Pragnę zacząć wątek zniszczeń drogowych na trasach dojazdowych do Lublina. Jadąc w godzinach porannych między 5 a 6.30 rano trasą od miejscowości Majdan Krasieninski ( rozwidlenie na "Smugach") przez Jakubowice Konińskie do Lublina notorycznie mija się jak nie jedną to parę ~40 tonowych ciężarówek przeładowanych piachem z kopalni w okolicach Pryszczowej Góry. Ruch na ww. trasie dopuszczony jest do dmax. obciążenia osi 5t a z prostego przelicznika wynika ~13t. Przedmiotowy odcinek drogi przez tyle lat został do tego stopnia zniszczony przez ciężarówki, że po okresie zimowym nadaje się tylko do jazdy środkiem drogi. Żadne organy ścigania nie interesują się łamaniem przepisów na tej czy innej drodze, a z zasłyszenia wiem, że na okres przejazdu ciężarówki zjeżdżają z ewentualnego punktu kontrolnego. Jeśli ten proceder dalej będzie trwał to z ww. odcinka drogi zostanie kupka gruzu i rozrośnięte konto łapowników z k... z dzielnicy Czechów.
Zaloguj się, aby oddać głos
0