środa, 21 lutego 2018 r.

Lubelskie

Nowożeńcy 2016: Zgłoś się i wygraj ślubny pakiet warty 14 tys. zł

Dodano: 30 września 2016, 10:52
Autor: dd

Marlena i Damian zwyciężyli nasz plebiscyt "Nowożeńcy" w ubiegłym roku
Marlena i Damian zwyciężyli nasz plebiscyt "Nowożeńcy" w ubiegłym roku

14 tys. zł. Tyle warte są nagrody w naszym plebiscycie Nowożeńcy 2016. Do konkursu mogą zgłaszać się pary, które w przyszłym roku planują wziąć ślub.

Na pakiet nagród składa się suknia ślubna Art-mode, garnitur szyty na miarę firmy KRUK's different, obrączki marki Jubiler Corn, plenerowa i narzeczeńska sesja zdjęciowa wykonana przez profesjonalnego fotografa Jacka Świerczyńskiego, makijaż ślubny oraz fryzura i pakiet florystyczny. W pakiecie o łącznej wartości 14 tys. zł znajduje się również możliwość występu prezentera dyskotekowego DJ’a Pedro Electro.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 do 31 października. Aby wziąć udział w plebiscycie należy przesłać e-mail na adres promocja@dziennikwschodni.pl. Wiadomość powinna zawierać opis przyszłej pary młodej, adres, numer telefonu, datę ślubu oraz zgodę na publikowanie przez Dziennik Wschodni wizerunku zgłoszonych.

Głosowanie rozpocznie się 4 listopada. Głosy będzie można oddawać dwoma sposobami: wysyłając sms (2,46 zł z VAT), bądź wysyłając kupon drukowany od listopada w Dzienniku Wschodnim. Wiadomość sms oraz kupon ma równowartość 10 głosów.

Aktualny ranking:

REGULAMIN PLEBISCYTU

Nowożeńcy 2016

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem plebiscytu jest Corner Media Sp. z o.o., z siedzibą przy Krakowskim Przedmieściu 54 w Lublinie, wydawca Dziennika Wschodniego

 2. Czas trwania plebiscytu ustala się na okres od 01 października do 31 grudnia 2016. Konkurs ma charakter otwarty.

 

 1. Osobą nadzorującą plebiscyt ze strony Organizatora jest

- Magdalena Łaszkiewicz – kierownik ds. promocji i administracji, tel. 81 46 26 800

 

 1. Wszystkie wątpliwości dotyczące plebiscytu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres korespondencyjny siedziby, bądź e-mail: magdalena.laszkiewicz@dziennikwschodni.pl

 

 1. ZASADY KONKURSU

UDZIAŁ


 1. Zgłoszenia kandydatów do plebiscytu odbywają się drogą mailową

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział pary, które planują ślub i wesele w 2017 roku. Uroczystość musi się odbywać na terenie województwa lubelskiego.

 

 1. Aby zgłosić udział w konkursie, należy przesłać e-mailem kolorowe zdjęcie pary na adres promocja@dziennikwschodni.pl. W treści maila powinny się znaleźć następujące dane:
  - imiona i nazwiska pary

- kilka słów na temat pary
- adres, nr telefonu 

- data ślubu
- oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku przez redakcje Dziennika Wschodniego i jego wydawcę.


 1. Zgłoszenia można przesyłać od 1 października do 31 października 2016 do godz. 15. Okres zgłaszania kandydatur może ulec wydłużeniu.

 2. Nadesłanie zgłoszenia do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imienia, nazwiska i opisu w publikacjach związanych z plebiscytem.

