wtorek, 23 stycznia 2018 r.

Lubelskie

Informator o publicznych liceach w większych miastach Lubelszczyzny

  Edytuj ten wpis
Dodano: 20 marca 2002, 14:20

Przy liceach ogólnokształcących podajemy w kolejności: adres szkoły; liczbę miejsc przewidywanych w klasach pierwszych; liczbę klas; przedmioty wiodące; języki obce oraz dodatkowe informacje: imię i nazwisko dyrektora, zaplecze sportowe, komputerowe i biblioteczne, zajęcia pozalekcyjne, średnia ocen z ubiegłorocznej matury, sukcesy i specyfika placówki.
Przy liceach profilowanych podajemy adres i planowane profile.

Licea w Białej Podlaskiej


I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego 1; tel. 343-38-12;
miejsc 224; klas 8; matematyka i fizyka; przedmioty przyrodnicze; wychowanie fizyczne (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)
* Wojciech Leszczyński
*kryta pływalnia, sala gimnastyczna, boisko kortowe do tenisa i trawiaste do piłki nożnej, bieżnia
* pracownia komputerowa z 15 komputerami, Internet
* biblioteka z czytelnią (bogaty zbiór starodruków), obecnie komputeryzowana
* 14 kół zainteresowań (w tym m.in. internetowe, tenisa ziemnego)
* w 2002 r. I miejsce w Bialskopodlaskiem w rankingu "Perspektyw”, od 10 lat najlepsze we współzawodnictwie sportowym szkół, w bieżącym roku finalista szczebla centralnego Olimpiady Historycznej
* średnia z matury - 3,98
* 400-letnia tradycja, liceum należy do sieci szkół stowarzyszonych UNESCO i Klubu Przodujących Szkół

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3;
ul. Narutowicza 39; tel. 343-37-27;
miejsc 270, klas 9; biologiczno-chemiczny; humanistyczny; matematyczno-fizyczny; matematyczno-informatyczny (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski)
* Ryszard Gałązka
* sala sportowa, siłownia, stołówka
* pracownia komputerowa z 12 komputerami, internet
* biblioteka z czytelnią
* 5 kół zainteresowań (m.in. informatyczne i plastyczne)
* sukcesy w humanistyce, plastyce i sporcie (w piłce ręcznej II miejsce chłopcy w kraju, w siatkówce i w koszykówce)
* średnia z matury - 3,72
* tradycja 80-letnia, szkoła "przyjazna dla uczniów”

III Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Leszczynowa 16; tel. 342 69 54;
miejsc 240; klas 8; dwie klasy sportowe; matematyczno-informatyczna; biologiczno-chemiczna; humanistyczna i ogólne z rozszerzonymi językami angielskim, rosyjskim (angielski, rosyjski, francuski, niemiecki)
* Maciej Kosik
* hala sportowa, boiska-stadion, dostęp do pływalni
* pracownia z 11 komputerami, Internet
* biblioteka skomputeryzowana
* 11 kół zainteresowań (w tym informatyczne)
* siatkarki-juniorki w czołówce kraju
* średnia 3,3
*gazetka szkolna, własne kluby sportowe

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
ul. Akademicka 8 A; tel. 343-50-71;
miejsc 210; oddziałów 7; biologiczno-chemiczne (angielski i rosyjski); rozszerzony język angielski i niemiecki); rozszerzony język niemiecki i rosyjski; informatyczne (angielski, rosyjski); humanistyczne (angielski, francuski), klasy autorskie ukierunkowane muzycznie (angielski, francuski); plastyczne (niemiecki, rosyjski)
* Waldemar Mazur
* zastępcza sala gimnastyczna, boisko pełnowymiarowe, siłownia
* 2 pracownie z 35 komputerami, Internet
* biblioteka z czytelnią i pracownią multimedialną
* 13 kół zainteresowań (m.in. chór mieszany i orkiestra szkolna, zespół wokalny i instrumentalny, teatr szkolny "Jesteśmy”)
* 3 olimpijczyków (muzyka i plastyka) szczebla centralnego, międzynarodowe sukcesy chóru
* średnia z matury - 3,52
* liceum należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, działa Klub Europejski i Klub Debat Szkolnych

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida
ul. St. Wyszyńskiego 53/55; tel. 344-03-69;
miejsc 40; klas 2; humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze (angielski, rosyjski, niemiecki i włoski)
* ks dr Zbigniew Sobolewski
* siłowania, sala do ćwiczeń, użytkuje obiekty AWF - pływalnia, boisko i hala sportowa
* pracownia 14 komputerów, łącze SDI, Internet
* świetlica z czytelnią i kawiarenką
* 10 kół zainteresowań (m.in. sekcje żeglarstwa jachtowego, narciarstwa i snowboardu, koło biblijne, zespół muzyczno-wokalny)
* działa uczniowski klub sportowy, szkoła organizuje rekolekcje wyjazdowe, spotkania z twórcami kultury
* średnia z matury - 4,3
* w szkole nie występują patologie społeczne, placówka ma rodzinny charakter, 2 czerwca otrzyma od prymasa Polski imię C. Norwida i sztandar

Licea profilowane
(planuje się utworzenie w niżej wymienionych placówkach)
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Piłsudskiego 36; tel. 343-66-06; ekonomiczno-administracyjne oraz zarządzanie informacją.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
ul. Brzeska 71; tel. 342-28-01; elektroniczny, kształtowanie środowiska, mechatroniczny, transportowo-spedycyjny, zarządzanie informacją
Zespół Szkół Zawodowych nr 3,
ul. Orzechowa 58; tel. 342-43-42; kreowanie ubiorów, zarządzanie informacją, kształtowanie środowiska, elektrotechniczny.

