piątek, 23 marca 2018 r.

Lubelskie

Szkolnictwo zawodowe – reaktywacja?

Dodano: 19 czerwca 2015, 09:30

Szkolnictwo zawodowe w Polsce od 1998 roku praktycznie do 2010 roku było poważnie zaniedbaną częścią systemu oświaty. W 2009 roku Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej opracował trzyletni projekt systemowy „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.

Na lata 2010-2011 zaplanowano przeprowadzenie kompleksowego badania stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Efektem badań jest raport „Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce” oraz kilka raportów cząstkowych przeprowadzonych z przedstawicielami grup zainteresowanych tą problematyką, czyli władzami samorządowymi, dyrektorami szkół zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego, przedsiębiorcami, uczniami oraz ekspertami w tematyce kształcenia zawodowego.

Działania zaplanowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pokrywały się z złożeniami tzw. komunikatu z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020 przyjętego 7 grudnia 2010 roku przez europejskich ministrów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, europejskich partnerów społecznych oraz Komisję Europejską.

Ogólna wizja kształcenia i szkolenia zawodowegow nim przedstawiona zakłada, że: „do roku 2020 europejskie systemy kształcenia i szkolenia zawodowego powinny być bardziej atrakcyjne, adekwatne, sprzyjające karierze zawodowej, nowatorskie, dostępne i elastyczne niż w roku 2010 i powinny służyć doskonałości i równości w procesie uczenia się przez całe życie”. Systemy te mają oferować m.in.:

 • atrakcyjne i sprzyjające włączeniu społecznemu kształcenie i szkolenie zawodowe,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i szkoleniową,
 • nowatorskie metody nauki,
 • wysokiej jakości infrastrukturę i udogodnienia,
 • dużą adekwatność względem rynku pracy,
 • wysokiej jakości kształcenie zawodowe, które uczący się, rodzice i społeczeństwo mogliby postrzegać jako atrakcyjną, równie wartościową co kształcenie ogólne alternatywę edukacyjną.
 • Działania zaplanowane w projekcie „PI e-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim” w znacznej mierze pozwalają osiągać te cele.
 • Opracowane w ramach projektu trzy e-podręczniki do nauki zawodów (Technik budownictwa, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz 711204) oraz Lubelski Portal Edukacyjny (www.edukacjacyfrowa.pl) umożliwiają przekazywanie wiedzy zawodowej w sposób atrakcyjny, przystępny i dostępny również dla osób, które z jakichkolwiek względów nie mogą fizycznie uczestniczyć w zajęciach.
 • Dzięki programom szkoleń możliwe jest zwiększenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w zakresie sposobów i środków przekazywania wiedzy.
 • Udostępnione i mające otwartą formę (poszerzane przez samych nauczycieli) podręczniki metodyczne z modelowymi konspektami zajęć do nauki trzech zawodów wraz z opracowanymi dodatkowymi materiałami edukacyjnymi (e-podręcznikami) poszerzają zakres stosowanych metod nauki.
 • Uczestniczące w projekcie szkoły zostały wyposażone w laptopy, tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne, co podniosło jakość ich infrastruktury i sprzyja wykorzystywaniu nowoczesnych metod nauczania i uczenia się.
 • Właściwie stosowany Model aktualizacji treści e-podręczników przy udziale pracodawców pozwala w znacznym stopniu zwiększyć adekwatność szkolnictwa zawodowego względem rynku pracy, ponieważ opracowane e-podręczniki będą (w założeniu Projektodawców) aktualizowane przy udziale pracodawców.

Artykuł opracowano w ramach projektu "PI e-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowane przez: Narodowe Forum Doradztwa Kariery (lider), Innowacja Polska Sp. z o.o.

Konferencja kończąca projekt pt "Edukacja Cyfrowa – system zawodowej edukacji dualnej" odbędzie się 29 czerwca 2015 o godz. 11.00 w dużej sali Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9. Program konferencji dostępny jest na portalu www.edukacjacyfrowa.pl

Czytaj więcej o:

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!