czwartek, 22 marca 2018 r.

Lubelskie

Niekarany? Musisz to mieć na piśmie (wideo)

  Edytuj ten wpis
Dodano: 6 listopada 2008, 20:45
Autor: Dominik Smaga

Chcesz dostać posadę? Przynieś zaświadczenie, że nie byłeś karany. Taki warunek nowym pracownikom stawia wielu pracodawców.

Sęk w tym, że nie wszyscy mają prawo żądać takiego dokumentu.

Tylko w samym Lublinie ok. dwóch tysięcy osób miesięcznie musi udowodnić, że nie jest wielbłądem i jeszcze zapłacić za to 50 zł. W tym celu muszą udać się na pl. Czechowicza i tam w pomieszczeniach Sądu Rejonowego starać się o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Zwykle można je dostać się w ciągu godziny od złożenia wniosku.

- To już moja druga taka wyprawa. Za każdym razem musiałem płacić - mówi Piotr Siudem, lublinianin, który stara się o pracę w towarzystwie ubezpieczeniowym. - Dokument jest konieczny, bym mógł rozpocząć szkolenie - dodaje.

Wcześniej musiał dostarczyć zaświadczenie, starając się o pracę w biurze rachunkowym. Bo tak zażyczyli sobie jego szefowie.

- Od zwykłych pracowników tego nie wymagamy, wyjątkiem są osoby przyjmowane na kierownicze stanowiska - mówi Henryk Bącal, szef kadr w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Realizacja: Agnieszka Antoń


- My takiego dokumentu wymagamy od kandydatów na kierowców - potwierdza Weronika Opasiak, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Spółka powołuje się na przepis Ustawy o transporcie drogowym, które jednak mówią nie o kierowcach, ale o... przedsiębiorcach starających się o licencję transportową.

- Takiego zaświadczenia można żądać tylko wtedy, gdy z przepisów wynika, że warunkiem zatrudnienia na danym stanowisku jest niekaralność - mówi Bożena Lipert z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Ale szefowie nie zawsze się tym przejmują. - Kodeks pracy dokładnie wymienia dane, których pracodawca może wymagać od pracownika. Nie ma tu mowy o zaświadczeniu o niekaralności - wyjaśnia Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

- Miesięcznie od osób fizycznych przyjmujemy ok. 2 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia o niekaralności - mówi Zofia Homa, prezes Sądu Rejonowego w Lublinie.

W ciągu roku wniosków jest ok. 72 tysięcy, ale większość składają instytucje takie jak np. prokuratura lub uprawnieni do tego pracodawcy tacy jak agencje ochrony, które zgodnie z prawem same muszą sprawdzać swych pracowników. O resztę zaświadczeń proszą sami zainteresowani.

Rocznie kilkanaście tysięcy wniosków kończy się informacją, że ktoś ma brudną kartotekę.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
Weronika Opasiak
(1) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Weronika Opasiak
Weronika Opasiak (7 listopada 2008 o 09:58) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Dla jasności i by nie było wątpliwości!


USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym.
(Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.)

Rozdział 2
Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego

Art. 5. 1. Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga
uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej
dalej "licencją".
2. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50
lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorcy udziela się licencji, z zastrzeżeniem art. 6, jeżeli:
1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką
jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby
prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji;
wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te
osoby, jeżeli:
a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne:
karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,
obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie
środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym
wykonywania zawodu,
zostały uznane za niezdolne do wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego na podstawie odrębnych przepisów,
2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem legitymuje się
certyfikatem kompetencji zawodowych,
3) posiada zabezpieczenie w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez
okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób
fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach
wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji
ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w
wysokości:
a) na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
- 9.000 euro,
na każdy następny pojazd samochodowy - 5.000 euro,
4) przedsiębiorca sam wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę
kierowcy mają świadectwa kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu
drogowym oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,
wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
5) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami
samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami
prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Art. 8. 1. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców,
3) określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego,
4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca
ubiegający się o udzielenie licencji,
5) czas, na jaki licencja ma być udzielona.
3. Do wniosku o udzielenie licencji, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć:
1) odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej
(REGON),
3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
4) certyfikat kompetencji zawodowych,
5) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,
6) dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5
ust. 3 pkt 3,
7) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2,
8) wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami
dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest
właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do
dysponowania nimi.
4. Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji, o której mowa w art. 6, nie dołącza
się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i pkt 6.
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (1)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!