Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie „Spin-Centrum” - współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowanym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI) w Lublinie. W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE: Indywidualne doradztwo z zakresu prawa, podatków i marketingu oraz 70-godzinne szkolenie: „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out” • I edycja szkolenia: listopad-grudzień 2009 (tryb popołudniowo – weekendowy), • II edycja szkolenia: listopad-grudzień 2009 (tryb weekendowy), • III edycja szkolenia: styczeń-luty 2010 (tryb popołudniowo – weekendowy), • IV edycja szkolenia: styczeń-luty 2010 (tryb weekendowy), • V edycja szkolenia: luty-marzec 2010 (tryb popołudniowo – weekendowy). • Spin-off - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni). • Spin-out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania. Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe; zwrot kosztów dojazdu; wyżywienie w czasie szkoleń. Do udziału w projekcie zapraszamy: pracowników naukowych uczelni oraz placówek naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni (w okresie 12 m-cy od daty ukończenia studiów), zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. lubelskiego, deklarujących chęć rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Terminy przyjmowania zgłoszeń: Październik 2009 – zgłoszenia do grupy I i II. Grudzień 2009 – zgłoszenia do grupy III, IV i V. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 081 532 10 30, 532 10 32 oraz w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18. Serdecznie zapraszamy, Zespół Projektu „Spin-Centrum”
Zaloguj się, aby oddać głos
0