Kryta pływalnia w rękach miasta W dniu 1 lipca br., w gabinecie Starosty Radzyńskiego, odbyło się protokolarne przekazanie Miastu Radzyń Podlaski Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn "Powiatowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim". Etap II- KRYTA PŁYWALNIA wraz z niezbędnymi załącznikami. Protokół podpisuje Starosta Radzyński Jerzy Kułak i Jerzy Popek, z-ca kierownika Wydziału Spraw Społecznych. Ze strony Starostwa Powiatowego protokół podpisali: Jerzy Kułak Starosta Radzyński oraz Jerzy Popek ; z-ca kierownika Wydziału Spraw Społecznych i Elżbieta Kowalik ; kierownik Wydziału Organizacyjnego, a ze strony Miasta Radzyń Podlaski - Jan Kuszpa - Wiceburmistrz, Jan Gryczon - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz Stanisław Karpiński - z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Także w dniu 30 czerwca br. Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim podjęła uchwałę o przekazaniu Miastu Radzyń Podlaskim działki budowlanej, na której planowana jest budowa krytej pływalnia. Zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami Miasto Radzyń Podlaski będzie aplikowało o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na współfinansowanie budowy krytej pływalni. Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje m.in. następujące zespoły krytej pływalni: basen pływacki 25,00x12,50 m, z niezbędnym zapleczem przebieralniowo-natryskowym, basen szkoleniowo-rekreacyjny o pow. ok. 180 m kw., mini zespół odnowy biologicznej (sauna fińska z natryskami schładzającymi) i holem z dwiema wannami whirpoola przy zespole przebieralniowo-natryskowym, trybuny dla widzów oraz zjeżdżalnia. Oszacowany koszt tej inwestycji wynosi 13,5 miliona zł netto. Źródło:www.powiatradzynski.pl
Zaloguj się, aby oddać głos
0