Powiat bialski


Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego
Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska 57/59; tel. 371-47-66;
miejsc 150; klas 5, humanistyczne (z rozszerzonym językiem obcym), matematyka i informatyka, biologia i chemia
* Lucjan Bernat
* pełnowymiarowa sala gimnastyczna
* pracownia komputerowa z dostępem do internetu
* biblioteka z czytelnią
* 3 koła zainteresowań
* sukcesy w olimpiadach i konkursach literackich
* średnia z matury - 3,16
* ponad 50-letnia tradycja

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
Wisznice, ul. Warszawska 44; tel. 378-20-10;
miejsc 112; klas 4; technologia informacyjna, (rosyjski, angielski, niemiecki)
* Janusz Babkiewicz
* sala gimnastyczna, boiska, zielona sala gimnastyczna
* pracownia z 15 komputerami
* centrum multimedialne ze stałym dostępem do Internetu
* 4 koła zainteresowań (m.in. sekcje sportowe i Zespół Tańca Ludowego)
* średnia z matury - 3,3
* 65-letnia tradycja, internat żeński

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy
Terespol, ul. Wojska Polskiego 80; tel. 375-20-04;
miejsc 90; 3 klasy; sportowa, biologiczna z ochroną środowiska, informatyczno-matematyczna, rozszerzony angielski; liceum profilowane ekonomiczno-administracyjne
* Kazimierz Buczyło
* pełnowymiarowa sala gimnastyczna
* pracownia z 10 komputerami
* biblioteka z czytelnią
* 4 koła zainteresowań, klub sportowy
* laureaci olimpiad i konkursów literackich, mistrzowie Europy w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą
* średnia z matury - 3,97
* współpraca ze środowiskami polonijnymi i Konsulatem RP w Brześciu

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza
Janów Podlaski, ul. Siedlecka 1; tel. 341-30-56;
miejsc 90; klas 3; język polski, matematyka, biologia, historia, geografia, (angielski, niemiecki, rosyjski); liceum profilowane usługowo-gospodarcze (agroturystyka i ekologia)
* Marian Maciejewicz
* kompleks boisk, zielona sala gimnastyczna, sala tenisowa, zastępcza sala gimnastyczna
* pracownia komputerowa, Internet w 6 salach lekcyjnych i w internacie
* biblioteka z Internetem
* olimpijczycy w 3 finałach ogólnopolskich
* średnia - brak danych
* tradycje prawie 60 letnie

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa
Leśna Podlaska; ul. Bialska 7;
biologia-chemia języki obce; matematyka-informatyka, liceum profilowane: ekonomiczno-administracyjne, zarządzanie informacją, rolno-spożywcze, kształtowanie środowiska.
* Anna Stręk
* sala gimnastyczna, siłownia, pełnowymiarowy stadion
*4 koła zainteresowań (m.in. technologów żywności, ekologiczne)
* dwoje olimpijczyków
* średnia z matury - brak danych
* krajowe sukcesy koszykówki chłopców, współpraca z liceum rolniczym we Francji

Licea profilowane
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30/32; tel. 371-20-15; elektroniczny, kształtowanie środowiska, usługowo-gospodarczy.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim; ul. 3 Maja 40/42; tel. 371-42-87; zarządzanie informacją

Licea ogólnokształcące w Lublinie


I LO im. S. Staszica
20-043 Lublin, Aleje Racławickie 26, tel. 441-14-60
256 miejsc; 8 klas; jęz. angielski, wiedza o kulturze (jęz. angielski i niemiecki); język polski i historia (jęz. angielski, francuski, łaciński); matematyka i fizyka (jęz. angielski, rosyjski); matematyka i informatyka (jęz. angielski, niemiecki); biologia i chemia (jęz. angielski, francuski); biologia i technologia informacyjna (jęz. angielski i niemiecki); angielski i historia (jęz. angielski, niemiecki i łaciński); język polski, wiedza o kulturze (jęz. angielski, francuski, łaciński); język polski i technologia informacyjna (jęz. angielski i niemiecki); język niemiecki i technologia informacyjna (jęz. angielski, niemiecki)
* Jerzy Janowski
* obiekty sportowe w budowie
* dwie pracownie komputerowe (18 + 10 stanowisk), Internet
* 15 kół zainteresowań m.in. warsztaty integracyjne
* biblioteka skomputeryzowana, Internet
* średnia z matury - ponad 4
* wymiana z 20 szkołami zagranicznymi, duża liczba olimpijczyków, drugie miejsce w województwie w rankingu
* 416 lat tradycji, zakład gospodarczy "Talent”

II LO im. J. Zamoyskiego
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 16, tel. 532-79-36
288 miejsc; 9 klas; lingwistyczna z językiem angielskim i niemieckim; jęz. angielski i niemiecki; angielska z elementami kulturoznawstwa z jęz. angielskim i niemieckim; jęz. angielski i polski; artystyczna z jęz. angielskim i rosyjskim; jęz. polski i historia sztuki; biologiczna z edukacją zdrowotną z jęz. francuskim i angielskim; biologia i chemia; informatyczna z jęz. niemieckim i angielskim; matematyka i informatyka (2 klasy); matematyczna z elementami zarządzania z jęz. niemieckim i angielskim; matematyka i fizyka; matematyczna z elementami ekonomii z jęz. angielskim i rosyjskim; matematyka i fizyka; humanistyczna z angielskim, łacińskim i niemieckim; polski i historia
* Stanisław Mołocznik
* dwie sale gimnastyczne, siłownia, boisko
* dwie pracownie komputerowe (18 + 16 stanowisk), Internet
* biblioteka skomputeryzowana,
* średnia z matury - 4,04
* w 1996 r. III miejsce w Polsce w rankingu "Polityki”, 1. miejsce w konkursie na najlepiej urządzoną pracownię informatyczną
* komputery z dostępem do Internetu także na korytarzach, skomputeryzowane pracownie specjalistyczne

III LO im. Unii Lubelskiej
20-005 Lublin, plac Wolności 4, tel. 532-09-47
256 miejsc; 8 klas; informatyczno-menedżerska; matematyka, technologia informacyjna, podstawy przedsiębiorczości (jęz. angielski, rosyjski); matematyczno-fizyczna; matematyka, fizyka i technologia informacyjna (jęz. angielski, niemiecki); społeczno-humanistyczna; jęz. polski, historia, wiedza o kulturze, podstawa filozofii (jęz. angielski i łaciński); dziennikarsko-teatralna; jęz. polski, angielski, francuski, wiedza o kulturze i technologii informacyjnej (jęz. angielski i francuski); biologiczno-chemiczna; biologia, fizyka, chemia (jęz. angielski, łaciński); przyrodnicza z elementami ekologii i architektury krajobrazu; wiedza o kulturze, biologia, chemia, geografia (jęz. angielski, niemiecki); lingwistyczno-europejska; jęz. angielski, niemiecki (jęz. angielski, niemiecki, rosyjski); podstawowa z rozszerzonym programem języka angielskiego; jęz. angielski, niemiecki, historia, wiedza o kulturze (jęz. angielski, niemiecki)
* Anna Suszyna
* pracownia komputerowa (18 stanowisk)
* biblioteka skomputeryzowana
* 19 kółek zainteresowań, warsztaty teatralne, warsztaty dziennikarskie
* średnia z matury - ok. 4
* III miejsce w Lublinie w rankingu "Perspektyw” , sukcesy w olimpiadach
* co 5 lat zjazdy absolwentów, 3 publikacje o szkole, gazetka "Sensor”

