Mąż skontroluje żonę? Po wyborze radnego Włodzimierza Drozda na stanowisko prezesa FŁT Kraśnik S.A., samorządowiec, który wszedł do władz lokalnych z listy PO, zrezygnował z dalszego członkostwa w radzie miasta. W trakcie sesji, w dniu 26 czerwca, rada miasta podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego W. Drozda. Komisarz Wyborczy, po otrzymaniu uchwały, wskazał osobę na wolne miejsce w samorządzie, a byłą to kolejna osoba z największą liczbą głosów na liście PO. Osobą tą jest Mariusz Depta, nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku. Po wejściu pana Depty do grona kraśnickich samorządowców powstałą ciekawa sytuacja. Funkcję wiceburmistrza miasta sprawuje bowiem jego żona, a więc mąż będzie kontrolował i oceniał pracę swojej żony. Przyszły radny jest również przedsiębiorcą i administruje cmentarzem komunalnym. Prawo zabrania łączenia funkcji radnego i prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminy. Nowy radny będzie musiał więc wybrać albo ocena pracy żony, albo, w przerwach między lekcjami i sprawdzaniem kartkówek, administrowanie cmentarzem.
Zaloguj się, aby oddać głos
0