czwartek, 22 lutego 2018 r.

Kraj Świat

Egzamin Gimnazjalny 2009: testy, pytania, odpowiedzi

  Edytuj ten wpis
Dodano: 22 kwietnia 2009, 10:58

Chcesz wiedzieć jak wyglądały zadania z egzaminu gimnazjalistów? U nas znajdziesz arkusze z pytaniami oraz wyniki i odpowiedzi z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego.

Publikujemy pytania i odpowiedzi z testu humanistycznego z egzaminu gimnazjalnego 2009.

Zadanie 1. (0-1)
Jaką rolę w życiu Marka Kamińskiego odegrały książki, które czytał w dzieciństwie?
- Obudziły w nim ciekawość świata

Zadanie 2. (0-1)
Co studiował Marek Kamiński?
- Filozofię

Zadanie 3. (0-1)
Zdaniem Marka Kamińskiego wyprawy
- Pozwalają realizować marzenia i odkrywać prawdę o człowieku

Zadanie 4. (0-1)
Wyrażenie "białe plamy” w kontekście wypowiedzi Marka Kamińskiego oznacza.
- Nowe, niezbadane jeszcze miejsca

Zadanie 5. (0-1)
Ogólną myśl o charakterze filozoficznym Marek Kamiński zawarł w zdaniu:
- Każdy człowiek może bardzo wiele dokonać, jeśli tylko chce

Zadanie 6. (0-1)
W centrum obrazu artysta umieścił
- Mężczyznę z cyrklem

Zadanie 7. (0-1)
Światło padające przez okno
- Oświetla głównie sylwetkę mężczyzny i rozłożoną mapę

Zadanie 8. (0-1)
Wyraz twarzy i postawa postaci przedstawionej na obrazie świadczą
- O zadumie

Zadanie 9. (0-1)
Obraz jest przykładem malarstwa
- Rodzajowego

Zadanie 10. (0-1)
W którym z zacytowanych wersów bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny?
- Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul

Zadanie 11. (0-1)
Osoba mówiąca w wierszu
- Marzy o szczęściu w miłości.

Zadanie 12. (0-1)
Nastrój, w jakim podmiot liryczny, najtrafniej wyraża określenia:
- Ukojenie i nadzieja

Zadanie 13. (0-1)
Jakie środki poetyckie występują w wersie: rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych?
- przenośnia i epitet

Zadanie 14. (0-1)
O tym, że wiersz ma charakter prośby świadczy wielokrotne użycie:
- trybu rozkazującego czasowników

Zadanie 15. (0-1)
Z wiersza wynika, że
- bliskość ukochanej osoby może być źródłem szczęścia

Zadanie 16. (0-1)
Powstanie listopadowe wybuchło w roku
- 1830

Zadanie 17. (0-1)
Emigracje polistopadową nazwano wielką, ponieważ jej przedstawiciele
- odegrali ogromna rolę polityczną i kulturalną w dziejach Polski

Zadanie 18. (0-1)
Z tekstu III wynika, że emigranci marzyli
- o odzyskaniu przez Polske niepodległości

Zadanie 19. (0-1)
Związek przyczynowo-skutkowy został poprawnie przedstawiony w szeregu:
- klęska powst. listopadowego- Wielka Emigracja- rozwój kultury polskiej na obczyźnie

Zadanie 20. (0-1)
Tekst III jest przykładem:
- literatury popularnonaukowej

Zadanie 21. (0-1)
O czym marzyli Karolina i Marcin?
- Karolina i Marcin marzyli o wyjeździe do Anglii (podróży, zwiedzaniu) i spotkaniu z Jerzym Dudkiem.

Zadanie 22. (0-1)
W jakim celu została powołana Fundacja Dziecięca Fantazja?
- Powstała, aby spełniać marzenia nieuleczalnie chorych dzieci.

Zadanie 23. (0-1)
Napisz, co zrobili Marcin i Karolina, aby dobrze przygotować się do "podróży życia”.
- Doskonalili znajomość języka angielskiego (intensywnie uczyli się języka angielskiego).

Zadanie 24. (0-1)
Jaki rodzaj narracji przeważa w tekście IV?
- Przeważa narracja 3 - osobowa.

Zadanie 25. (0-1)
Wypisz z tekstu IV pierwsze zdanie tego akapitu, w którym jest najwięcej elementów sprawozdania.
- Miasto powitało ich piękną pogodą.

Zadanie 26. (0-1)
Przekształć podane wypowiedzenia tak, by uniknąć występujących w nich potocznym sformułowań.
- Marcin (...) wkuwał jak wściekły angielskie słówka. Nie zrobi z siebie głupka przed Angolami.
Marcin uczył się intensywnie (zapamiętale) angielskiego słownictwa. Nie ośmieszy się (nie skompromituje) przed Anglikami.

Zadanie 27. (0-3)
Na podstawie tekstu IV odtwórz program wycieczki Karoliny i Marcina.
Dzień 1.
1. Wyjazd z Lublina do Warszawy.
2. Nocleg w hotelu Gordon.
Dzień 2.
1. Przelot samolotem do Londynu.
2. Zakwaterowanie w hotelu, obiad.
3. Wycieczka pod Big Bena.
4. Zwiedzanie Buckingham Palace i Westminster Abbey.
5. Podziwianie panoramy miasta z Londyńskiego Oka.
Dzień 3.
1. Spacer nad Tamizą
2. Zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych przez karolinę i przejażdżka Marcina ferrari
Dzień 4.
1.Przyjazd policjantek pod hotel.
2. Zaproszenie na wizytę w stajniach, spotkanie ze specjalnymi jednostkami.
3. Spotkanie z piłkarzami Liverpoolu.
4. Kolacja z Jerzym Dudkiem.