IV LO im. S. Sempołowskiej
20-124 Lublin, ul. Szkolna 4, tel. 747-78-17
224 miejsc; 7 klas; matematyka i fizyka; matematyka i technologia informacyjna - 2 oddziały; jęz. polski, historia i WOS; jęz. polski, historia i geografia; biologia, chemia i fizyka; jęz. niemiecki i angielski
* Teresa Radzikowska-Łysiak
* sala gimnastyczna, boisko
* pracownia komputerowa (20 stanowisk), Internet
* biblioteka skomputeryzowana
* kółka przedmiotowe, Koło turystyczne, drużyna harcerska
* średnia z matury - 4,2
* stała współpraca ze szkołą we Francji - na wakacje ok. 40 uczniów wyjeżdża do Poissi, harcerze mają zaprzyjaźniona drużynę w Danii
* co roku rajd integracyjny klas pierwszych

V LO im. M. Skłodowskiej-Curie
20-020 Lublin, ul. Lipowa 7, tel. 532-19-27
288 miejsc; 9 klas; informatyka i matematyka (jęz. angielski i niemiecki); matematyka i fizyka (jęz. angielski i niemiecki); jęz. polski i historia (jęz. angielski i łaciński); biologia i chemia (jęz. angielski i łaciński); biologia i geografia (jęz. angielski i niemiecki); historia i geografia (jęz. angielski i niemiecki); język angielski i niemiecki; język angielski (angielski i niemiecki)
* Zbigniew Jakuszko
* dwie sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym, siłownia, boisko
* pracownia komputerowa (15 stanowisk), Internet
* biblioteka skomputeryzowana, 19 tys. vol.
* koła zainteresowań tworzone w zależności od potrzeb uczniów
* średnia z matury - ok. 4
* 3. miejsce w województwie w rankingu "Perspektyw”, 57. w Polsce
* szkolna sieć TV, hasło szkoły: wszystkie wątpliwości rozstrzygamy na korzyść ucznia

VI LO im. H. Kołłątaja
20-466 Lublin, ul. Adama Mickiewicza 36, tel. 744-07-37
224 miejsca; 7 klas; matematyczno-ekonomiczna; matematyka, podst. przedsiębiorczości, język angielski (jęz. angielski, rosyjski); podst. z rozszerzonym jęz. niemieckim; jęz. niemiecki i angielski; kultury europejskiej; języki obce, historia, wiedza o kulturze (jęz. angielski, francuski i łaciński); ekologiczna; biologia, chemia, jęz. obce (angielski, niemiecki); podst. z rozszerzonym jęz. angielskim; jęz. angielski i francuski; matematyczno-informatyczna; informatyka, matematyka, jęz. obce (angielski i niemiecki); informatyczna z grafika komputerowa; informatyka, matematyka, wiedza o kulturze, jęz. obce (angielski, niemiecki)
* Eugeniusz Molas
* dwie sale gimnastyczne, boisko, dostęp do stadionu "Sygnał”
* cztery pracownie komputerowe po (16 stanowisk), Internet
* biblioteka w trakcie komputeryzacji, 20 tys. vol.
* kółka zainteresowań tworzone w zależności od potrzeb uczniów
* średnia z matury- 3,6
* sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
* wysoki poziom nauczania języków obcych

VII LO im. M. Konopnickiej
20-107 Lublin, ul. Farbiarska 8, tel. 532-65-12
224 miejsca; 7 klas; ogólna z rozszerzonym jęz. francuskim i angielskim; plastyczno-informatyczna (jęz. francuski i angielski); biologiczno-chemiczna (jęz. niemiecki i angielski); matematyczno-fizyczna (jęz. niemiecki i angielski); ogólna z rozszerzonym jęz. angielskim i włoskim; ogólna z jęz. rosyjskim i angielskim; ogólna z rozszerzonym jęz. angielskim i hiszpańskim
* Bogdan Wagner
* sala gimnastyczna (nauka pływania w MOSiR)
* pracownia komputerowa (10 stanowisk), Internet
* biblioteka 12 tys. vol.
* warsztaty plastyczne, kółka językowe
* średnia z matury - 3,51
* wielokrotnie 1. miejsce w zawodach pływackich w Lublinie, czołowe w regionie
* rokrocznie kilkanaście osób zdaje uznawany w Europie egzamin z języka francuskiego DELF, sukcesy uczniów w grafice komputerowej

VIII LO im. Z. Nałkowskiej
20-336 Lublin, ul. Słowicza 5, tel. 744-06-23
224 miejsca; 7 klas; dziennikarska; jęz. polski, informatyka, dwa języki obce, dodatkowo jęz. łaciński; humanistyczno-artystyczna; jęz. polski, historia, wiedza o kulturze, jęz. łaciński; ekologiczna; biologia, chemia i geografia; informatyczno-matematyczna; matematyka, informatyka, fizyka; informatyczno-przyrodnicza; informatyka, biologia i geografia; europejska; historia, geografia, dwa języki obce; pedagogiczno-psychologiczna z rozszerzoną biologią, historią, dodatkowo elementy pedagogiki i psychologii
* Barbara Wysocka
* sala gimnastyczna, boisko
* pracownia komputerowa (14 stanowisk), Internet
* biblioteka skomputeryzowana
* 16 kół zainteresowań, przygotowanie do wejścia na rynek pracy
* średnia z matury - 4,0
* nagroda ministra kultury za działalność teatralną, 4. miejsce w rozgrywkach siatkówki, 3. w zawodach sanitarnych
* co roku "Wiosna teatralna” i "Jesienne debiuty poetyckie”, lektoraty w systemie grup między klasowych, własna strona internetowa: www.lo8.lublin.ids.pl

