poniedziałek, 26 lutego 2018 r.

Kraśnik

Tomograf nie bada, więc zniknie

  Edytuj ten wpis
Dodano: 9 lutego 2009, 18:24
Autor: FABIAN PLAPIS

Dyrektor kraśnickiego szpitala rozstrzygnął już przetarg na zakup nowego tomografu komputerowego. Wygrała go firma GE. Sprzęt wart ponad 2 mln złotych ma zacząć badać za trzy miesiące. Nadal jednak nie wiadomo, co zrobić z tym starym.

- Nie mogliśmy już dłużej czekać. Nie udało się porozumieć z Tomedem, a pacjenci muszą być badani na miejscu. Nie robiła tego lubelska firma, więc nie miałem wyjścia - wyjaśnia Piotr Krawiec, dyrektor SP ZOZ w Kraśniku.

Spór ten opisywaliśmy wielokrotnie w Dzienniku. W kraśnickim szpitalu stoi tomograf komputerowy, ale pacjentów nie bada. Sprawa ciągnie się od ponad dwóch lat. Na ogłoszony wtedy przez szpital w Kraśniku przetarg odpowiedziała firma Tomed z Lublina. Chciała badać pacjentów w szpitalu swoim tomografem.

Rok temu odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie tomografu. W maju kilka osób zostało przebadanych bezpłatnie i od tej pory urządzenie stoi bezużytecznie, a chorzy z Kraśnika muszą dalej jeździć na badania do Lublina.

Dlaczego? Strony na przemian obarczały się za taki stan rzeczy. Jednak władze szpitala nie chciały już dłużej czekać. Pomieszczenia Tomedu zostały przejęte i zabezpieczone, umowa dzierżawy wypowiedziana. Dyrekcja ogłosiła też kolejny przetarg na zakup nowego tomografu. Wygrała go firma GE. Sprzęt będzie kosztował 2 mln zł i zacznie badać pacjentów za trzy miesiące. Na razie jednak nie ma go gdzie postawić, gdyż w pomieszczeniu stoi tomograf firmy Tomed. Dyrektor zapewnia, że nie będzie się wahał go wynieść.

- Jeżeli w najbliższych dniach tomograf stamtąd nie zniknie, to sami go zdemontujemy i gdzieś zmagazynujemy. Po feriach, 16 lutego, podpisuję umowę z GE i musimy mieć pomieszczenie, by badać pacjentów - mówi dyr. Piotr Krawiec.
Jednak właściciele Tomedu nie zamierzają zabrać swojej własności. Uważają, że szpital działa niezgodnie z prawem i żądają pół miliona odszkodowania.

