Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W przeddzień Święta Niepodległości w Zespole Placówek Oświatowych imienia Batalionów Chłopskich w Terpentynie odbyła się uroczysta akademia z okazji 70. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich i odznaczenia naszej szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Wniosek o przyznanie odznaczenia skierował do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie. W imieniu Wojewody Lubelskiego aktu dekoracji sztandaru szkoły dokonał pan Andrzej Borys zastępca dyrektora wydziału w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Prezes ZW ZKRPiBWP w Lublinie płk w st. spocz. Jerzy Górnicki uhonorował szkołę dyplomem uznania, podziękował za zaangażowanie społeczności szkolnej w kształtowanie postaw patriotycznych, uczenia szacunku wobec dokonań i ofiarności przodków oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji kombatanckich: pan Stefan Gregorek z Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich i pan Jan Perduta z Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Samorząd terytorialny reprezentowali pan Witold Maksim - Przewodniczący Rady Gminy Dzierzkowice i pan Marcin Gąsiorowski - radny powiatu kraśnickiego. Obecny był także ksiądz proboszcz Grzegorz Więcław. Program artystyczny zaprezentowała młodzież szkolna pod kierunkiem pań: Anny Kilian, Moniki Tracz-Cebuli, Małgorzaty Adamczyk (oprawa plastyczna) i Urszuli Muszelskiej (oprawa muzyczna). Przedstawiona wiązanka wierszy i pieśni patriotycznych została nagrodzona gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Jadwiga Bijak podziękowała za uhonorowanie szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i zapewniła, że wieloletnia działalność na tym polu będzie kontynuowana oraz propagowana wśród kolejnych roczników uczniów. Jacek Zdenicki
Zaloguj się, aby oddać głos
0