IX LO im. M. Kopernika
20-709 Lublin, ul. A. Struga 6, tel. 525-54-35
256 miejsc; 8 klas; matematyka i fizyka (jęz. angielski i francuski); matematyka i informatyka (jęz. angielski i niemiecki); biologia, fizyka i chemia (jęz. angielski i łaciński); informatyka, jęz. angielski, jęz. niemiecki; jęz. angielski, jęz. francuski; biologia, fizyka, chemia, geografia (jęz. angielski i łaciński); historia, filozofia, jęz. polski (jęz. angielski i francuski); jęz. polski, historia (jęz. angielski i włoski)
* Zofia Bielecka
* sala gimnastyczna, boiska
* dwie pracownie komputerowe (14 + 18 stanowisk), Internet
* biblioteka z dostępem do komputera, 20 tys. vol.
* 17 kół zainteresowań, zajęcia z psychologiem: integracyjne dla klas pierwszych; antystresowe dla maturzystów
* średnia z matury - 4,17
* przedstawiciele w sesji "Parlamentu dzieci i młodzieży”, wymiana młodzieży z krajami Europy Zachodniej
* patronat nad szkołą sprawuje UMCS i wydawnictwo Longman, hasło: tworzymy szkołę serca i nadziei opartą na polskiej tradycji wychowania

X LO w Zespole Szkół Elektronicznych
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 38, tel. 525-66-91
96 miejsc; 3 klasy; matematyka z elementami informatyki; język angielski; wychowanie fizyczne
* Jan Chmielewski
* hala sportowa z podłoga tartanową, siłownia, mały stadion, boisko
* 3 pracownie komputerowe
* biblioteka skomputeryzowana
* przedmiotowe kółka zainteresowań, klub krótkofalarski, szkolne studio telewizyjne "Elektron”
* średnia z matury - brak danych

XI LO w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 5, tel. 533-88-34
96miejsc; 3 klasy; matematyka i technologia informacyjna (jęz. angielski i niemiecki); jęz. angielski i jęz. polski (jęz. angielski i niemiecki); biologia, chemia i geografia (jęz. angielski i rosyjski)
* Grażyna Kubuj-Bełz
* 2 sale gimnastyczne, siłownia, boisko
* dwie pracownie komputerowe (16 + 10 stanowisk), Internet
* biblioteka skomputeryzowana, 30.tys. vol.
* kół zainteresowań, w tym architektoniczne
* średnia z matury - brak danych
* szkoła w centrum miasta, licealiści zintegrowani z uczniami technikum budowlanego, własna strona internetowa: www.psb.lublin.pl

XII LO w Zespole Szkół Chemicznych
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 7, tel. 533-02-16
192 miejsca; 6 klas; jęz. angielski i język rosyjski; język niemiecki i język angielski; matematyka i informatyka (jęz. angielski i niemiecki); matematyka i fizyka (jęz. angielski i rosyjski); biologia i geografia (jęz. angielski i rosyjski); biologia i chemia (jęz. angielski i niemiecki)
* Małgorzata Frejowska
* dwie sale gimnastyczne, boisko
* dwie pracownie komputerowe (po 16 stanowisk)
* biblioteka skomputeryzowana
* średnia z matury - 3,7
* wyróżnienia w olimpiadach i konkursach
* budynek w centrum miasta, życzliwi pedagodzy

XIV LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta
20-850 Lublin, ul. Radzyńska 5, tel. 741-18-47
160 miejsc; 5 klas; jęz. angielski i wiedza o kulturze; biologia i chemia (edukacja prozdrowotna); polski i historia (przedmioty humanistyczne i wiedza o kulturze); matematyka i technologia informacyjna; jęz. obce i promocja sportu i turystyki (jęz. angielski i niemiecki)
* Wojciech Kalicki
* pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, siłownia, boiska
* pracownia komputerowa (15 stanowisk), Internet
* biblioteka skomputeryzowana z kawiarenką internetową
* 11 kół zainteresowań, klub europejski, koło strzeleckie
* średnia z matury - ok. 4
* współpraca ze szkołami w Niemczech i Holandii, placówka należy do Klubu Szkół Herbertowskich
* zajęcia w godz. 8-14

XV LO w Zespole Szkół nr 1 im. W. Grabskiego
20-117 Lublin, ul. Podwale 11, tel. 743-66-16
128 miejsc; 4 klasy; technologia informacyjna i matematyka; technologia informacyjna i język angielski; wychowanie fizyczne, geografia, język angielski; historia, geografia, WOS
W każdej klasie 2 języki obce do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski lub włoski
* Marek Kowalczyk
* dwie sale gimnastyczne, kort tenisowy
* 17 kół zainteresowań, klub ekologiczny, klub krajoznawczy "Łazik”
* średnia z matury - 4,2
* 2. miejsce w Lublinie w rankingu Wydziału Oświaty UM, 10 w województwie w rankingu "Perspektyw” finaliści olimpiad i konkursów m.in. o Unii Europejskiej, wiedzy menedżersko-handlowej, wiedzy biblijnej
* nowy budynek, pracownie z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, dyscyplina i bezpieczeństwo

XVI LO w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów
20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 14, tel. 532-53-13
128 miejsc; 4 klasy; matematyka i informatyka; język angielski; język niemiecki
* Barbara Kasperek
* dwie małe sale gimnastyczne
* pięć pracowni komputerowych (po 18 stanowisk) w tym pracownia języka niemieckiego, Internet
* biblioteka 24 tys. vol.
* kółka zainteresowań m.in. informatyczne i muzyczne
* średnia z matury - 3,6
* 2. miejsce w konkursie na uczniowską stronę internetową, finaliści konkursów przedmiotowych
* zabytkowy budynek w centrum miasta

XVII LO Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących w Ośrodeku Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
20-092 Lublin, ul. Ludwika Hirszfelda 6, tel. 747-14-23
miejsc 12; klasa ogólna z rozszerzonym jęz. angielskim
* Iwona Majewska
* sala gimnastyczna, dwa boiska
* pracownia komputerowa (10 stanowisk), Internet
* biblioteka wyposażona w zestaw lektorski dla dzieci niewidomych
* osiem kół zainteresowań, m.in. informatyczne i wokalne
* średnia z matury - powyżej 3
* 1. nagroda w konkursie "Ścieżki przyrodnicze”, zwycięstwa w międzynarodowych konkursach plastycznych
* usprawnianie widzenia, nauka Braille'a i orientacji w przestrzeni

