czwartek, 22 marca 2018 r.

Kraj Świat

Jak legalnie usunąć drzewo lub krzew z własnej działki

Dodano: 29 stycznia 2017, 11:23
Autor: Kurier PAP

Z dniem 1 stycznia zwiększono obwody drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o zgodę
Z dniem 1 stycznia zwiększono obwody drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o zgodę

Czy na własnej działce można usunąć każde drzewo bez względu na grubość pnia, czy gmina może zakazać wycinki?

Ministerstwo Środowiska przedstawiło na swojej stronie internetowej najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Bez zezwolenia

Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej.
Spełnienie tych warunków wystarcza do usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek, takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Także w tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu bez zezwolenia.

Z dniem 1 stycznia zwiększono także obwody drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o zgodę. Przypomnieć należy, że do końca ubiegłego roku zezwolenie nie było wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Po zmianie wartości te są większe, ponieważ wynoszą odpowiednio 100 cm i 50 cm. Co także istotne, dotyczą one obwodów drzew nie na wysokości 5 cm, lecz 130 cm.

Ważne zmiany nastąpiły też w przypadku sposobu kwalifikowania usunięcia krzewów jako wymagającego uzyskania zezwolenia. Do końca 2016 r. zezwolenia nie wymagało usunięcie krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwolenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 mkw.
Nowe przepisy umożliwiają też radom gmin wprowadzanie kolejnych wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Radni mogą określić inne przypadki, w których takiego obowiązku nie ma. 

UWAGA!

* Przed usunięciem krzewu lub drzewa należy upewnić się, czy nie są one objęte specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw. Przykładowo: nie można usunąć drzewa, które jest pomnikiem przyrody. 
* W parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego. Albo też budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
* Objęcie zieleni ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania jej dotyczące wymagały będą zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.
* Jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Opłaty za usuwanie drzew i krzewów

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia br. opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm przez stawkę opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu – mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami przez stawkę opłaty.

Stawki opłaty będą wynikać z uchwały rady gminy, a zatem będą ustalane na poziomie lokalnym i dostosowane do warunków miejscowych i polityki danej gminy w zakresie ochrony drzew i krzewów. Co istotne, ww. stawki nie będą mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 mkw. usuwanych krzewów.

Przykład: Jeżeli drzewo ma na wysokości 130 cm 120 cm obwodu, opłata za jego usunięcie będzie wynosiła 120x500 zł. Podkreślić jednocześnie należy, że rada gminy ma możliwość określania własnych, niższych stawek ww. opłaty.

Kiedy nie trzeba płacić

Zwiększona została także liczba przypadków, w których nie trzeba wnosić opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 80 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew), jeżeli to usunięcie dokonywane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

To samo dotyczy krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 mkw.

Co istotne – również w tych przypadkach rada gminy będzie mogła wskazać inne niż ustawowe przypadki, w których opłata nie będzie pobierana.

Kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia

Nowe przepisy przesądzają, że administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa i krzewu niezgodnie z przepisami wynosi równowartość opłaty za usunięcie drzewa i krzewu.

Ustawodawca zmniejszył więc wysokość potencjalnej kary z dwukrotności opłaty do jednokrotności opłaty. Uznał, że taka kara będzie miała wystarczająco silne działanie odstraszające od nielegalnego usuwania drzew i krzewów.

Najczęściej zadawane pytania
PYTANIE
• Czy osoby fizyczne mogą usunąć każde drzewo ze swojej nieruchomości, czy tylko drzewo, którego obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew)?
ODPOWIEDŹ
Osoby fizyczne mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że samo usunięcie może być niemożliwe albo utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, np. jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, jest objęte ochroną konserwatora zabytków albo w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów. Możliwość usunięcia takiego drzewa regulują odrębne przepisy.

PYTANIE
• Czy uchwała rada gminy może przywrócić obowiązek uzyskiwanie zezwolenia na usunięcie drzewa przez osoby fizyczne?
ODPOWIEDŹ
Nie, wyjątek dotyczący usuwania drzew z nieruchomości należących do osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma charakter ustawowy i nie może być wyeliminowany aktem prawa miejscowego.

PYTANIE
• Rada gminy może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów na cele związane albo niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O jakie przypadki chodzi?
ODPOWIEDŹ
Nowe przepisy wprowadzają zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oznacza to jednocześnie, że zezwolenie musi nadal być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne, np. osób prawnych. Rada gminy może jednak zwolnić takie podmioty z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa – wtedy, kiedy ma to związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (budowa warsztatu samochodowego, magazyny czy sklepu). Albo wtedy, gdy np. spółdzielnia mieszkaniowa zamierza usunąć drzewo w celu wybudowania parkingu dla mieszkańców lub gdy urząd zamierza wybudować szkołę.

Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
(11) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Gość
Gość (1 lutego 2017 o 16:54) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
czy nie wkradł się jakiś błąd ???...jeżeli drzewo ma w obwodzie 120cm i za każdy centymetr 500zł to za takie drzewo trzeba wnieść opłatę 60.000zł???? '
Rozwiń
Gość
Gość (30 stycznia 2017 o 06:31) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Tak napisał że nawet wybitny uczony nie wie o co chodzi. Myślę że ten redaktorzy na nie ma pojęcia co piszę
Rozwiń
Gość
Gość (30 stycznia 2017 o 06:26) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Nie wiem po co ta cała teoria. Czekasz aż się ściemni, bierzesz piłę i tniesz.... tyle.
Rozwiń
Henio
Henio (30 stycznia 2017 o 00:58) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Nic nie zagmatwane. Jak przeszkadza, to tnij. 
Rozwiń
Gość
Gość (29 stycznia 2017 o 20:15) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
tak to zagmatwane, że dalej nie wiem czy mogę usunąć klona rosnącego na granicy działki i gdzie sąsiad od lat mnie prosi o usunięcie bo śmieci dużą ilością liści i spadają na ulicę, zwłaszcza jesienią i na mokrej nawierzchni są niebezpieczne...
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (11)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!