POSTANOWIENIE O UMORZENIU DOCHODZENIA PROKURATURA REJONOWA W PUŁAWACH PO ZAPOZNANIU SIĘ Z AKTAMI POSTĘPOWANIA O SYGN I DS.289/14 DW SPRAWIE PRZECIWKO SYLWII D PODEJRZANEJ O TO ŻE W DNIU 30 MARCA 2014 ROKU W PUŁAWACH WOJ. LUBELSKIE NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA ZIELONA PRZY UL LUBELSKIEJ 2 DOKONAŁA PRZYWŁASZCZENIA RZECZY ZNALEZIONEJ W POSTACI POZOSTAWIONYCH W PODAJNIKU BANKOMATU BANKU BZ WBK SA PIENIĘDZY W KWOCIE 800 ZŁ DZIAŁAJĄC NA SZKODĘ ADAMA WICHRA TJ.O CZYN Z ART 284/3 KK NA PODSTAWIE ART 322/1 KPK POSTANOWIŁA UMORZYĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZECIWKO SYLWII D PODEJRZANEJ O TO ŻE; W DNIU 30 MARCA 2014 ROKU W PUŁAWACH WOJ LUBELSKIE NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA ZIELONA PRZY UL LUBELSKA 2 DOKONAŁA PRZYWŁASZCZENIA RZECZY ZNALEZIONEJ W POSTACI POZOSTAWIONYCH W PODAJNIKU BANKOMATU BANKU BZ WBK S.A. PIENIĘDZY W KWOCIE 800 ZŁ DZIAŁAJĄC NA SZKODĘ ADAMA WICHRA TJ.O CZYN Z ART 284/3 KK WOBEC NIEPOPEŁNIENIA PRZEZ PODEJRZANĄ ZARZUCANEGO JEJ PRZESTĘPSTWA ART. 322/1 KPK W DNIU 7 KWIETNIA 2014 ROKU ADAM WICHER W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PUŁAWACH ZŁOŻYŁ USTNE ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIU NA JEGO SZKODĘ PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCEGO NA PRZYWŁASZCZENIU PIENIĘDZY W KWOCIE 800 ZŁOTYCH POZOSTAWIONYCH W PODAJNIKU BANKOMATU W GALERII ZIELONA W PUŁAWACH W SPRAWIE TEJ WSZCZĘTO DOCHODZENIE W KIERUNKU ART 284/3 KK W TOKU KTÓREGO USTALONO NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY W DNIU 7 KWIETNIA 2014 ROKU ADAM WICHER WRAZ Z ŻONĄ I DWÓJKĄ DZIECI ROBIŁ ZAKUPY W GALERII ZIELONEJ W PUŁAWACH OKOŁO GODZ 18;35 PODSZEDŁ DO BANKOMATU BZ WBK S.A ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE GALERII I PRZY UŻYCIU KARTY PŁATNICZEJ VISA WYDANEJ PRZEZ MBANK S.A ODDZIAŁ W PUŁAWACH WYDAŁ DYSPOZYCJĘ WYPŁATY GOTÓWKI W KWOCIE 800 ZŁOTYCH W TYM CZASIE JEGO MAŁŻONKA Z SĄSIEDNIEGO BANKOMATU PKO BANK POLSKI DOKONYWAŁA WYPŁATY GOTÓWKI PRZY UŻYCIU WŁASNEJ KARTY W PEWNYM MOMENCIE ADAM WICHER ZAAFEROWANY NIEPOPRAWNYM ZACHOWANIEM DZIECI ODSZEDŁ OD BANKOMATU W ICH KIERUNKU ZAPOMINAJĄC POBRAĆ WYDANE PRZEZ BANKOMAT PIENIĄDZE NASTĘPNIE WSPÓLNIE Z ZONĄ I DZIEĆMI OPUŚCIŁ GALERIĘ I DOPIERO PO UPŁYWIE OKOŁO PÓŁ GODZINY UŚWIADOMIŁ SOBIE ŻE ZAPOMNIAŁ O WYPŁACONEJ GOTÓWCE PO SPRAWDZENIU SALDA RACHUNKU BANKOWEGO OKAZAŁO SIĘ ŻE ZOSTAŁO ONO OBCIĄŻONE KWOTĄ 800 ZŁOTYCH OBLĘDZINY ZABEZPIECZONEGO NAGRANIA Z MONITORINGU OBEJMUJĄCEGO SWOIM ZASIĘGIEM BANKOMATY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PARTERZE W GALERII ZIELONA WYKAZAŁY IŻ PO ODEJŚCIU ADAMA WICHRA I JEGO ŻONY OD BANKOMATÓW Z BANKOMATU PKO BANK POLSKI KORZYSTAŁA NIEZNANA KOBIETA KTÓRA NASTĘPNIE PRZESZŁA OBOK BANKOMATU BZ WBK S.A .PO CZYM ODWRÓCIŁA SIĘ I COFNĘŁA W JEGO KIERUNKU W