XVIII LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 12, tel. 746-25-11
96 miejsc; 3 klasy; ogólna z rozszerzoną matematyką; ogólna z rozszerzonym programem historii sztuki; ogólna z rozszerzonym programem ekologicznym (jęz. angielski i niemiecki)
* Cezary Furtak
* wyremontowana sala gimnastyczna, dwa boiska, zimą lodowisko, stół ping-pongowy do stałej dyspozycji uczniów
* pracownia komputerowa (10 stanowisk), Internet
* biblioteka 14 tys. vol.
* koła zainteresowań, chór, SKS
* średnia z matury - 3,6
* absolwenci zdają na studia bez korepetycji
* niewielka szkoła, w której nauczyciele mają zawsze czas dla uczniów

XIX LO im. M. i J. Kuncewiczów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
20- 637 Lublin, ul. Rzeckiego 10, tel. 525-70-12
192 miejsca; 6 klas; technologia informacyjna i matematyka (jęz. niemiecki i angielski); jęz. polski i technologia informacyjna (jez. angielski i niemiecki); jęz. angielski i technologia informacyjna (jęz. rosyjski i angielski); geografia, biologia i technologia informacyjna (jęz. angielski i rosyjski)
* Henryk Pyc
* Basen, pełno wymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, strzelnica, boiska piłki ręcznej i piłki nożnej
* dwie pracownie komputerowe po 17 stanowisk, Internet
* biblioteka skomputeryzowana, 25 tys. vol., 44 tytuły czasopism, zbiór kaset audio i video
* średnia z matury - 3,4
* 1. miejsce we współzawodnictwie sportowym w województwie, 1. miejsce żeńskiej drużyny piłki ręcznej w "Licealiadzie”
* wysoki poziom nauczania, lokalizacja zapewniająca dobry dojad i bezpieczeństwo uczniów, zajęcia w godz. 8 - 14

XX LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
20-247 Lublin, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6 a, tel. 747-60-16
128 miejsc; 4 klasy; matematyka, fizyka, informatyka (jęz. angielski, niemiecki); niemiecki, polski, historia (jęz. angielski i niemiecki); francuski, polski, historia (jęz. angielski i francuski); biologia, chemia i fizyka (jęz. angielski, francuski)
* Halina Olczak
* dwie pracownie komputerowe (12 + 22 stanowiska), Internet
* biblioteka skomputeryzowana, 13 vol.
* kółka zainteresowań, centrum kultury szkolnej współpracuje z Centrum Kultury w Lublinie i Muzeum na Majdanku - wspólne zajęcia z uczniami przyjeżdżającymi z Niemiec
* średnia z matury - brak danych
* 3. miejsce w Światowej Olimpiadzie geograficznej i Nautologicznej, Grand Prix w trzecim Przeglądzie Inscenizacji fragmentów dzieł Williama Shakespeare'a w Języku Angielskim

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół im. Stanisława Kostki Archidiecezji Lubelskiej
20-124 Lublin, ul. Krzywa 6, tel. 747-79-52
klasy z rozszerzoną biologią (jęz. niemiecki, angielski i łaciński); matematyczno-ficzyczna z rozszerzoną informatyką (jęz. angielski i niemiecki); z rozszerzoną historią (jęz. angielski, niemiecki i łaciński); z rozszerzoną historią i angielskim; z rozszerzoną informatyką (jęz. angielski i rosyjski)
* ks. Krzysztof Kłysiak
* dwie sale gimnastyczne, boisko
* biblioteka z czytelnią
* kółka przedmiotowe
* wyróżnienia w olimpiadach i konkursach
* średnia z matury - ok. 4
* organem prowadzącym szkołę jest archidiecezja lubelska w Lublinie, szkoła oferuje katolicki model wychowania i przyjazna atmosferę

XXII LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 29, tel. 443-43-31
128 miejsc; 4 klasy; ogólna z rozszerzonym jęz. polskim i historia; ogólna z rozszerzoną technologią informacyjną (jęz. angielski i niemiecki); ogólna z rozszerzonym jęz. angielskim (jęz. angielski i rosyjski); ogólna z rozszerzonym jęz. niemieckim (jęz. niemiecki i rosyjski); biologiczno-chemiczna (jęz. angielski i niemiecki)
* Elżbieta Usar-Kubecka
* sala gimnastyczna, boisko, siłownia
* biblioteka skomputeryzowana, 17 tys. vol.
* kółka przedmiotowe, SKS, chór
* średnia z matury - brak danych
* 1. miejsce w województwie w łyżwiarstwie

XXIII LO w Zespole Szkół Włókienniczych im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
20-060 Lublin, ul. J. Poniatowskiego 5, tel. 533-58-16
224 miejsc; 7 klas; rozszerzony program matematyki i informatyki, biologii i chemii; jęz. angielskiego i niemieckiego (lub wg zainteresowań np. jęz. rosyjski, francuski, łaciński)
* Alicja Fijałek
* pełno wymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, sala lustrzana do ćwiczeń artystycznych
* trzy pracownie komputerowe (po 17 stanowisk), Internet
* biblioteka skomputeryzowana z czytelnią
* kółka przedmiotowe, warsztaty rękodzieła artystycznego, szkolna sieć TV z własnym studio
* w tym roku matura odbędzie się po raz pierwszy
* wyróżnienia w konkursach

XXIV LO w Zespole Szkół nr 5
20-074 Lublin, ul. Spokojna 10, tel. 532-92-67
128 miejsc; 4 klasy; język angielski, technologia informacyjna (jęz. angielski, niemiecki); język angielski, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna (jęz. angielski i rosyjski); chemia, biologia (jęz. angielski i niemiecki); język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (jęz. niemiecki i angielski)
* Marian Klimczak
* sale gimnastyczne, boiska, siłownia
* pracownia (20 stanowisk), Internet
* biblioteka 15 tys. vol.
* szkoła rozpocznie działalność we wrześniu w nowym budynku przy ul. Elsnera 5, gdzie każda z pracowni przedmiotowych wyposażona będzie w najnowocześniejsze pomoce multimedialne i łącza internetowe