 3. Organizator plebiscytu nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.

 5. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
 6. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania fotografii anonimowych (niepodpisanych z imienia i nazwiska)

 

GŁOSOWANIE

 

 1. Głosowanie w plebiscycie Nowożeńcy 2016 odbywa się za pośrednictwem

- SMS-ów polskich operatorów sieci komórkowych i potrwa od 4 listopada do 11 grudnia 2016 do godz. 12 (północ z 11/12 grudnia). SMS-y należy przesłać na nr 7248 w treści wpisując SLUB. nr pary (np. slub.999). Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów (1 sms równoważność 10 głosów)

- Kuponów plebiscytowych drukowanych codziennie w Dzienniku Wschodnim od 4 listopada do 9 grudnia. Kupony należy dostarczyć do siedziby redakcji na adres: Dziennik Wschodni Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin z dopiskiem NOWOŻEŃCY 2016 do 9 grudnia do godziny 15.00 (1 kupon równoważność 10 głosów).

 

 1. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym parom biorącym udział w plebiscycie zostaną przydzielone numery porządkowe.

 2. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w rozdziale II punkcie 10 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

 3. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 10 wzoru SMS (nie dotyczy numerów kandydatów) nie zostaje on uwzględniany.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 6. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora.

.

 

 NAGRADZANIE I NAGRODY


 1. W plebiscycie nagrodzona zostanie para, które uzyska największą liczbę głosów za pośrednictwem SMS-ów, głosów oddanych za pośrednictwem kuponów drukowanych w Dzienniku Wschodnim.

 

 1. Na zwycięzców czeka pakiet o łącznej wartości 14 000 zł, w skład którego wchodzi:

 

 • suknia ślubna – marta-Art-mode - wartości 2000 zł
 • garnitur szyty na miarę – Kruk’s - wartość 2000 zł
 • obrączki – Jubiler Corn – wartość 2000 zł
 • plenerowa ślubna sesja zdjęciowa - Jacek Świerczyński
 • sesja narzeczeńska – Jacek Świerczyński
 • makijaż ślubny – Justyna Niedźwiedź
 • fryzura ślubna – Małgorzata Markiewicz
 • pakiet florystyczny – Pracownia Florystyczna Decorado – wartość 1000 zł
 • DJ Pedro Electro – Piotr Wierzchowski

 

 

 1. W przypadku wyboru droższej opcji niż wyżej wymienione (dotyczy sukni ślubnej, garnituru szytego na miarę, obrączek, pakietu florystycznego) laureaci zobowiązani są opłacić różnicę wartości

 

 1. Laureaci przed odbiorem zobowiązany jest do wpłaty na konto Organizatora podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody.

 2. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

 

 1. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej, laureaci mają prawo do skorzystania z usług wchodzących w skład pakietu stanowiącego nagrodę w plebiscycie w terminie do 31 grudnia 2017 r.

 

 1. Organizator zastrzega, iż nie gwarantuje laureatom możliwości skorzystania z usługi DJ Pedro Electro - Piotra Wierzchowskiego w dacie wesela. Szczegółowy termin skorzystania z usługi DJ’a zostanie uzgodniony między DJ’em a laureatami, z uwzględnieniem wolnych terminów DJ’a na dzień dokonywania takich ustaleń. Skorzystanie z usług DJ’a będzie możliwe w terminie do 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


 1. Do udziału w plebiscycie mogą zgłaszać się pełnoletnie pary, które planują ślub na 2017 rok. Uroczystość musi się odbywać na terenie województwa lubelskiego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania fotografii anonimowych (niepodpisanych z imienia i nazwiska).

 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Corner Media Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 54

 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi plebiscytu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Udział w plebiscycie nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w rozdziale IV punkcie 1 niniejszego Regulaminu.

 2. Osoby biorące udział w plebiscycie wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć, imienia, nazwiska i miejsc zamieszkania na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl lub innej podstronie portalu oraz w papierowym wydaniu Dziennika Wschodniego

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu. Zgłoszenie się do plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

2.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.


 1. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy Corner Media Sp. z o.o., oraz ich rodziny.

 2. Organizator ustanawia adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi konkursu: Corner Media Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, e-mail: magdalena.laszkiewicz@dziennikwschodni.pl
Czytaj więcej o: Nowożeńcy 2016

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!