niedziela, 21 stycznia 2018 r.

Lubelskie

Są pieniądze na "schetynówki". Gdzie wybudują drogi? Pełna lista

Dodano: 24 stycznia 2016, 21:27
Autor: Paweł Puzio

Zgodnie z zasadami programu dotacja na inwestycję nie może przekraczać 3 mln zł
Zgodnie z zasadami programu dotacja na inwestycję nie może przekraczać 3 mln zł

Prawie 163 kilometry dróg naszym województwie ma być w tym roku wyremontowanych lub wybudowanych w ramach tzw. schetynówek. W tej edycji programu dofinansowanie otrzymał tylko co trzeci złożony wniosek

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (tzw. „schetynówek”) samorządy z naszego regionu złożyły 138 wniosków. W piątek wojewoda Przemysław Czarnek zatwierdził listę tych, które zakwalifikowały się do dofinansowania. Lista obejmuje 41 wniosków na kwotę ponad 133 mln zł. Dotacja z budżetu wojewody wynosi ponad 60 mln zł. Planowana jest realizacja 28 inwestycji na drogach gminnych o długości ponad 48,14 km oraz 13 zadań na drogach powiatowych (ponad 114 km).

– Cieszymy się z faktu, że nasz projekt zakwalifikował się do tegorocznej edycji programu – mówi Krzysztof Kopyść wójt gminy Lubartów. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy drogi od ulicy Hutniczej w Lubartowie do Łucki. Inwestycja warta ponad 4,7 miliona zł, z czego 2,36 mln to dotacja od wojewody. Jak tylko podpiszemy umowę na dofinansowanie, rozpoczniemy procedurę przetargową – zapowiada wójt.

Ponad 60 proc. wniosków zostało odrzuconych. Cześć uboższych gmin nie ma środków na wkład własny. – Mamy do czynienia z pewnym problemem, który dotyczy przede wszystkim mniejszych samorządów, ze skromniejszym budżetem. Dofinansowywanie inwestycji tylko w 50 proc. nie pozwala im na uczestniczenie w programie. Na ostatniej naradzie wojewodów w MSWiA minister to podkreślał i zapewniał, że będziemy szukać rozwiązania tego problemu. Chodzi o wsparcie mniejszych gmin tak, aby mogły mieć mniejszy wkład własny lub bądź możliwość dostępu do innych jeszcze środków – dodaje wojewoda.

Zgodnie z zasadami programu dotacja na inwestycję nie może przekraczać 3 mln zł. Budowa musi zostać ukończona w roku, w którym dofinansowanie zostało udzielone. W każdym roku gmina może skorzystać ze wsparcia tylko na jeden projekt. Dofinansowanie wynosi do 50 proc. wartości budowy. W całym kraju z programu popłynie na budowę dróg łącznie 4 mld zł w latach 2016-2019 (odpowiednio w kolejnych latach: 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł).

W latach 2009-2014 lubelskie samorządy, w ramach „schetynówek”, zrealizowały 393 projekty o wartości blisko 641 mln zł.

Drogi gminne:

Miasto Puławy: Budowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida w Puławach
Gmina Terespol: Utworzenie spójnosci komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L
Gmina Tyszowce: Przebudowa drogi gminnej nr 111500L Tyszowce-Tuczapy w km 0+025-1+053 w Tyszowcach
Miasto Terespol: Budowa dróg Jana Pawła II i Kozłowskiego w Terespolu
Miasto Biłgoraj: Budowa drogi Nr 109262L - ul. Nowakowskiego w Biłgoraju
Gmina Bychawa: Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L; 112530L)
Gmina Stoczek Łukowski: Przebudowa dróg gminnych Nr 102790L Zgórznica-Toczyska-Rosy, Nr 102791 L Rosy - Róża Podgórna - Aleksandrówka - Stary Jamielnik i Nr 102560L granica województwa - Róża Podgórna
Gmina Chełm: Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Nr 105060L w miejscowości Strupin Duży

Gmina Tarnawatka: Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak
Gmina Lubartów: Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku: granica m. Lubartów (ul. Hutnicza) - Łucka - droga zbiorcza od km 0+115 do km 2+249 z łącznikami do ulicy Lubelskiej i drogi krajowej nr 19 - Etap 2
Gmina Łopiennik Górny: Rozbudowa drogi gminnej nr 109605L w Łopienniku Dolnym Kolonii
Gmina Rejowiec: Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Rejowiec poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 839 do drogi powiatowej nr 3122L - etap I
Gmina Zamość: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Zamość poprzez przebudowę dróg gminnych nr: 110383L, 110406L, 110437L
Gmina Ryki: Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m.Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową nr 1405
Miasto Tomaszów Lubelski: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z droga krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego
Gmina Lubycza Królewska: Przebudowa drogi gminnej Nr 111956L od km 0+004,00 do km 0+785,00o dł. 0,781 km ul. Machnika w miejscowości Lubycza Królewska

Gmina Zwierzyniec: Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzyńcu na odcinku od drogi powiatowej nr 2951L do granicy miasta
Gmina Niemce: Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej Nr 106035L Stoczek Kolonia - Majdan Krasieniński
Gmina Fajsławice: Przebudowa drogi gminnej Nr 109605L w miejscowości Dziecinin od km 0+512,65 do km 3+314,20
Gmina Susiec: Przebudowa drogi gminnej Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3351L w miejscowości Ciotusza Nowa do drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki długości 1646,00 mb
Miasto Biała Podlaska: Budowa ulicy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Janowską do skrzyżowania z ulicą A. Fieldorfa wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Gmina Adamów: Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych dróg gminnych w m. Potoczek Nr 010845L, 010847L, Boża Wola Nr 010835L, Bondyrz 010848L
Gmina Mełgiew: Przebudowa drogi gminnej nr 105540L - ul. Wąska w miejscowości Krępiec
Gmina Konstantynów: Budowa drogi gminnej nr 100044L w miejscowości Zakanale na odcinku od km 0+035 do km 0+845 gmina Konstantynów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Gmina Baranów: Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka
Gmina Łaszczów: Przebudowa drogi gminnej, ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów
Gmina Janów Podlaski: Budowa drogi gminnej Nr 100126L (ul. Łąkowej), Nr 100099L (ul. Podbornej), Nr 100121L (ul. Kąpielowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w miejscowości Janów Podlaski, gmina Janów Podlaski
Gmina Lublin: Przebudowa ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokosci ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową

Drogi powiatowe:

Powiat Krasnostawski: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1863L Siennica Różana-Maciejów-Rakołupy-Leśniowice-Majdan Leśniowicki od km 0+324 do km 2+901,08
Powiat Tomaszowski: Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 3543L Tomaszów Lubelski-Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski - Przeorsk, nr 3530L Jarczów-Korhynie o całkowitej długości 13,861 km
Powiat Biłgorajski: Poprawa dostępności komunikacyjnej ulic powiatowych: nr 2987L Bohaterów Monte Cassino, nr 2974L Długiej, Nr 2984L Gen. Komorowskiego, nr 2996L Bolesława Prusa oraz nr 2965L Bankowej do dróg wojewódzkich nr 835 i nr 858 w Biłgoraju
Powiat Janowski: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2833L Janów Lubelski ul. Turystyczna i nr 2819L Janów Lubelski - Momoty Górne - gr. woj. w m. Janów lubelski
Powiat Janowski: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744L Polichna Podlesie - Dąbrowica - Potok Stany w lokalizacji od km 2+630 do km 7+364
Powiat Lubelski: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin-Głusk-Skrzynice-Chmiel-Krzczonów-Sobieska Wola - dr.woj. 837
Powiat Świdnicki: Poprawa połączenia między drogą krajową nr 12 i 17 oraz drogą wojewódzką nr 829 poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2102 Świdnik-Franciszków oraz drogi 2020L Lublin - Mełgiew - Zakrzew - etap II
Powiat Kraśnicki: Polepszenie stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2289L w gminie Zakrzówek i gminie Szastarka łączącej drogę krajową nr 19 z drogą wojewódzką nr 842
Powiat Rycki: Zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych połączeniach drogowych powiatu ryckiego z powiatem garwolińskim i łukowskim poprzez przebudowę dróg powiatowych łączących drogę krajową Nr 17 z tymi powiatami
Powiat Parczewski: Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Kopina - Milanów na odcinku od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy i budowy chodnika
Powiat Zamojski Przebudowa drogi powiatowej nr 3254L Potoczek-Suchowola
Powiat Puławski: Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2500L na odcinku od drogi krajowej 17 do m.Baranów
Powiat Łukowski: Przebudowa dróg powiatowych: 1312L Trzebieszów-Celiny-Krynka-Kolonia Gręzówka-Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka)1316L Dr.kraj. 2 - Maciejowice-Wirzejki-Trzebieszów, 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna)-Aleksandrów-Gąsiory-Brzóstowiec-Radzyń Podlaski, 1202L Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik)- Strzyżew-Olszewnica-Polskowola-Kąkolewnica

Kamil
Gość
??
(21) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Kamil
Kamil (28 stycznia 2016 o 17:59) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Droga z Włodawy do Białej będzie remontowana na odcinku gdzie leżą płyty .Zadanie wpisane do budżetu województwa na najbliższy rok\rozpoczęcie\

Szkoda tylko, że z tych 15-17 km na ten rok są plany tylko na 5 km.. a resztę za kolejne 5-10 lat??

Rozwiń
Gość
Gość (26 stycznia 2016 o 10:06) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Droga z Włodawy do Białej będzie remontowana na odcinku gdzie leżą płyty .Zadanie wpisane do budżetu województwa na najbliższy rok\rozpoczęcie\
Rozwiń
??
?? (25 stycznia 2016 o 22:57) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

A tak naprawdę to ŁOPATÓWKI

To Gienia znalazła pieniądze w lasach.Jak nazwać ''GIENIANKI''?

Rozwiń
Kamil
Kamil (25 stycznia 2016 o 19:39) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Droga wojewódzka z krasnegostawu do krasniczyna (oprócz pierwszych 6 km) i dalej na Wojslawice aż do granicy w hrebennem. Najgorsza droga w województwie!

To przejedź się drogą wojewódzką 812 od Włodawy w stronę Białej Podlaski ok 15km. To dopiero będziesz mógł powiedzieć coś na temat najgorszych dróg na Lubelszczyźnie. Ostatnia taka droaga w Polsce.. Jest to drogą często uczęszczana, szczególnie w okresie letnim ( Okuninka - j.Białe ), a najgorzej mają osoby które codziennie tą drogą dojeżdżają do pracy gdyż nowe samochody po 2-3 latach 'klekocą' a co mają powiedzieć posiadacze 'używek'..?
Zapraszam na te 15km 'luksusu', a dopiero po tym do komentowania..
Dziękuję za uwagę,
Dobranoc.
Rozwiń
Gość
Gość (25 stycznia 2016 o 12:43) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Starosta chełmski dostał piekną podwyżkę akonto srodków na drogi. Nie popisał się biedaczek .Żadna droga z powiatu chełmskiego nie znalazła się w rankingu .Walczył chłop jak lew .Nawet odwołanie podpisał do Pana Wojewody a tu nic biedaczek. Prostemu jak cep chłopu zawsze wiatr w oczy wieje
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (21)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!