Licea profilowane w Lublinie
(Na podstawie informacji Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Lublinie podajemy adresy szkół, w których powstają licea profilowane i ich propozycje profili nauczania)
Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego
I Liceum Profilowane, 20-117 Lublin, ul. Podwale 11; ekonomiczno-administracyjny i zarządzanie informacją
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
II Liceum Profilowane, 20-059 Lublin, Aleje Racławickie 5; kształtowanie środowiska i zarządzanie informacją
Zespół Szkół Chemicznych im. K. Olszewskiego
III Liceum Profilowane, 20-059 Lublin, Aleje Racławickie 7; chemiczne badanie środowiska i socjalny
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego
IV Liceum Profilowane, 20-346 Lublin, ul. Długa 6; elektrotechniczny i mechatroniczny
ZSE im. A. i J. Vetterów
V Liceum Profilowane, 20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 14; ekonomiczno-administracyjny, zarządzanie informacja i socjalny
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga
VI Liceum Profilowane, 20-059 Lublin, Aleje Racławickie 7a; rolniczo-spożywczy
Zespół Szkół nr 5
VII Liceum Profilowane, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 10; usługowo-gospodarczy i socjalny
Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego
VIII Liceum Profilowane, 20-054 Lublin, al. Jana Długosza 10a; mechaniczne techniki wytwarzania i transportowo-spedycyjny
Zespół Szkół Samochodowych nr 2
IX Liceum Profilowane, 20-360 Lublin, ul. Sulisławicka 7; mechaniczne, techniki wytwarzania, mechatroniczny i transportowo-spedycyjny
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta
X Liceum Profilowane, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 10; kreowanie ubiorów, usługowo-gospodarczy i socjalny
Zespół Szkół nr 3
XI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi, 20-425 Lublin, ul. Wyścigowa 31; ekonomiczno-administracyjny, kreowanie ubiorów, socjalny i usługowo-gospodarczy
Zespół Szkół Mechanicznych
XII Liceum Profilowane, 20-054 Lublin, al. Jana Długosza 10; mechaniczne techniki wytwarzania i mechatroniczny
Zespół Szkół Budowlanych
XIII Liceum Profilowane, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 3; kształtowanie środowiska, leśnictwo i technologie drewna
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki
XIV Liceum Profilowane, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 82; elektroniczny, mechatroniczny i transportowo-spedycyjny
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej
XV Liceum Profilowane Specjalne dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi, 20-147 Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 65; usługowo-gospodarczy
Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej
XVI Liceum Profilowane Specjalne dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, 20-328 Lublin, ul. Lucyny Herc 4; usługowo-gospodarczy
Zespół Szkół nr 6
XVII Liceum Profilowane dla Dorosłych, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2; elektrotechniczny, socjalny
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej
XVIII Liceum Profilowane, 20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 8; mechaniczne techniki wytwarzania, mechatroniczny, zarządzanie informacją i ekonomiczno-administracyjny
Zespół Szkół Włókienniczych im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
XIX Liceum Profilowane, 20-060 Lublin, ul. Józefa Poniatowskiego 5; kreowanie ubiorów i zarządzanie informacją
Zespół Szkół Elektronicznych
XX Liceum Profilowane, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 38; zarządzanie informacją

Licea ogólnokształcące w Puławach


I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego
ul. Partyzantów 16
matematyczno-fizyczny (angielski i niemiecki); rozszerzony angielski i polskim (angielski, francuski, rosyjski); matematyka, angielski, geografia (angielski i rosyjski0; rozszerzony polski i angielski (angielski, francuski, łaciński); biologiczno-chemiczno-fizyczny (angielski, niemiecki); biologiczno-chemiczno-geograficzny (angielski, rosyjski)
* Urszula Giedyk
* boisko do koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej, 2 sale gimnastyczne, siłownia,
* 2 pracownie komputerowe z 34 stanowiskami, Internet
* biblioteka - 20.300 vol.
* zajęcia pozalekcyjne m.in. Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Debat Szkolnych, Klub Europejski
* Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 80. miejsce w kraju i 6. w woj. lubelskim
* średnia z matury - brak danych
* najstarsza szkoła w Puławach, powstała w 1926 r.

V Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych
ul. Wojska Polskiego 7
matematyka i język angielski (angielski i rosyjski)
* Józef Siekierski
* kompleks 3 boisk, sala gimnastyczna, siłownia, basen
* pracownia komputerowa - 17 stanowisk, Internet
* biblioteka - 16.432 woluminów
* SKS
* średnia z matury - brak danych
* absolwent szkoły jest podsekretarzem stanu w MENiS, placówka o charakterze technicznym

VI Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 3
ul. Piłsudskiego 74
język polski, język angielski, historia (angielski, rosyjski); wychowanie fizyczne, biologia, chemia (angielski, rosyjski)
* Marianna Rzezak
* boisko do koszykówki i piłki nożnej, duża sala gimnastyczna i dwie mniejsze, siłownia
* pracownia komputerowa - 17 stanowisk, Internet
* biblioteka - 17.304 woluminy
* koła przedmiotowe oraz recytatorskie, dziennikarskie
* średnia z matury - brak danych
* 2. miejsce w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w r. 2001, coroczne pokazy mody

II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Puławach
ul. Kaniowczyków 9
matematyczno-fizyczny (angielski, niemiecki); humanistyczny (angielski, francuski, łaciński); biologiczno-chemiczny (angielski, niemiecki, łaciński); ogólny (angielski, angielski, rosyjski); informatyczny (angielski, niemiecki)
* Wiesław Sowa
* zespół boisk, 2 sale gimnastyczne, siłownia, fitnes klub
* 2 pracownie komputerowe - ok. 40 stanowisk, Internet
* biblioteka - 20 tys. woluminów
* drużyna sanitarna, zespół wokalny, zajęcia sportowo rekreacyjne
* 2 laureatki ogólnopolskiego konkursu ortograficznego
* średnia z matury - brak danych
* wysoki poziom nauczania

III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Puławach
ul. Wróblewskiego 11
ogólny (angielski, niemiecki, rosyjski);
* dyr. Halina Osiecka
* kompleks boisk, 2 sale gimnastyczne, siłownia
* pracownia komputerowa - 16 stanowisk, Internet
* biblioteka - ok. 19 tys. woluminów
* sukcesy w wojewódzkim konkursie czytelniczym i przeglądzie inscenizacji fragmentów dzieł Szekspira w języku angielskim
* średnia z matury - brak danych
* szkoła ma charakter wybitnie sportowy

