niedziela, 21 stycznia 2018 r.

Lublin

Kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II i Papież w anegdocie

  Edytuj ten wpis
Dodano: 16 maja 2003, 21:56

Kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II

Rok 1978
• 16.10., godz. 18.45 – kardynał Pericle Felici, mistrz ceremoniału papieskiego, ogłasza wybór nowego papieża: „Enucio vobis! (Mówię wam!) Habemus Papam! (Mamy papieża!): Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II”.
Godz. 19.20. – Jan Paweł II ukazuje się w centralnej loży Bazyliki Watykańskiej, po raz pierwszy pozdrawia – w języku włoskim – ponad 200 000 wiernych obecnych na placu św. Piotra i udziela im błogosławieństwa „Urbi et Orbi”.
• 22.10. – uroczysta msza św. inaugurująca pontyfikat papieża Jana Pawła II. Miała trwać 2,5 godziny, trwała... cztery.
• 25.10. – pierwsza audiencja generalna.
• 26.10. – audiencja dla kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.
• 4.11. – audiencja dla profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
• 30.12. – mianowanie ks. Franciszka Macharskiego arcybiskupem metropolitą krakowskim (następcą kardynała Karola Wojtyły w archidiecezji krakowskiej).

Rok 1979
• 25.01.–1.02. – pierwsza podróż zagraniczna Jana Pawła II (Dominikana, Meksyk, Bahamy).
• 2–10.06. – druga podróż zagraniczna papieża w ogóle, a pierwsza do Polski.
• 25.08. – Jan Paweł II przyjął w Castel Gandolfo Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.

Rok 1981
• 13.05. – plac św. Piotra, godzina 17.19: zamach na życie Jana Pawła II dokonany przez Turka Mehmeta Ali Agcę. Papież został trafiony trzema kulami: w prawe ramię, lewą dłoń i brzuch. Godz. 17.45: karetka przewozi Jana Pawła II do polikliniki im. Agostino Gemelli. Godz. 17.55–23.25: operacja.
• 13.12. – w związku z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce Jan Paweł II przed modlitwą ,,Anioł Pański” polecił ,,Polskę i wszystkich rodaków Tej, która dana jest Narodowi ku obronie”.
• 18.12. – list papieża do przewodniczącego WRON, gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
• 24.12. – na znak solidarności z narodami cierpiącymi w 1981 r. Jan Paweł II zapalił świecę w swym oknie.

Rok 1982
• 10.10. – kanonizacja Maksymiliana Marii Rajmunda Kolbego (1894–1941), kapłana, franciszkanina, męczennika, Polaka.

Rok 1983
• 2.02. – konsystorz, na którym Jan Paweł II wyniósł 18 hierarchów do godności kardynałów (w tym arcybiskupa Józefa Glempa, prymasa Polski).
• 11.04. – Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał Janowi Pawłowi II doktorat honoris causa.
• 16–23.06. – 18 podróż apostolska – druga do Polski.
• 27.12. – wizyta Jana Pawła II w rzymskim więzieniu w dzielnicy Rebibbia i spotkanie z zamachowcem Ali Agcą.

Rok 1987
• 13.01. – audiencja dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego, przewodniczącego Rady Państwa PRL.
• 20.02. – Jan Paweł II przyjmuje Muzeyen Agcę, matkę Ali Agcy, wraz z najbliższymi członkami rodziny.
• 8–14.06. – 35 podróż apostolska, trzecia do Polski. 9 czerwca papież odwiedził Lublin.

Rok 1989
• 11.04. – list do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kardynała Józefa Glempa w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.
• 17.07. – wznowienie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską Rzeczpospolitą Ludową.
• 26.08. – Jan Paweł II mianował ks. Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce, nadając mu jednocześnie godność arcybiskupa.
• 20.10. – audiencja dla Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera Polski.

Rok 1991
• 4.01. – audiencja dla Chóru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
• 1–9.06. – 51 podróż apostolska – czwarta do Polski.
• 13–20.08. – 52 podróż apostolska – drugi etap czwartej pielgrzymki do Polski (13–20 VIII).

Rok 1992
• 7.12. – prezentacja Katechizmu Kościoła katolickiego ,,Nowy Katechizm darem dla wszystkich”.

Rok 1993
• 28.07. – konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.
• 11–12.11. – pobyt Ojca Świętego w poliklinice Gemelli (po badaniach radiologicznych nastawienie zwichniętego stawu barkowego i nałożenie opaski gipsowej).

Rok 1994
• 17.03. – audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina.
• 19.10. – w Mediolanie odbyła się oficjalna prezentacja książki Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”.
• 26.12. – w numerze z datą 26 XII–2 I amerykański tygodnik ,,Time” ogłosił Jana Pawła II ,,Człowiekiem Roku”.

Rok 1995
• 20–22.05. – 64 podróż apostolska – Czechy. Prywatna 10-godzinna wizyta w Polsce. Prezydent Lech Wałęsa wręczył Ojcu Świętemu najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego, które zostało nadane papieżowi Janowi Pawłowi II 3 maja 1993 r. jako pierwszemu Polakowi w III Rzeczpospolitej.

