--------------------------------PRZEPIĘKNY ZWIERZYNIEC SERDECZNIE DZIĘKUJE , ALE...--------------- Małe sprostowanie dla dobroczyńców tj. Studenci Unmiwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Związek Młodzieży Wiejskiej w Lublinie. Już sam Dworzec PKP żywicą pachnący informuje ..." ZWIERZYNIEC MIASTO" i w rzeczywistości w Zwierzyńcu nie napotkasz stodól czy obór z krowami . Najodpowiedniejszym zwrotem określającym będzie piękne miasteczko Zwierzyniec do którego nie wjedzież nie przejeżdżając przez pachnący żywicą las pełny grzybów , jagód i borówek między sosnami . Mam nadzieje że Chłopaki Katolicy ze Zwierzyńca zwłaszcza z Borka Maniuś Małysz , Zdzisio Żebrowski, Jeżowscy , Kazio Kania i Inni zorganizowali AKCJE Oczyszczenia Stawu Kościelnego ? . Nie potrzeba kilkaset ty sięcy płacić Firmom , tylko wystarczy spuścić wodę ze stawu , zorganizować Akcje furmankową z okolicznych wiosek na dany dzień i odrazu wszystko z dna stawu ładować na furmanki i wywieżć w jedno obrane miejsce( aby póżniej Chętni mogli sobie wysegregować kamienie na gruz ) . Wracając podjeżdżaliby w miejsce gdzie po uzgodnieniu z władzami mogliby brać piach i z piachem jechać na staw. Dobrze by było aby po oczyszczeniu dna stawu , dno powinno być wysypane piaskiem. No i dzięki tej Akcji możnaby staw kościelny nawet zarybić i stworzyć jeszcze jedno piękne miejsce w Zwierzyńcu . Piękny Zwierzyniec MUSI posiadać odpowiednie kąpielisko . Dlatego jak najszybciej powinny się zebrać Władze Zwierzyńca i omówić organizacje takiego kąpieliska.. Woda mogłaby być czerpana z czystej rzeki Wieprz na ewentualny Zalew lub opracować plan powiększenia już istniejącego kąpieliska "ECHO" w lesie . "Echo" to przepiękne kąpielisko autentyczne utworzone z czystych stawów leśnych . Małospotykanie piękna piaszczysta plaża i dookoła piękny las sosnowy . Jako że tereny są tzw. parku narodowego potrzeba decyzji władz Zwierzyńca . Wydaje mi się, że i Studenci z Uniwersy tetu Przyrodniczego w Lublinie dopomoże władzom Zwierzyńca organizacje tak potrzebnego kąpi eliska . Za to wszystko Zwierzyniec odwdzięczy się gościom i turystom bardzo smacznym piwem "KRYSZTAŁ ZWIERZYNIEC" niech się inne piwa chowają !. Ja SYLWESTER jestem rodem z Lublina ale jestem bardzo częstym gościem tego pięknego mia steczka Zwierzyniec który może zostać "perłą Roztocza" . Mam Rodzinę w Zwierzyńcu Żebrowskich i Małyszów , w Zwierzyńcu spędziłem moje dzieciństwo wakacyjne i dlatego jestem wiarygodny gdy wypowiadam się o tym pięknym miasteczku.. Oczywiście, przyznaje jestem jednym ze Smakoszów z Lublina tego wspaniałego piwa "KRYSZTAŁ ZWIERZYNIEC" i dlatego apeluje nawet do Władz Wo jewódzkich w Lublinie i w Zamościu aby wymogli na obecnym właścicielu Browaru w Zwierzyńcu aby nie zaniechał produkcji piwa "KRYSZTAŁ ZWIERZYNIEC" TO BARDZO WAŻNE DLA ROZTOCZA. Szczere żywicą pachnące PODZIĘKOWANIA I POZDROWIENIA ZE ZWIERZYŃCA !.
Zaloguj się, aby oddać głos
0