Licea profilowane w Puławach

I Liceum Profilowane przy Zespole Szkół nr 1
ul Polna 18
ekonomiczno-administracyjny (angielski, j. niemiecki); usługowo gospodarczy (angielski, niemiecki)
* Wanda Kwiatek
* 1 boisko, 2 sale gimnastyczne, siłownia
* 2 pracownie komputerowe (25 stanowisk), Internet
* biblioteka - 16.889 woluminów
* zajęcia pozalekcyjne - SKS, zajęcia informatyczne, klub europejski, koło młodych ekonomistów, koło gastronomiczne, koło literacko-teatralne, koło technologiczno-towaroznawcze

II Liceum Profilowane przy Zespole Szkół nr 2 w Puławach
ul. Jaworowa 1
kształtowanie środowiska (angielski, rosyjski)
* 3 boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki, sala gimnastyczna, siłownia
* pracownia komputerowa - 24 stanowiska, Internet
* biblioteka - 9.748 woluminów
* SKS
* szkoła kształci mistrzów budowlanych i mechaników pojazdów samochodowych

III Liceum Profilowane przy Zespole Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74 - (identyczne dane jak VI LO w ZSZ nr 3)

IV Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach
ul Wojska Polskiego 7 (identyczne dane jak V LO w ZST)

Licea ogólnokształcące w Zamościu


Podajemy w kolejności: adres szkoły; liczbę miejsc przewidywanych w klasach pierwszych; liczbę klas; przedmioty wiodące; języki obce oraz dodatkowe informacje: imię i nazwisko dyrektora, zaplecze sportowe, komputerowe i biblioteczne, zajęcia pozalekcyjne, średnia ocen z ubiegłorocznej matury, sukcesy i specyfika placówki.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8; tel.639-22-06
miejsc 300; klas 9-10; matematyka, fizyka, informatyka (język angielski, niemiecki, rosyjski); biologia i chemia (język angielski, niemiecki, francuski); humanistyczne (angielski, niemiecki, rosyjski); z rozszerzonym programem języka angielskiego (niemiecki i rosyjski); z rozszerzonym programem języka francuskiego (angielski); z rozszerzonym programem języka niemieckiego (angielski ewentualnie rosyjski); z rozszerzonym programem j. ang. (+ros. i inny); matematyka i informatyka (angielski, niemiecki, francuski), menadżerskie (angielski, rosyjski).
* Halina Chwiejczak
* sala gimnastyczna niepełnowymiarowa, siłownia, dziedziniec do zajęć na powietrzu, kompleks obiektów OSiR
* 2 pracownie po 9 komputerów, stały Internet
* biblioteka z czytelnią
* 8 kół zainteresowań (m. in. pokrewieństw kulturowych, miłośników turystyki, informatyczne)
* 3 olimpijczyków szczebla centralnego w br., własny Zespół Tańca Ludowego
* średnia z matury - 3,6
* kontynuacja 400-letnich tradycji Akademii Zamojskiej i 85-letnich LO, kształcenie humanistów, klasy historyczne, noszące imiona wybitnych profesorów i postaci związanych ze szkołą.

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Koszary 14; tel.639-68-22
64 miejsca, 4-5 klas; matematyka i informatyka (angielski i do wyboru francuski, niemiecki, rosyjski, łaciński, włoski, grecki); biologia i chemia (jęz. jak wyżej); humanistyczne z fakultetem dziennikarskim (jęz. jak wyżej), menadżerskie (jęz. jak wyżej). Możliwość klasy dwujęzycznej, z jęz. wykładowym angielskim.
* Andrzej Śnieżko
* obiekty miejskie: OSiR, basen, korty tenisowe
* 2 pracownie komp. (2 + 9 stanowisk), Internet
* biblioteka multimedialna (4 stanowiska komputerowe)
* 10 kół zainteresowań, w tym plastyczne, muzyczne, szkolny klub sportowy "Victor”
* 5 laureatów olimpiad przedmiotowych
* średnia z matury - 4,3
* klasy 16-osobowe, współpraca ze szkołami z Niemiec, USA i Włoch, mnóstwo wyjazdów edukacyjnych

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
ul. Partyzantów 68; tel.639-27-66
270 miejsc, 9 klas; matematyka, fizyka, astronomia (angielski, rosyjski); matematyka, fizyka, geografia (angielski, rosyjski); język polski, historia, wiedza o kulturze (angielski, włoski, łaciński); polski, historia, WOS, (angielski, włoski); język angielski (niemiecki); język niemiecki (angielski), język francuski (łaciński, angielski); biologia, chemia (angielski, niemiecki, łaciński); biologia, chemia, fizyka, geografia (angielski, francuski)
* Ireneusz Hajduk
* sala gimnastyczna (boiska wykorzystywane w innej szkole)
* 2 pracownie (26 komputerów) Internet
* biblioteka tradycyjna, ok. 40 tys. vol.
* kilkanaście kół zainteresowań, w tym teatralne, filmowe, poetyckie, astronomiczne
* 3 olimpijczyków w tym roku
* średnia - 4,05
* akademicka atmosfera, wspólne pomieszczenia z Wojskową Akademią Techniczną (filia)

III Liceum Ogólnokształcące
ul. Kilińskiego 15, tel. 638-60-62
320 miejsc, 10 klas; matematyka, informatyka (angielski, niemiecki); biologiczno-medyczne (angielski, francuski, łaciński); humanistyczne (angielski, włoski, łaciński), język angielski (niemiecki); język niemiecki (angielski); europejskie (angielski, francuski); ekologiczno-turystyczne (angielski, francuski); matematyka, fizyka (angielski, niemiecki); język angielski, informatyka (angielski, niemiecki); sportowe (angielski, rosyjski)
* Antoni Szostek
* sala sportowa, siłownia, sauna, sala gimnastyki korekcyjnej, boiska piłki ręcznej i koszykówki
* 3 pracownie komputerowe (na 30 komputerów), Internet
* biblioteczne centrum multimedialne, czytelnia z Internetem, sala audiowizualna na 4 komputery
* koła sportowe (wszystkie gry zespołowe), konsultacje do olimpiad przedmiotowych
* 64 miejsce w rankingu ogólnopolskim "Rzeczpospolitej” (1 w Zamościu) i 5 miejsce w woj. lubelskim
* średnia - 4,0
* kawiarenka internetowa, laboratorium językowe, sala teatralna, kawiarenka uczniowska, pracownie przedmiotowe, pełne zaplecze socjalne

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące
ul. Krasnobrodzka 22 a, tel. 639-04-05
30-35 miejsc, 2 klasy; poszerzony język angielski, (dodatkowo do wyboru francuski, hiszpański, rosyjski)
* Zbigniew Halej
* sala gimnastyczna, boisko, fitness club, siłownia, sale aerobowe, sauna, solarium (pływanie - basen miejski)
* pracownia komputerowa (8 stanowisk) Internet
* biblioteka - miejska pedagogiczna
* zajęcia dodatkowe z angielskiego, aerobik, samoobrona, kulturystyka, fitness
* najlepsza niepubliczna szkoła woj. lubelskiego w ogólnopolskim rankingu szkół niepublicznych, 6 miejsce w kraju, 100 proc. absolwentów studiuje
* średnia - 4,3
* Współpraca z Anglią, certyfikaty praktycznej znajomości języka na Cambridge.

