Chcesz poznać nowe trendy w e-biznesie, zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku poprzez poznanie i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych? Możesz wziąć udział w projekcie „Nowoczesne zarządzanie”. Projekt ten jest skierowany do właścicieli, wspólników, pracowników mikroprzedsiębiorstw w branży: logistyka, budownictwo, turystyka, informatyka lub ochrona środowiska. W szkoleniach może wziąć udział 100 osób, a jednocześnie nie mniej niż 50 mikroprzedsiębiorstw. Każde szkolenie przewiduje udział 20 osób podzielonych na dwie grupy szkoleniowe i potrwa 48 godzin. Do dyspozycji w czasie szkoleń będzie sala komputerowa. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma tablet elektroniczny z wgranymi materiałami szkoleniowymi oraz aplikacją do prowadzenia notatek. Szkolenia organizowane w ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie” objęte są regułami pomocy de mini mis i skierowane są do mikroprzedsiębiorstw z woj. lubelskiego. W ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie” przygotowanych zostało V modułów szkoleń: Moduł I: Wykorzystanie systemów ERP w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Moduł II: Zarządzanie relacjami z klientami poprzez wykorzystanie systemów typu CRM. Moduł III: Wykorzystanie technologii mobilnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Moduł IV: Wykorzystanie narzędzi do Time Trackingu oraz monitoringu stacji roboczych w skuteczniejszym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Moduł V: Wykorzystanie sieciowych systemów do zarządzania projektami w firmie. Aby zgłosić się na szkolenie wymagane jest złożenie przez przedsiębiorcę podpisanego regulaminu udziału w projekcie wraz z poprawnie wypełnionymi i podpisanymi załącznikami oraz uzupełnionych dokumentów dla uczestników szkoleń (zamieszczonych na stronie www.nowoczesne-zarzadzanie.pl ). Biuro projektu: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. Biuro Projektu w Lublinie al. Wincentego Witosa 3 20-315 Lublin lublin@feb.net.pl
Zaloguj się, aby oddać głos
0