Niejaki "centralnyanalizator" wspomaga działania Komendy Miejskiej Policji w mieście Lublin w celu wyeliminowania zjawiska polegającego na przyjmowaniu łapówek przez funkcjonariuszy straży miejskiej od kierujących pojazdami, którzy realizują postój samochodów niezgodnie z obowiązującym Prd. „Centralnyanalizator” wspomaga również Policję lubelską w kierunku gromadzenia dowodów wykroczeń dokonywanych przez urzędników miejskich, którzy nie wykonując ustawowych obowiązków doprowadzili do braku kontroli nad zjawiskiem znanym jako "parkowanie pod oknami" budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych na działkach budowlanych stanowiących użytki Gminy/Miasta – narażając tym samym obywateli na bezpośrednie niebezpieczeństwo związane z brakiem możliwości dojazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowych, co stanowi rażące naruszenie przepisu § 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Źródło: http://centralnyanalizator.blog.onet.pl/2013/05/26/parkowanie-pod-oknami-represje/    
Zaloguj się, aby oddać głos
0