- Ja nie mam nic przeciwko nowemu tomografowi, niech sobie nim badają. Ale ja mam umowę dzierżawy tych pomieszczeń do 2016 roku. Jak dyrektor nam zapłaci za tomograf i prace adaptacyjne, to się wyniesiemy - podkreśla Kazimierz Wacławek z Tomedu.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
Tomograf
Tomograf
Wacek
(6) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Tomograf
Tomograf (2 marca 2009 o 15:02) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
W odniesieniu do licznych publikacji prasowych o zakupie i potrzebie instalacji nowego tomografu firmy General Electric w SP ZOZ Kraśnik w pomieszczeniach 112,113 i 114, które dzierżawi firma TOMED – Lublin wykazując zrozumienie podejmiemy czynności deinstalacji na dzień 04.03.2009r.- protokół w załączeniu.
W protokole z dnia 19.02.2009r pkt. 6 – w rozdziale „ Komisja w składzie jak niżej postanawia”. Dyrekcja SP ZOZ Kraśnik (komisja – Dyr. Poleszak) wykreśliła zapis w pkt.1 „Wykorzystać w/w stan pracowni do instalacji nowego tomografu”.
Według pkt 2 przedstawiciele Dyrekcji SP ZOZ Kraśnik wyrazili zgodę na deinstalację materiałów zainstalowanych w pomieszczeniach 112,113,114. Jest to zgoda (kierowanie sprawy protokół pkt.6) na kompletną rujnację pomieszczeń, co w czasie kryzysu nie jest ekonomiczne, dlatego prościej i rozsądniej jest dokonać zapłaty firmie TOMED za to, co pozostawi i co będzie służyć Szpitalowi.
Przedstawiciele firmy TOMED są zdania, że nowy tomograf należy zainstalować w pomieszczeniach 112,113,114 bez naruszania ich wykończenia a przeznaczone środki finansowe w SIWZ oferty General Electric na adaptację zwrócić firmie TOMED Lublin jako część należnego długu. Nasza propozycja przyśpieszy możliwość instalacji zakupionego tomografu (GE) i tym samym skróci okres oczekiwania na rozpoczęcie jego pracy.
Prosimy o podjęcie rozmów w tej sprawie i nie powielanie nieodpowiedzialnego postępowania Dyrekcji SP ZOZ i Dyrektora Krawca.
Rozwiń
Tomograf
Tomograf (20 lutego 2009 o 13:31) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Dnia 10.02.2009r redaktor Fabian Plapis na łamach Dziennika Wschodniego zamieścił informacje pod tytułem „Tomograf nie bada, więc zniknie”. Z zamieszczonej wypowiedzi Dyrektora Krawca wynika, że Dyrektor musiał dokonać zakupu nowego tomografu komputerowego, gdyż pacjenci muszą być badani na miejscu, nie robiła tego lubelska firma. Informacja „nie robiła tego lubelska firma” jest nieuprawniona i narusza dobre imię firmy TOMED – Lublin, gdyż wynika z niej, że TOMED nie wykonywał badań tomografem. Firma TOMED – Lublin nie zobowiązała się prawnie do wykonywania badań tomografem ani w inny sposób, gdyż powinność ta leży po stronie Dyrekcji Szpitala, co jest bezsporne. Wszelkie wypowiedzi Dyrektora Krawca zamieszczone w Dzienniku Wschodnim, że TOMED nie bada są jego wygłupem, czego redaktor Plapis nie sprawdził, choćby przez sprawdzenie czy istnieje umowa na wykonywanie badań pomiędzy stronami, co nakazuje rzetelność przy stawianiu tego rodzaju zarzutów publicznie.
Firma TOMED oświadcza, że nie powzięła zobowiązań wobec SP ZOZ Kraśnik w zakresie świadczenia badań tomografem choć Dyrektor Krawiec próbował na naszej firmie to wymóc, są na to dokumenty potwierdzające – pismo SP ZOZ Kraśnik z dnia 18.09.2008r.
Jedyny błąd, który TOMED popełnił to pomógł dyr. Krawcowi, który prowadził nieudaną zbiórkę pieniędzy na zakup tomografu, odpowiadając na przetarg, z którego się wywiązał, co dokumentuje zdjęcie przy wzmiankowanym artykule z osobą bezradnego zastępcy dyrektora Pana Poleszaka.
Redaktor Plapis wysługując się Dyrektorowi Krawcowi naruszył dobre imię firmy TOMED.
Proszę o zamieszczenie podanych przeze mnie informacji jako sprostowania w Dzienniku Wschodnim o zasięgu jak artykuł „Tomograf nie bada, więc zniknie”.
Rozwiń
Wacek
Wacek (12 lutego 2009 o 10:40) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Tomograf – dlaczego przeszkadzali mnie używać.
Krawiec nie podjął badań Tomografem w lutym 2008r. bo chce tylko przeszkolenia personelu w Węgrowie.
Wilczek – PSSE Kraśnik nie dał zgody na uruchomienie pracowni bo brak w niej „brudownika” mówił w TV-Kraśnik.
Śliwka – P.S.N.B Kraśnik – zakazał prac adaptacji (robót budowlanych) w miesiącu wrześniu 2008r., - prace te zostały zakończone w miesiącu lutym 2008r.
Wojtak – Pan Starosta odcina się od umowy, którą podpisał Krawiec.
Krawiec – cały czas otrzymuje w swoich działaniach wsparcie IV władzy, które głoszą że Tomograf nie bada. Kto ma go obsłużyć – jak nie ma przeszkolonych ludzi w SPZOZ Kraśnik.
Ludzie Policji, Prokuratury i Sądu Rejonowego nie widzą przestępstwa i powodów do wyjaśnienia sabotażu użytkowania Tomografu oraz zarekwirowania całego mienia w pracowni.
POparcie swoich wygłupów od w/w ludzi, które przekazujesz Krawiec społeczeństwu polegające na tym, że głosisz „Tomograf nie bada” można z parafrazować „siła złego na jednego.”.
Od kiedy dostałeś pieniądze ze sprzedaży ciepłowni zachowujesz się Krawiec według powiedzenia „Jak dziad odżyje to cię torbą zabije” przyjemności Krawiec z podpisania nowej umowy i .…….
Rozwiń
Tomograf.
Tomograf. (10 lutego 2009 o 15:00) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Pismo w związku z artykułem Wacławka do Krawca.