źródło: www.nowiny24.pl

Część matematyczno - przyrodnicza

adanie 1. (0-1)
Ile energii zużywa organizm zawodnika podczas trwającego 1,5 godziny treningu siatkówki?
- 525 kcal

Zadanie 2. (0-1)
Organizm zawodnika podczas trwającego 60 minut treningu zużył 500 kcal. Którą dyscyplinę sportową trenował zawodnik?
- Aerobik.

Zadanie 3. (0-1)
Podczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył 1400 kcal. Ile godzin trwał ten trening?
- 2

Zadanie 4. (0-1)
Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach (kJ). Przyjmij, że 1 kcal = 4,19 kJ. Wskaż prawidłową odpowiedź.
- 130 kcal to 544,7 kJ

Zadanie 5. (0-1)
Jaką drogę przebywał zawodnik w ciągu każdej sekundy?
- 10 m

Zadanie 6. (0-1)
Który z wykresów poprawnie przedstawia zależność prędkości od czasu biegu zawodnika?
- zdjęcie nr 1

Zadanie 7. (0-1)
Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeśli jej prędkość w powietrzu ma wartość 340 sm?
- 2 m

Zadanie 8. (0-1)
Do cukrów prostych, które krążą we krwi człowieka, należy
- Glukoza

Zadanie 9. (0-1)
Który z parametrów krwi pacjentki ma wartość niezgodną z normą?
- Zawartość glukozy

Zadanie 10. (0-1)
Na podstawie powyższych wyników badania krwi można przypuszczać, że...
- pacjentka ma cukrzycę

Zadanie 11. (0-1)
Wybierz zdanie, w którym poprawnie zapisano problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia.
- Wpływ odczynu roztworu na działanie amylazy.

Zadanie 12. (0-1)
W której probówce rozkład skrobi ma przebieg podobny do trawienia skrobi w jamie ustnej człowieka?
- W czwartej.

Zadanie 13. (0-1)
Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzorów sumarycznych tlenków metali
- Na2O, MgO, Al2O3

Zadanie 14. (0-1)
W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równy 1 : 6 : 24.
- Kwasem tym jest H2CO3

Zadanie 15. (0-1)
Atom azotu zawiera
- 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów.

Zadanie 16. (0-1)
Wskaż wzór tlenku azotu, w którym azot jest czterowartościowy.
- NO2

Zadanie 17. (0-1)
Wskaż równanie reakcji zobojętniania.
- NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

Zadanie 18. (0-1)
Który wzór wyraża zależność przedstawioną na wykresie?
- y = 20/x

Zadanie 19. (0-1)
Jaką masę miałby jeden kawałek czekolady, gdyby tabliczkę czekolady podzielono na 8 osób?
- 2,5 dag

Zadanie 20. (0-1)
Hania, płacąc w sklepie za trzy tabliczki czekolady, podała kasjerce 15 zł i otrzymała 0,60 zł reszty. Które z równań odpowiada treści zadania, jeśli cenę tabliczki czekolady oznaczymy przez x?
- 3X+0,6=15

Zadanie 21. (0-1)
Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to
- Aglomeracja

Zadanie 22. (0-1)
Na mapie w skali 1 : 300 000 000 odległość pomiędzy Kairem a Delhi wynosi 1,5 cm. Ile wynosi ta odległość w rzeczywistości?
- 4500 km

Zadanie 23. (0-1)
Meksyk położony jest od Buenos Aires na
- północny zachód

Zadanie 24. (0-1)
Jeżeli w Lagos jest godzina 12.00 czasu słonecznego, to w którym z poniższych miast Słońce w tym dniu jeszcze nie górowało?
- W Buenos Aires i w Meksyku.

Zadanie 25. (0-1)
Różnica czasu słonecznego pomiędzy Meksykiem (19°N, 99°W) a Lagos (6°N, 3°E) jest równa
- 6 godzinom 48 minutom.

Zadanie 26. (0-2)
Korzystając z zamieszczonej mapy, przyporządkuj podanym w tabeli miastom współrzędne geograficzne określające ich położenie. Współrzędne geograficzne: 19°N, 28°N, 35°S, 58°W, 77°E, 99°W
- Buenos Aires - szerokość geograficzna 35 stopni S, długość geograficzna 58 stopni W
- Delhi - szerokość 28 stopni N, długość 77 stopni E

Zadanie 27. (0-2)
Oblicz, jaki procent masy produktów wchodzących w skład śniadania Michała stanowi masa szynki. Zapisz obliczenia.
- zdjęcie nr 2

Zadanie 28. (0-2)
Oblicz masę białka zawartego w śniadaniu Michała. Zapisz obliczenia.
- zdjęcie nr 3

Zadanie 29. (0-4)
Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. Jaka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności? Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego Zapisz obliczenia, uwzględniając jednostki wielkości fizycznych.
- średnia moc zawodników wynosi 250 W

Zadanie 30. (0-1)
Które z włókien - białe czy czerwone - są bardziej podatne na zmęczenie?
- Włókna białe

Zadanie 31. (0-1)
Jak nazywa się proces, który powoduje zmęczenie mięśni?
- Oddychanie beztlenowe

Zadanie 32.
(0-1) Które z włókien - białe czy czerwone - będą w większym stopniu zaangażowane w skurcz mięśni w czasie biegu krótkodystansowego?
- Włókna białe
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!