sobota, 17 lutego 2018 r.

Lubelskie

Specjaliści czekają na ofiary (wykaz adresów)

  Edytuj ten wpis
Dodano: 22 lutego 2008, 11:08

Przez kilka dni sędziowie, prokuratorzy i policjanci będą udzielali porad prawnych tym, którzy padli ofiarą przestępstwa.

W tym roku, w pomoc pokrzywdzonym włączyły się także organizacje pozarządowe zajmujące np. przemocą domową

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzony jest w całym kraju. Dyżury specjalistów zorganizowano we wszystkich sądach czy prokuraturach w regionie.

Na tych, którzy chcą dowiedzieć się jakie prawa im przysługują, gdzie poprosić o pomoc, jak namówić np. bliska osobę, która jest ofiara przemocy do przerwania milczenia będą czekali również specjaliści zajmujący się przemocą domową. A w dyżury włączyły się także osoby pomagające na co dzień dotkniętym narkomanią czy alkoholizmem.

Gdzie szukać porady?

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Od 22 do 29 lutego w komendzie zostanie uruchomiona linia telefoniczna (81) 535 46 27. Telefon czynny będzie w godzinach od 10:00 do 14:00. Dyżur przy telefonie pełnić będą: funkcjonariusze wydziałów: dochodzeniowo- śledczego, prewencji, psycholog policyjny oraz Pełnomocnik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji.


Sąd Okręgowy w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 43 a

Porady prawne będą udzielane w godz. od 11 do 14 w Biurze Obsługi Interesantów (parter), dodatkowo 22.02 od godz. 13 do 14 będzie czynny punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej Stowarzyszenia Stop, 27.02 w godz. 11 do 15 dyżur będzie miało Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej, a 28.02 w godz. 11 do 14 - Miejski Ośrodek dla Ofiar Dotkniętych Przemocą w Rodzinie Kurator Okręgowy w Lublinie będzie dyżurował przy pl. Czechowicza 1, pok. 301 w godz. 10-14'

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Ul. Brzeska 20
Dyżury od 9 do 15 w pok. nr 6, tel. 083 342 08 80 wew. 406

Sąd Rejonowy w Chełmie

Ul. Sienkiewicza 20
Prawnicy będą dyżurowali w siedzibie sądu 22.02 i 25 do 29.02 od godz. 11 do 13

Sąd Rejonowy w Kraśniku

Ul. Lubelska 81
Dyżury w godz. od 9 do 14, 22.02 w pokoju nr 13, 25.02 i 29.02 w pok. 69, 26.02 w pok. 12, 27.02 i 28.02 w pok. 7

Sąd Rejonowy w Lubartowie

Ul. Lubelska 57
Dyżury 22.02 i od 25 do 29.02 w siedzibie sądu w godz. 10-14

Sąd Rejonowy w Lublinie

Ul. Krakowskie Przedmieście 76
Dyżury od 11 do 14 w sali nr IV na pierwszym piętrze w dniach 22.02, 25-29.02

Sąd Rejonowy w Łukowie

Ul. Staropijarska 1
Dyżury 22.02 i od 25 do 29.02 w siedzibie sądu przy Staropijarskiej pok. 21 i ul. Kwiatkowskiego 3 pok 6 w godz. 8-15

Sąd Rejonowy w Opolu lubelskim
Ul. Stary Rynek 46
Dyżury 22.02 i od 25 do 29.02 w godz. 10-15 w pok. 10

Sąd Rejonowy w Puławach
Ul. Lubelska 7
Dyżury 22.02 i od 25 do 29.02 w godz. 10-14

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Ul. Jana Pawła II 2
Dyżury 22.02 i od 25 do 29.02 w godz. 9-14

Sąd Rejonowy w Rykach
Ul. Kościuszki 15
26.02 godz. 10-15, pok. 7
27.02 godz. 10-15 pok. 14 i 3
22.02, 25.02-29.02 godz. 10-15 pok. 6

Sąd Rejonowy we Włodawie
Ul. Sejmowa 7
Dyżury 22.02 i od 25 do 29.02 w godz. 12-15 sala nr 4 na parterze

Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej
przy ul. Piłsudskiego 5/7, porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:


1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie w Konstantynowie,
Rodzaj działalności - świadczy pomoc odnośnie problemów rodzinnych i
wychowawczych, kryzysów małżeńskich, przemocy oraz przemocy seksualnej,

2. Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie "Sens”,
Rodzaj działalności: świadczy pomoc w zakresie przemocy, uzależnienia, przemocy
seksualnej, problemów wychowawczych, alkoholowych, rodzinnych,

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Rodzaj działalności: świadczy bezpłatną pomoc pedagogiczna, psychologiczną, socjalną, prawną, terapeutyczną, informacyjna,

4. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana” Oddział Miejski,
Rodzaj działalność : świadczy pomoc w zakresie problemów rodzinnych,
wychowawczych, alkoholowych, związanych z przemocą, przemocą seksualną,

5. Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w
Rodzinie
,
Rodzaj działalności : świadczy pomoc w zakresie problemów alkoholowych, przemocy.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie,
przy Pl. Niepodległości 1, porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - dyżur- 27 lutego 2008 r. w godz. 10-12.

Prokuratura Rejonowa Lublin - Południe w Lublinie,
przy ul. Chmielnej 10, porad udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1.Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar”,
25 i 29 lutego 2008 r. w godz. 11.00 - 15.00 - w zakresie przestępczości rodzinnej, interwencji kryzysowej w momencie stwierdzenia uzależnienia oraz skutków społeczno-prawnych wynikających z zażywania substancji odurzających,

2. Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej "SOPRA”,
w dniach 22 i 28 lutego 2008 r. w godzinach 11.00-15.00 w zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwami popełnionymi w związku z uzależnieniem od alkoholu oraz rodzinom osób uzależnionych,

3. Punkt Pierwszego Kontaktu Przychodnia Specjalistyczna,
w dniu 26 lutego 2008 r. w godz. 11.00-15.00 porady psychologa.

4. "NADZIEJA" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu,
w dniach 26 lutego 2008 w godz. 9:00-12:00 i 27 lutego 2008 w godz. 9:00-12:00, w zakresie porad ofiarom przemocy domowej, oraz osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Prokuratura Rejonowa Lublin - Północ w Lublinie,
przy ul. Okopowej 2 A, porad udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Uzależnionym od Alkoholu " Nadzieja”, - dyżur 22 lutego 2008 r. w godz. 9.00-13.00 w zakresie porad rodzinie osób uzależnionych od alkoholu oraz osobom chorym,

2. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia "MONAR”,
dyżur 25 lutego 2008 r. w godz. 9.00-12.00 w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień.,

3. Stowarzyszenie "Kontakt Zespól ds. Nieletnich i Patologii Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie,
dyżury w dniach: 22 lutego 2008 r. w godz. 8.00-11.30 porady psychologa,
25 lutego 2008 r. w godz. 8.00-11.30 porady pedagoga,
25 lutego 2008 r. godz. 11.30-15.00 porady psychologa
26 lutego 2008 r. w godz.8.00-11.30 porady psychologa,
26 lutego 2008 r. w godz. 11.30-15.00 porady pedagoga,
27 lutego 2008 r. w godz. 8.00-11.30 porady pedagoga,
27 lutego 2008 r. w godz. 11.30-15.30 porady psychologa,

4. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej Stowarzyszenie STOP,
dyżur 29 lutego 2008 r. w godz. 9.00-13.00 w zakresie porad ogólnych pokrzywdzonym, których dotyczy przemoc domowa.