Rok 1996
• 6.10. – beatyfikacja Wincentego Lewoniuka i 12 męczenników podlaskich z Pratulina.
• 7–10.11. – główne uroczystości 50-lecia kapłaństwa Jana Pawła II.
• 15.11. – prezentacja książki „Dar i tajemnica” napisanej przez papieża z okazji 50. rocznicy swoich święceń kapłańskich.

Rok 1997
• 7.04. – audiencja dla prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
• 31.05.–10.06. – 78 podróż apostolska, piąta do Polski.
• 17.07. – Ojciec Święty podjął decyzję o wysłaniu pomocy dla regionów Polski i Czech dotkniętych klęską powodzi.

Rok 1998
• 23.02. – ratyfikowanie konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

Rok 1999
• 5.06.–17.06. – szósta wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie. 12 czerwca Jan Paweł II odwiedził Zamość.
• 24.12. – otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. Początek Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Rok 2000
• 12.03. – prośba o przebaczenie grzechów popełnionych przez Kościół, w tym przeciwko Żydom.
• 20–26.03. – pielgrzymka do Ziemi Świętej.
• 26.06. – prezentacja III tajemnicy fatimskiej.

Rok 2002
• 23.07.–2.08. – podróż Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży do Toronto (Kanada), Gwatemali i Meksyku.
• 16–19.08. – siódma pielgrzymka papieża do ojczyzny.

Rok 2003
• 3–4.05. – 99 podróż zagraniczna Jana Pawła II (Hiszpania).
• 18.05. – 83 urodziny Ojca Świętego.

Papież w anegdocie

Ojciec Święty Jan Paweł II znany jest z niekonwencjonalnych zachowań. Przy okazji niemal każdej jego pielgrzymki świat obiegają zdjęcia przedstawiające go w różnych śmiesznych sytuacjach. Jest także bohaterem wielu anegdot. Oto niektóre z nich

Jakoś człapię...
Podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny, w Olsztynie, dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” udało się wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana Pawła II o zdrowie.
– A, jakoś człapię – odpowiedział papież.

Mów mi „wujaszku”
Podczas pierwszej wizyty w USA Jan Paweł II spotkał się m.in. z rodziną ówczesnego prezydenta Jimmy’ego Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała w kółko:
– Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość...
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona i powiedział: „Mów mi wujaszku!”.

Ja bym z tym papieżem nie wytrzymał
Jak wiadomo, podczas swej pielgrzymki do ojczyzny w 1999 r. Jan Paweł II zachorował i z tego powodu odwołano jego wizytę w Gliwicach. Ojciec Święty nie dopuścił jednak do tego, aby to śląskie miasto było jedynym miejscem z programu jego pielgrzymki, którego nie odwiedził. Niespodziewanie w ostatnim dniu wizyty, 17 czerwca, przybył do Gliwic, a zebranemu pół milionowi wiernych dziękował za „świętą cierpliwość dla papieża”. Posługując się gwarą śląską, Jan Paweł II tak oto rozmawiał z tłumem:
– Widać, ze Ślązak cierpliwy i twardy, bo ja bym z takim papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem znowu ni ma przyjechać – przyjeżdżo – mówił.
– Nic nie szkodzi – odpowiedzieli wierni.
– No, to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to ze spokojnym sumieniem odjadę do Rzymu – odpowiedział Jan Paweł II z właściwym mu humorem.

Przystojny
Będąc kardynałem, Karol Wojtyła odwiedzał podhalańskie parafie. Jedna z gaździn, przejęta wizytą tak dostojnego gościa, przywitała go słowami:
– Witojcie nam najpsystojniejszy księże kardynale.
– No, coś w tym jest... – odrzekł Karol Wojtyła.

Jak się czuje?
Jeden z watykańskich prałatów uczył się języka polskiego. Chciał się pochwalić papieżowi swoimi umiejętnościami, ale się przejęzyczył i spytał:
– Jak się czuje... piesek?
Papież spojrzał na niego i odrzekł:
– Hau, hau...

Ślubowały milczenie
W trakcie przemówienia do zakonnic papież, zmęczony wrzawą, rzekł:
– Te siostry, które ślubowały milczenie, hałasują tu najgłośniej.

Kurczak tańszy
Pewnego dnia Jan Paweł II podejmował w Watykanie księdza Mieczysława Malińskiego, swego przyjaciela z lat młodości. Ten bardzo się zdziwił, gdy na kolację papież dostał rybę, a przed nim postawiono talerz z kurczakiem. Ojciec Święty wyjaśnił mu to z uśmiechem:
– Dostałeś kurczę, bo kurczę jest tańsze...

Musiał popapieżyć
Jednego z odwiedzających go polskich księży, papież poprosił: „Poczekaj chwilkę na mnie, muszę trochę popapieżyć...”

Uznanie dla świętego Piotra
Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebranym na mszy wiernym tak bardzo podobały się cytowane przez Jana Pawła II słowa św. Piotra, że zaczęli bić brawo. Papież cierpliwie przeczekał oklaski, a potem powiedział:
– Serdecznie dziękuję w imieniu świętego Piotra...  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!