Ogólnokształcące Liceum Katolickie
ul. Matejki 21, tel. 639-62-80
miejsc 24, 1 klasa; nachylenie ogólne humanistyczne (ang. i do wyboru: łacina, niem., włoski).
* Zygfryd Bielecki
* obiektów sportowych brak (wykorzystywane w innych szkołach)
* pracownia komputerowa (5 stanowisk) Internet
* biblioteka - miejska pedagogiczna
* 6 kół przedmiotowych, nauka gry na gitarze
* 1 finalistka olimpiady wiedzy religijnej i 1 laureatka konkursu polonistycznego
* pierwsi maturzyści będą w tym roku
* nacisk na wychowanie katolickie młodzieży

Projektowane licea profilowane i ogólnokształcące w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Łukasińskiego 8, tel. 639-30-53.
Liceum Profilowane
Miejsc 65; klas 2; profile: ekonomiczno-administracyjny w tym pośrednictwo finansowe (angielski, niemiecki); usługowo-gospodarczy (rosyjski, angielski)
* Witold Żygawski
* sala gimnastyczna niepełnowymiarowa, dwa boiska
* 2 pracownie komputerowe, 25 komputerów, Internet
* biblioteka tradycyjna z czytelnią
* kilkanaście kół zainteresowań, w tym przedsiębiorczości, dziennikarskie (gazetka szkolna)
* 80-letnie tradycje ekonomiczne, doskonała kadra specjalistyczna, historyczne obiekty.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Szczebrzeska 41; tel. 639-65-20;
Liceum Profilowane
120 miejsc; 4 klasy; jez. obce: angielski, francuski, rosyjski; profile: mechaniczny techniki wytwarzania; transportowo-spedycyjny; usługowo-gospodarczy; mechatroniczny
* Marian Gontarz
* sala gimnastyczna, boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej
* pracownia komputerowa na 16 stanowisk, internet
* biblioteka tradycyjna częściowo skomputeryzowana
* szkoła z tradycjami gastronomicznymi, pełen zakres kształcenia średniego
Liceum Ogólnokształcące
60 miejsc, 2 klasy; języki obce: angielski, francuski, rosyjski; humanistyczne; matematyczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Zamoyskiego 62; tel. 639-30-27.
Liceum Profilowane
Miejsc 60, klasy 2; języki obce: angielski, niemiecki; profil elektrotechniczny
* Jan Pakuła
* 2 sale gimnastyczne, siłownia, sala gimnastyki korekcyjnej, , basen miejski obok
* 2 pracownie komputerowe na 25 stanowisk
* biblioteka skomputeryzowana, czytelnia
* nowy, przestronny budynek
Liceum Ogólnokształcące
Miejsc 240, 8 klas, języki obce: angielski, niemiecki, łaciński; rozszerzony język angielski lub język niemiecki, biologiczno-chemiczne, matematyczno-informatyczne, matematyczno-fizyczne, 2 klasy humanistyczne (polski, historia, WOS). Warunki jak wyżej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
ul. Piłsudskiego 65, tel. 639-26-38.
Liceum Profilowane
120 miejsc, 4 klasy; jez. obce: ros., franc., ang.; profile: kształtowanie środowiska (budownictwo, rolnictwo); leśnictwo i technologia drewna; zarządzanie informacją (informatyka); socjalny (opieka społeczna, ochrona zdrowia) i kreowanie ubiorów.
* Stanisław Holko
* sala gimnastyczna, boisko do piłki nożnej, boisko do p. ręcznej
* prac. komputerowa na 15 stanowisk, internet
* biblioteka tradycyjna, filmoteka, zbiory multimedialne
* multimedialne centrum informacji i kawiarenka internetowa (4 stanowiska)
Liceum Ogólnokształcące
60 miejsc, 2 klasy; języki obce: rosyjski i jeden zachodni; ogólno-informatyczne; biologiczno-chemiczne z grupą sportową; pozostałe warunki jak wyżej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Szczebrzeska 102, tel. 639-60-41.
Liceum Profilowane
60 miejsc, 2 klasy; języki obce: angielski, niemiecki; kształtowanie środowiska; usługowo-gospodarczy
* Wiesław Chmiel
* boiska (piłki nożnej, ręcznej, kosza), bieżnia, duża hala sportowa, siłownia, bilard, inne
* pracownia komputerowa na 25 stanowisk, internet
* biblioteka tradycyjna z czytelnią
* 2 ha swojego sadu, 2 ha warzywniaka, pasieka, tunele
(projektowane jest tu także Liceum Ogólnokształcące dla niepełnosprawnych).
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
wq123
Użytkownik niezarejestrowany
(2) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

wq123
wq123 (27 grudnia 2016 o 06:13) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
if ******ugg-boots-australia.com.au/ you ***76ers.nba-jersey.com/ have ******hugo-bossoutlet.com/ already ******retro-jordans.com/ considered ***bengals.nfljersey.us.com/ the ******mcmhandbags.com.co/ procedure ***browns.nfljersey.us.com/ to ******vans-shoes.co.uk/ be ******monclerjackets.in.net/ done ******nikeair--max.fr/ on 
Rozwiń
Gość
Gość (26 grudnia 2016 o 20:08) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
ja polecam zainteresowac sie korepetycjami z biologii, czy w warszawie czy gdzie indziej, przez skypa to zaden problem, co nie. polecam ***biomist.pl/inne-artykuly/ciekawe-i-ambitne-zawody-po-kierunku-biologia-chemia/6219
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (2)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!