Prokuratura Rejonowa w Lublinie,
przy ul. Chmielnej 10, ( nr tel. 081 - 532 37 27 ) porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Stowarzyszenie "STOP” Pomoc dla Osób w sytuacji Kryzysowej i Ofiar Przemocy w Rodzinie,
20 - 205 Lublin, ul. Towarowa 19, tel. 081 - 748 38 89 dyżur w dniach 26 i 28 lutego 2008 r. w godz. 11.00-12.000 w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-442 Lublin ul. Abramowicza nr 2 nr tel. 0 81 744-30-61 wew.234. Dyżur 22 lutego 2008 r. w godz. 13.00-15.30 oraz 26 lutego 2008 r. w godz. 12.00-14.00 w zakresie porad dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
23 - 100 Bychawa, ul. Pileckiego 12, tel. 081 - 566 11 51 - dyżury 25, 26 oraz 28 lutego 2008 r. w godz. 9.00-12.00 w zakresie porad dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

5. Stowarzyszenie Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar” w Lublinie
20 218 Lublin ul. Hutnicza 10 B nr tel. 081 745 10 10. Dyżur w dniach 25 i 29 lutego 2008 r. w godz. 11.00 - 15.00 - w zakresie porad dla osób uzależnionych i ich rodzin,

6. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie,
adres 20-086, ul. Szewska 1 nr tel. 0 81 534 81 41, 081 534 81 42 - dyżury 22, 25 oraz 26 lutego w godz. 8.00-15.00 w zakresie porad dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

7. Komenda Miejska Policji w Lublinie Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii,
adres Lublin ul. Północna 3, nr tel. 081 535 53 30, dyżur w dniach 22 lutego 2008 r. w godz. 9.00-10.00 oraz 25, 26, 27, 28 i 29 lutego 2008 r. w godz. 9.00-15.00

8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
adres 20-112 Lublin, ul. Grodzka 7, nr tel. 081 5360700, 081 5360728, dyżur w dniach 22, 25 i 26 luty w godz. 8.00-15.00
udzielanie porad w zakresie świadczeń i kompleksowej specjalistycznej pomocy prawnej i interwencyjnej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową

9. Urząd Miejski w Bychawie,
adres 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, nr tel. 081 5660004, w dniu 28 lutego 2008 r., w godz. 9.00-13.00
udzielanie porad w zakresie świadczeń i kompleksowej specjalistycznej pomocy prawnej i interwencyjnej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej,
przy ul. Brzeskiej 20 - 22 , ( nr tel. 083 342 08 80, wew. 236 ) porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej,
ul. Brzeska 41, dyżur w dniu 25 lutego 2008 r.

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii "Sens” z Konstantynowa,
w dniach 26-28 lutego 2008 r.

Prokuratura Rejonowa w Chełmie,
przy Pl. Niepodległości 1 w godz. 9.00-13.00 porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 w zakresie problemów w rodzinie i przemocy,

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Stowarzyszeniu "Jedność” w Chełmie, ul. Jedność 43 , tel. 082 - 564 04 04, w zakresie problemów wychowawcze, problemy rodzinne, przemoc, przemoc seksualne,

3. ,
w zakresie problemów przemocy, uzależnienia, problemów wychowawczych i rodzinnych,

4. Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie,
ul. Jedność 43 w zakresie problemów w rodzinie, wychowawczych, przemocy seksualnej

5. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień przy Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie,
ul. Obłońska 20 w zakresie przemocy, problemów wychowawczych i rodzinnych oraz alkoholowych.

6. Komitet Ochrony Praw Dziecka w Chełmie, ul. Lwowska 21

Prokuratura Rejonowa w Kraśniku,
przy ul. Lubelskiej 81 porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Centrum Wolontariatu w Kraśniku, ul. Klasztorna 3, dyżur w dniu 28 kutego 2008 r. w godz. 9.00-11.00,

2. Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Oddział przy Parafii Św. Józefa w Kraśniku,
ul. Krasińskiego 13, dyżur w dniu 22 lutego 2008 r. w godz. 12.00-14.00, 25 lutego 2008 r. w godz. 10.00-12.00

