żo wątpliwości co do słuszności "gospodarowania" milionami Dotacji przez Prezydenta Zuka. Nie wszystkie decyzje Prezydenta są w interesie miasta i brak szerszej kontroli nad milionami Dotacji (?). Przykładów na niekorzyść Lublina jest bardzo dużo ale Prezydent jest z reżimu "PO" i do tego utworzył sobie tzw. "Grupe poparcia" z zakamuflowaną nazwą "Nasza Lublin" (sic?). Wszyscy razem działają z Prezydentem jako ko ntrowersyjni Radni Urzędu Miasta. Jeżeli "SP" chce zaistnieć we Władzach Lublina to powinniście zorga nizować Spotkanie z Radnymi "PIS-u" i uzgodnić wspólny Program dla Lublina . Ale przede wszystkim RA ZEM powinniście wezwać Agentów "CBA" (Centralne Biuro Antykorupcyjne ) w celi przeprowadzenia Kontro li finansowej DOTACJI "UE" i Kontroli Kontrowersyjnych Inwestycji z funduszy DOTACJI "UE". Jak to obe cnie uczynił Prezes Kopalni Bogdanka w sytuacji powstawania "Spółek" na Kopalni nad którymi już dawno stracił kontrole !. Jeżeli W Ratuszu będzie przeprowadzona Kontrola, to po Kontroli nad DOTACJAMI "UE" i nad Inwestycjami będzie czuwała Wspólna Komisja o którą teraz "walczy" "PIS" !. Czyli "SP" nie "kuście" a organizujcie Spotkanie z "PIS-em" i RAZEM SŁUŻCIE GODNIE PIĘKINEMU LUBLINOWI. Szczęść Boże !.
Zaloguj się, aby oddać głos
0