MOMENCIE WYCIĄGANIA PRZEZ NIĄ DŁONI DO PANELU DOTYKOWEGO Z SĄSIEDNIEGO BANKOMATU KORZYSTAŁ NIEZNANY MĘŻCZYZNA KTÓRY CZĘŚCIOWO ZASŁANIAŁ WYŻEJ WYMIENIONĄ W WYNIKU CZYNNOŚCI POZAPROCESOWYCH USTALONO ŻE KOBIETĄ KORZYSTAJĄCĄ Z OBYDWU BANKOMATÓW BYŁA SYLWIA D KTÓREJ PRZEDSTAWIONO ZARZUT Z ART 284/3 KK PRZESŁUCHANA W CHARAKTERZE PODEJRZANEJ NIE PRZYZNAŁA SIĘ DO POPEŁNIENIA ZARZUCANEGO JEJ CZYNU WSKAZUJĄC IŻ KORZYSTAŁA JEDYNIE Z WŁASNEJ KARTY BANKOMATOWEJ A DO BANKOMATU BZ WBK S.A. WRÓCIŁA SIĘ PONIEWAŻ W SĄSIEDNIM BANKOMACIE WYPŁACIŁA ZA MAŁO PIENIĘDZY JEDNOCZEŚNIE PODCZAS DRUGIEGO PRZESŁUCHANIA WSKAZAŁA IŻ SPRAWDZIŁA W.W/W BANKOMACIE PO JAKIM CZASIE OD WYDANIA PIENIĘDZY PODAJNIK WCIĄGA JE Z POWROTEM JEJ ZDANIEM NASTĘPUJE TO PO UPŁYWIE 10 MINUT W ZWIĄZKU Z WYJAŚNIENIEM PODEJRZANEJ ZWRÓCONO SIĘ DO BANKU BZ WBK S.A. Z ŻĄDANIEM WYDANIA WYCIĄGU OPERACJI NA BANKOMACIE Z KTÓREGO W DNIU 30 MARCA 2014 ROKU ADAM WICHER POBIERAŁ PIENIĄDZE Z INFORMACJI UZYSKANEJ OD WSKAZANEGO WYŻEJ PODMIOTU WYNIKA IŻ W DNIU 30 MARCA 2014 ROKU O GODZ 18;37;33 PRZY UŻYCIU KARTY BANKOMATOWEJ PO WPROWADZENIU KODU PIN ADAM WICHER WYDAŁ DYSPOZYCJĘ WYPŁATY GOTÓWKI W KWOCIE 800 ZŁOTYCH O GODZ 18;38;04 WYCIĄGNĄŁ KARTĘ BANKOMATOWĄ PO CZYM O GODZ 18;38 PODAJNIK BANKOMATU WYDAŁ W TEJ KWOCIE GOTÓWKĘ KTÓRA PRZEZ 38 SEKUND MIĘDZY GODZ 18;38;17 I 18;38;55 ZNAJDOWAŁA SIĘ NA ZEWNĄTRZ PO CZYM ZOSTAŁA WCIĄGNIĘTA PRZEZ BANKOMAT USTALEŃ FAKTYCZNYCH DOKONANO W OPARCIU O PRZEPROWADZONE W SPRAWIE DOWODY PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE I PRZESŁUCHANIU W HARAKTERZE ŚWIADKA ADAMA WICHRA PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA RZECZY PROTOKÓŁ OBLĘDZIN NAGRANIA Z MONITORINGU PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEJ SYLWII D OPINIA PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA WYCIĄG OPERACJI NA RACHUNKU BANKOWYM NALEŻĄCYM DO ADAMA WICHRA INFORMACJA Z MBANK S.A.O PRZYJĘCIU REKLAMACJI OD ADAMA WICHRA WYCIĄG OPERACJI NA BANKOMACIE BZ WBK S.A. INFORMACJA Z BANKU BZ WBK S.A. NA PODSTAWIE TAK ZGROMADZONEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPOSÓB BEZSPORNY USTALONO ŻE PODEJRZANA SYLWIA D NIE POPEŁNIŁA ZARZUCANEGO JEJ PRZESTĘPSTWA NIEWĄTPLIWYM JEST ŻE NA ŻĄDANIE ADAMA WICHERA PIENIĄDZE W KWOCIE 800 ZŁ ZOSTAŁY WYDANE PRZEZ BANKOMAT JEDNAKŻE NA SKUTEK ICH NIE PODJĘCIA PRZEZ W / WYMIENIONEGO PO UPŁYWIE 38 SEKUND PODAJNIK POBRAŁ JE Z POWROTEM W ZWIĄZKU Z TYM ŻE POKRZYWDZONY NIE ZGŁOSIŁ DO MBANKU S.A. ODDZIAŁ PUŁAWY REKLAMACJI ZWIĄZANEJ Z TRANSAKCJĄ KWOTA TA POZOSTAWAŁA W BANKOMACIE JAKO NADWYŻKA W TYCH OKOLICZNOŚCIACH FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH NALEŻAŁO UMORZYĆ DOCHODZENIE PRZECIWKO SYLWII D WOBEC NIEPOPEŁNIENIA ZARZUCANEGO JEJ PRZESTĘPSTWA Z TYCH WZGLĘGÓW POSTANOWIONO JAK W SENTENCJI -IZABELA TRACZ PROKURATOR 
Zaloguj się, aby oddać głos
0