3. Rodzinny Punkt Konsultacyjno Informacyjny "Promyk” w Kraśniku, ul. Al. 1000-lecia 2b oraz ul. Grunwaldzka 2 tel. 0 08 884 49 23, dyżur w dniach 22 lutego 2008 r. w godz. 10.00-12.00 - pracownik socjalny, 25 lutego 2008 r. w godz. 13.00-15.00 psycholog, 26 lutego 2008 r. w godz. 10.00-12.00 pracownik socjalny, 27 lutego 2008 r. w godz. 13.00-15.00 pracownik socjalny, 28 lutego 2008 r. w godz. 9.00-11.00 pracownik socjalny oraz 29 lutego 2008 r. w godz. 8.00-10.00 pracownik rodzinny

4. Powiatowy Dom dla Matki - Poradnia Rodzinna w Kraśniku,
ul. Sikorskiego 19, dyżur w dniu 26 lutego 2008 r. w godz. 9.00-11.00 psycholog


Prokuratura Rejonowa w Lubartowie,
przy ul. Lubelskiej 57 ( tel. 081 - 855 24 12 ), porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. Powstańców Warszawy 1 ( tel. 081 - 855 44 50

2/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Lubartowie,
dyżur w dniach od 22 do 29 lutego 2008 r. codziennie w godzinach od 10 do 11.

3/ Urząd Gminy w Lubartowie, ul. Lubelska 18A - tel. 0 81 855 35 86 - dyżur w dniach od 22 do 29 lutego 2008 r. codziennie w godzinach od 10 do 11.

Prokuratura Rejonowa w Łukowie,
przy ul. Staropijarskiej 1, porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łukowie
oś Chęcińskiego 17

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Świetlica Terapeutyczna w Łukowie
ul. Piłsudskiego 22,

3. Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie
ul. Wojska Polskiego 61

W/w Organizacje z uwagi na brak możliwości oddelegowania pracowników do udzielania porad do budynku Prokuratury Rejonowej w Łukowie będą udzielać porad w swoich siedzibach.

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim,
przy ul. Lubelskiej 4, porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim
przy ul. Przemysłowej 4 ( nr tel. 081 - 827 52 05 i 081 - 827 61 31 ), dyżur w dniach 26, 27 oraz 28 lutego w godz. 10.00-11.00 psycholog oraz w dniach 22, 25 oraz 29 lutego 2008 r. pracownik socjalny,.

Prokuratura Rejonowa w Parczewie,
przy ul. Warszawskiej 24, porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Punkt Interwencji Kryzysowej Caritas,
dyżur w dniu 26 lutego 2008 r. w godz. 9.00-12.00 pedagog w zakresie pomocy dzieciom i kobietom ofiarom przemocy w rodzinie,

2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
dyżur w dniu 28 lutego 2008 r. w godz. 9.00-12.00 - psycholog w zakresie ochrony i pomocy dzieciom - ofiarom przestępstw w aspekcie przemocy w rodzinie i szkole oraz w zakresie uzależnienia od środków odurzających,

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie,
ul. Ogrodowa 16, 21 - 200 Parczew, dyżur w dniach 22-29 lutego 2008 r. w godz. 8.00-10.00 pracownik socjalny oraz psycholog w zakresie różnorodnych form pomocy pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, patologii społecznej, a zwłaszcza uzależnienia alkoholowego,

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,
dyżur w dniu 25 lutego 2008 r. w godz. 10.00-14.00 pracownik socjalny w zakresie pomocy świadczonej ofiarom przestępstwa,

Prokuratura Rejonowa w Puławach,
przy ul. Lubelskiej 7 żadna instytucja i organizacja społeczna nie wyraziła chęci delegowania pracownika do udzielania porad ofiarom przestępstw.

Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim,
przy ul. Warszawskiej 19, porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Punkt Informacyjno-Konultacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie w Radzyniu,
ul. Jana Pawła II 8 tel. 0 83 352 22 34 - dyżur 26 lutego 2008 r. w godz. 12.00-14.00 w zakresie problemów dotyczących przemocy, przemocy seksualnej, uzależnień, problemów funkcjonowania w rodzinie,

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej "Pomocna Dłoń” w Wohyniu,
ul. Zaszklona 12 tel. 506 030 902, dyżur w dniu 27 lutego 2008 r. w godz. 12.00-14.00 w zakresie przemocy, przemocy seksualnej oraz uzależnień,

3. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
dyżur 28 lutego 2008 r. w godz. 10.00-12.00 w zakresie przemocy, przemocy seksualnej, uzależnień oraz problemów rodzinnych

Prokuratura Rejonowa w Rykach,
przy ul. 22 - go Lipca 29 , porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach,
ul. Wyczółkowskiego 10 A, nr tel. 081 - 865 48 52 dyzur w dniach 222 i 27 lutego 2008 r. w godz. 9.00-11.00 w zakresie pomocy psychologicznej, 25 i 28 lutego w godz. 11.00-11.00 w zakresie poradnictwa socjalnego oraz 26 i 29 lutego 2008 r. w godz. 8.00- 15.30 prady udzielane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rykach.

Prokuratura Rejonowa w Świdniku,
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 36 A , porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku, ul. Norwida 2, tel. 081 - 751 77 96 -dyżur w dniu 22 lutego 2008 r. w godz. 10.00-13.00 w zakresie przemocy, poradnictwa socjalnego, przemoc seksualna, uzależnienia, kierowanie na leczenie alkoholowe, narkotyczne. Problemy wychowawcze i rodzinne,

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku,
ul. Orzeszkowej 6, tel. 081 - 446 91 85 dyżur 25 lutego 2008 r. w godz. 10.00-13.00 w zakresie przemocy, uzależnienia, problemów wychowawczych i rodzinnych,

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach,
dyżur w dniu 26 lutego 2008 r. w godz. 10.00-13.00 w zakresie przemocy, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze i rodzinne,

4. Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku, ul. Norwida 2 tel. 081 468 77 96 w dniu 27 lutego 2008 r. w godz. 13.00-15.00 w zakresie przemocy i uzależnienia,

5. NZPZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku,
ul. Leśmiana 4 tel. 081 751 45 61 dyżur w dniu 28 lutego 2008 r. w godz. 10.30-13.00 w zakresie problemów rodzinnych, chorób psychicznych, uzależnień i przemocy

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach Punkt Konsultacyjny Gminna Komisja,
ul. Lubelska 80 tel. 081 582 13 62 dyżur 29 lutego 2008 r. godz. 10.00-13.00 w zakresie przemocy, uzależnień alkoholowych, narkotycznych, chorób psychicznych oraz problemów wychowawczych,

7. Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy Domowej w Trawnikach,
dyżur 29 lutego 2008 r. w godz. 10.00-13.00 w zakresie przemocy, uzależnień alkoholowych, narkotycznych oraz problemów rodzinnych.

Prokuratura Rejonowa we Włodawie,
przy Al. Piłsudskiego 41 ( nr tel. 082 - 572 12 11 i 082 572 11 44 ) w godz. 9.00-15.00 porad prawnych udzielać będą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przestępstw:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
dyżur 25 lutego 2008 r.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, dyżur 26 lutego 2008 r.

3. Komenda Powiatowa Policji we Włodawie, dyżur 22 lutego 2008 r.,

4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Poszkodowanym,
dyżur w dniu 27 lutego 2008 r.,

5. Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie,
dyżur 28 lutego 2008 r. w zakresie udzielania wszechstronnej pomocy ofiarom wypadków i kolizji drogowych,

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie,
dyżur w dniu 29 lutego 2008r.

Fundacja ZIELONY LIŚĆ
Fundacja wyznaczyła dodatkowe godziny pracy infolinii w dniach 22 luty oraz 25 - 29 luty 2008 w godzinach 10:00-18:00, w sobotę 23 lutego 2008 w godz. 10:00-14:00 pod numerem telefonu 0 801 112 982 (całkowity koszt rozmowy z dowolnego miejsca w Polsce = 1 impuls z telefonu stacjonarnego). Fundacja będzie udzielała pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich bliskim, odpowiedzi specjalistów na nurtujące pytania z zakresu roszczeń odszkodowawczych, uprawnień osób pokrzywdzonych, możliwości rozwiązania problemów z jakimi się spotykają.

Oprac. mmd
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!