W związku z pismem z dnia 06.02.2009r. w którym Pan Dyrektor Krawiec wzywa do demontażu Tomografu oraz fakturą z dnia 02.02.2009r. żądającą zapłaty za „najem pomieszczeń w/g umowy z dnia 12.10.2006r. za okres najmu od 1 do 28.02.2009r. zgodnie z zapisami w poz. 4 pkt. 4 i §9 pkt. 4 proszę o wyznaczenie komisji która dokona odbioru pomieszczeń których wypowiedzenie dzierżawy zostało przez Pana Dyrektora jednostronnie dokonane pismem z dnia 06.10.2008r.
Z powodu dokonania wypowiedzenia dzierżawy przed rokiem 2016 (jak określono w umowie z dnia 12.10.2006r.) bez uzasadnienia z pominięciem zapisów w paragrafie 13 „Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby wydzierżawiającego.” komisyjny odbiór – przekazanie i poświadczenie stanu technicznego pracowni jest konieczne.
Proszę o wyznaczenie składu komisji i podanie do wiadomości TOMEDowi. Termin rozpoczęcia pracy komisji proponuje po upływie czasu najmu w/g faktury z dnia 02.02.2009r. t.j. 28 lutego. Nadmieniam że groźby naruszenia substancji ruchomej oraz nieruchomej zawarte w piśmie z dnia 06.02.2009r. (fax) oraz w prasie które Pan Dyrektor ponawia zostały zgłoszone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie sprawa KO 1356/08.
Prokuratura Okręgowa pismem z dnia 17.12.2008r. zobowiązała Prokuraturę Rejonową w Kraśniku do rozpoznania sprawy zakupu nowego tomografu i jego instalacji w dzierżawionych pomieszczeniach przez TOMED. o przetargu tym Pan Krawiec wypowiada się w artykule Dziennika Wschodniego dezinformując społeczeństwo jakoby na przeszkodzie badań Tomografem stała firma TOMED. Do dnia dzisiejszego Prokuratura Rejonowa w Kraśniku nie wywiązała się z obowiązku udzielenia odpowiedzi TOMEDowi jak poleciła rozpoznać Prokuratura Okręgowa w Lublinie pismem z dnia 17.12.2008r.
Po dokonaniu komisyjnego ustalenia stanu technicznego pomieszczeń pracowni tomograficznej, TOMED dokona deinstalację tomografu instalowanego według umowy z dnia 12.10.2006r. (pomiędzy SPZOZ Kraśnik, a firmą TOMED Zaopatrzenie Medyczne z Lublina).
Rozwiń
Nowy Tomograf.
Nowy Tomograf. (10 lutego 2009 o 14:52) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Krawiec sabotowałeś dobrą inicjatywę Tomedu, nie chciałeś badać pacjentów kazałeś to robić Tomedowi - czy byłeś w tym czasie przy zdrowych zmysłach, ciekawe czy będziesz kazał badać pacjentów po zainstalowaniu nowego Tomografu firmie wybranej w przetargu.
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (6)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!